Zoeken Contact

Met EBBEN aan uw zijde bent u zichtbaar in control

Governance is belangrijker dan ooit. Er is zelfs een Autoriteit opgericht die met name is gefocust op dit onderwerp. U wil zichtbaar in control zijn, maar hoe zorgt u daarvoor? 

Voor de zaken die niet tot morgen kunnen wachten staat EBBEN u bij. EBBEN Today voert screenings van sleutelfunctionarissen of belangrijke partners uit. Heeft u aanwijzingen voor malversaties bij de toewijzing van woningen of de opdrachtverstrekking aan onderhoudsbedrijven? De fraude-experts van EBBEN voeren hiernaar onderzoek uit en rapporteren op heldere wijze hun bevindingen. En met de aanbevelingen kunt u concreet aan de slag om geconstateerde tekortkomingen in de organisatie op te lossen. 

EBBEN Tomorrow zorgt er met u voor dat u uw doelstellingen realiseert. Is uw organisatie op orde is of is er ruimte voor verdere professionalisering. Of het nu nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten, cultuur en gedrag, IT-beleid of compliance betreft, EBBEN Partners beschikt over specialisten die u de weg wijzen in elke situatie zodat u gerust kunt zeggen dat u in control bent. 

EBBEN Today staat woningcorporaties bij in onderzoek
EBBEN Tomorrow ondersteunt toekomstplannen van woningcorporaties

EBBEN Today is er voor vraagstukken die beter vandaag dan morgen opgepakt en opgelost kunnen worden.

EBBEN Today biedt woningcorporaties ondersteuning met diverse onderzoeken zoals achtergrondonderzoeken en onderzoeken naar onregelmatigheden. Ons team van diverse experts complementeert elkaar en staat woningcorporaties efficiënt en daadkrachtig bij. Met EBBEN Today krijgt u snel het overzicht en wordt de impact geminimaliseerd!

 

Wanneer u behoefte heeft aan zekerheid of partijen in relatie tot u integer hebben gehandeld, in overeenstemming met uw waarden, normen en uw gedragscode dan biedt een onafhankelijk en objectief onderzoek uitkomst. EBBEN heeft in de corporatiesector onderzoeken uitgevoerd bij onderhoudsbedrijven, bij woonruimteverdeelsystemen en bij projectontwikkelaars

Voor sleutelfunctionarissen, partijen aan wie u bezit verkoop of mee samenwerkt is het van belang dat zij aansluiten bij de mores van de sector en uw corporatie. EBBEN Today heeft toegang tot vele databases waarmee een open bronnenonderzoek kan worden uitgevoerd. Dit geeft rust en zekerheid in de samenwerking.

Mediation is een efficiënte vorm van geschiloplossing door en voor partijen die belang hechten aan een duurzame samenwerking. Onder begeleiding van een mediator gaan partijen op zoek naar een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Dit is vaak minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en is doorgaans binnen een aantal weken tot hooguit enkele maanden afgerond. EBBEN staat woningcorporaties bij met gecertificeerde en geaccrediteerde mediation.

Wilt u bezit van een corporatie overnemen of fuseren, dan is een onderzoek naar de risico’s een verstandige stap alvorens u een handtekening plaatst. EBBEN voert onderzoek uit naar de financiële impact van het besluit en maakt de risico’s voor u inzichtelijk.

In samenwerking met derden kunnen zich geschillen voordoen met een financiële impact. Heeft u behoefte aan een bepaling van de schade of een waardering van het geschil, dan kunnen de specialisten van EBBEN u daarin voorzien.

EBBEN Tomorrow denkt met u mee over de sturing- en beheersingsvraagstukken van morgen.

De controlfunctie bij woningcorporaties kan op meerdere wijzen worden ingevuld:

  • Functionarissen in dienst nemen
  • Samen met collega-corporaties een onafhankelijke controller aanstellen
  • Een interne auditor of controller inhuren of de functie uitbesteden

EBBEN ondersteunt corporaties in alle situaties door onafhankelijke controller te coachen en te ondersteunen met het uitvoeren van audits, maar ook door de functie met gecertificeerde professionals in te vullen.

EBBEN helpt woningcorporaties bij het voldoen aan de eis van een onafhankelijke controller binnen de organisatie. Met controlplannen voor primaire processen ondersteunen wij controllers van corporaties. Wij voeren tevens in opdracht thematische audits uit op het gebied van bijvoorbeeld IT, soft controls of projectbeheersing.

Mogelijk zoekt u meer toegevoegde waarde van de controlfunctie of vraagt u zich af of de interne beheersing effectief en efficiënt is ingericht. Voldoet de toepassing van het three lines of defence model? EBBEN helpt bij de inrichting van de organisatie. Niet dogmatisch, maar op een wijze die aansluit bij uw wensen binnen de verwachtingen die de wetgever daarbij heeft.

Voldoet u aan de wet- en regelgeving. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 130 wetten van toepassing zijn op corporaties. Met een compliance scan krijgt u een indicatie of u in control bent.

Soft controls zijn onmisbaar in een professionele organisatie die haar doelstellingen wilt bereiken. Bewust sturen op de kwaliteit van de soft controls verhoogt het niveau van interne beheersing. Het EBBEN Soft Control Game is hierbij een nuttig instrument.

24×7 bereikbaar zijn, de AVG, thuiswerken, het zijn ontwikkelingen die meer en meer aandacht vragen voor de beveiliging van uw informatie. Hoe zorg ik ervoor dat deze integer blijft? Zijn de informatie en de systemen beschikbaar op het moment dat het nodig is. Een IT-audit van EBBEN geeft hier inzicht in en stelt vast of het aansluit bij uw doelstellingen.

Audit projectbeheersing

Een belangrijke activiteit bij het realiseren van uw doelen op het gebied van beschikbaarheid betreft het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van bestaande woningen zodat deze weer generaties lang huisvesting kunnen bieden aan de doelgroep. Een activiteit waarmee u het verschil kunt maken, maar met de nodige risico’s. Enerzijds op het bereiken van uw doelstellingen? Is uw portefeuille bijvoorbeeld in 2030 op gemiddeld label A-niveau? Meer dan eens is er sprake van planningsoptimisme. Anderzijds financieel. Lukt het om de woning te renoveren voor € 60.000 zoals is berekend na de haalbaarheidsfase? Blijkt tijdens de ontwikkeling en voorbereiding dat er toch wat zaken over het hoofd zijn gezien en worden de kosten € 70, € 80 of € 90.000? En als dat voor alle toekomstige projecten geldt, blijven we dan binnen de ratio’s van Aw/WSW of moeten wij onze ambities bijstellen?

EBBEN Partners heeft inmiddels vele audits uitgevoerd op het gebied van projectbeheersing. Ze gaan daarbij grondig te werk. Van een gedragen portefeuillestrategie tot en met het vierogenprincipe bij factuurcontrole.

  • U krijgt inzicht in de haalbaarheid van uw ambities
  • De risico’s in uw aanbestedingsbeleid worden geïdentificeerd
  • Wat kunt u doen om de betrouwbaarheid van uw projectcalculaties te verhogen?
  • Is de prijs/kwaliteit verhouding van uw investering in balans?
  • En u heeft inzicht in uw integriteitsrisico’s

Heeft u vragen over de dienstverlening van EBBEN aan corporaties?

Neem contact op met Cosmo, hij helpt u graag verder.

 

Bel met Cosmo Mail met Cosmo

Soft controls

We kennen verschillende interne beheersingsinstrumenten. Die kunnen we weer opdelen in twee categorieën: hard en soft controls. Hard controls zijn de tastbare maatregelen om doelstellingen van de organisatie te bereiken. Bijvoorbeeld beleid en procedures, organisatiestructuur, systemen en planning & control.

Het realiseren van succes binnen organisaties met alleen hard controls lukt vrijwel nooit. Aspecten als motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie, normen en waarden zijn minimaal net zo belangrijk. Deze aspecten komen vaak voort uit zaken als bedrijfscultuur en die cultuur heeft weer grote invloed op het gedrag.  Deze aspecten noemen we soft controls.

Met een soft control audit krijgt u inzicht in welke soft controls voor uw organisatie van belang zijn en in welke mate deze soft controls aanwezig zijn. EBBEN Partners heeft een beproefd model ontwikkeld, gebaseerd op het model van prof. Muel Kaptein.

Ontvang onze whitepaper speciaal voor woningcorporaties

Woningcorporaties, weet met wie je in zee gaat!

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Regelmatig een update ontvangen over de laatste ontwikkelingen en EBBEN inzichten? Laat uw e-mailadres achter, dan ontvangt u ieder kwartaal onze nieuwsbrief.

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.