Zoeken Contact

Waardering & geschiloplossing

Vraagstukken kunnen betrekking hebben op een combinatie van (bedrijfskundige) aspecten waar de opdrachtgever over wenst te worden geadviseerd dan wel waar een geschil moet worden beslecht. Een van onze opdrachtgevers, een adviesbureau, wenste begeleiding bij het oplossen van een aandeelhoudersgeschil om zo haar rendement en bedrijfsvoering te kunnen verbeteren. Wij hebben het adviesbureau daarop geholpen met de vorenstaande vraagstukken. De oplossingen werden middels een succesvolle herstructurering doorgevoerd.

Geschiloplossing en bedrijfswaardering leiden tot verbetering rendement bij adviesbureau

Binnen een van de service lines van EBBEN bieden we oplossingen op het gebied van bedrijfswaarderingen en zakelijke geschillen. De vraagstukken kunnen betrekking hebben op een combinatie van (bedrijfskundige) aspecten waar de opdrachtgever over wenst te worden geadviseerd en waar geschillen worden opgelost.

Een van onze opdrachtgevers, een adviesbureau, wenste begeleiding bij het oplossen van een aandeelhoudersgeschil om zo haar rendement en bedrijfsvoering te kunnen verbeteren. Wij hebben het adviesbureau daarop geholpen met de vorenstaande vraagstukken. De oplossingen werden door middel van een succesvolle herstructurering doorgevoerd.

Opdrachtgever

Het adviesbureau, 90 medewerkers, € 25 miljoen omzet, gespecialiseerd in administratieve- en personeelsondersteuning, stond voor grote uitdagingen ondanks een jaarlijkse omzetgroei van 10% tot 15%. De EBITDA daalde procentueel, wat leidde tot zorgen bij de aandeelhouders. Daarnaast zorgde onenigheid over de bedrijfsvoering, met name het gedrag van een van de aandeelhouders, voor complicaties.

Probleem

Wij werden ingeschakeld om het aandeelhoudersgeschil op te lossen, om de bedrijfskundige aspecten te analyseren en om daarvoor oplossingen te bieden. Intensieve gesprekken met de aandeelhouders over het geschil en de toekomstige wensen zijn het startpunt geweest van onze werkzaamheden. Een diepgaande financiële analyse onthulde negatieve nettomarges bij bepaalde product-markt combinaties door hoge personeelskosten. De inzet van zzp-ers bleek zelfs verliesgevend. Andere zichtbare pijnpunten van het adviesbureau waren een matige arbeidsproductiviteit en cashmanagementproblemen.

Aanpak

Onze aanpak omvatte het stopzetten van het verlenen van diensten met negatieve nettorendementen. Ook werd de flexibele schil verkleind. Dit resulteerde direct in aanzienlijke kostenbesparingen. Daarnaast raadden we aan om de focus te verleggen naar toegevoegde waarde dienstverlening door middel van verbeterde sales- en marketinginspanningen en rendementsanalyses per sector en cliënten.

De commerciële contracten werden gestructureerd in samenwerking met de huisadvocaat. En waar nodig werden verplichtingen na een zorgvuldige analyse van EBBEN stopgezet.  Een ander onderdeel van onze aanpak was dat we een vertrekregeling hadden voorgesteld voor de aandeelhouder die bijdroeg aan de interne conflicten binnen de organisatie.

Resultaat

De implementatie van deze aanpak leidde tot aanzienlijke verbeteringen bij de opdrachtgever. Een succesvolle beslechting van het geschil en uitkoop van de betrokken aandeelhouder werd mogelijk gemaakt door een zorgvuldige bedrijfswaardering. De financiering verliep soepel mede doordat de bank vertrouwen had in de vernieuwde bedrijfsvoering. Het stopzetten van verlieslatende diensten en de focus leggen op waardevolle dienstverlening resulteerden in een positieve verandering van de nettomarges.

Toegevoegde waarde

Het oplossen van het geschil en de zorgvuldige bedrijfswaardering hebben voor het adviesbureau geleid tot een verbetering van het rendement, uitkoop van een aandeelhouder en tot herstel van de interne harmonie. De samenwerking tussen de overgebleven aandeelhouders is versterkt en dat heeft de basis gelegd voor duurzame groei en succes.

De opdrachtgever kijkt met een goed gevoel terug op het verloop van het gevolgde proces. Wij ontzorgen en helpen bij oplossingen bij een dergelijke belangrijke transformatie met een multidisciplinair team van ervaren adviseurs, accountants, register valuators en data-analisten. Daardoor wordt de opdrachtgever in staat gesteld om zich te richten op nieuwe kansen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van geschiloplossing, bedrijfswaardering of herstructureringen? Neem dan contact op met Vincent Steenbakkers, Jan Willem van Hunnik of Kai-Chun Chan. Of bekijk onze andere publicaties op de website van EBBEN Partners.

 

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.