Zoeken Contact

Onderzoek

EBBEN Partners zet ervaring en deskundigheid voor opdrachtgevers in bij signalen van onregelmatigheden. Denk aan belangenverstrengeling, corruptie, fraude, niet-integer gedrag en witwassen. Daarnaast ondersteunen we in de publieke en private sector bij complexe en gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

We helpen met een nieuwsgierige blik en een gestructureerde aanpak. Zo halen wij voor organisaties in de publieke en private sector de feiten boven water. Dat doen wij met bewezen methoden, ondersteund door state-of-the-art tools. Als onafhankelijk onderzoeksbureau combineren wij diverse disciplines en technieken om onze opdrachtgevers te ondersteunen, beschermen en ontzorgen.

Fraudeonderzoek

Bij een vermoeden van fraude wilt u zo spoedig mogelijk oorzaak en omvang in beeld hebben en de schade beperken. Betrokken personen dienen aansprakelijk te worden gesteld en het vertrouwen dient te worden hersteld. Ten slotte moeten er aanpassingen in de organisatie worden doorgevoerd om herhaling te voorkomen. De Partners van EBBEN stonden aan de wieg van de forensische accountancy in de 90-er jaren. Wij zijn gewend om samen te werken in de driehoek opdrachtgever-advocaat-onderzoeker en soms ook met de toezichthouder en justitie.

Corruptieonderzoek

Procedures worden soms niet nageleefd, tegen integriteitscodes of een ambtseed wordt gezondigd, of er wordt ‘de andere kant op gekeken’. In de praktijk blijkt dat in vrijwel alle sectoren steekpenningen worden gevraagd en gegeven. Zo kan iemand in een machtspositie gunsten verlenen die niet in het belang van de organisatie zijn, in ruil voor persoonlijke wederdiensten of een kickback. Als er een verhoogd risico is en als er indicaties van corruptie zijn, dan dienen de signalen zorgvuldig onderzocht te worden. EBBEN heeft hier ruime ervaring mee en staat opdrachtgevers bij op dit lastige gebied.

 

Integriteitsonderzoek

EBBEN wordt regelmatig gevraagd om onderzoek te doen naar signalen van ongewenst gedrag. Soms gaat het om risicovolle zaken die high profile en mediagevoelig zijn. Hiervoor werken wij samen met het private bureau Nijhof&Westerhoud. Tijdens deze onderzoeken, maar ook in de discussies in de media, zien wij dat er vaak onjuiste beelden bestaan over de inhoud en achtergrond van dergelijke onderzoeken. Dit kan in de praktijk schadelijk zijn voor een goed, veilig en evenwichtig verloop van een onderzoek. Hier leest u onze publicatie over onderzoek naar ongewenst gedrag.

Due diligence

Een onderzoek ten behoeve van een voorgenomen fusie of overname onderbouwt de waardering van de aandelen en de inventarisatie van de risico’s. In onze aanpak zetten we open source intelligence, onderzoeksvaardigheden en data-analyse in om de beschikbaar gestelde data te verrijken en te valideren. Verder hangt het succes van een fusie of overname in belangrijke mate af van de ‘match’ van de twee bedrijfsculturen. Hier kan onze expertise op het terrein van integriteit van toegevoegde waarde zijn: gelden binnen de over te nemen organisatie dezelfde normen en waarden? Kunnen er integriteitslijken uit de kast rollen?

Toedracht onderzoek

EBBEN wordt regelmatig benaderd om onderzoek te doen naar signalen om de toedracht van een incident vast te stellen, ofwel de manier waarop iets heeft plaatsgevonden. Soms is het voor organisaties of ondernemers van groot belang om te weten wat de toedracht is. EBBEN denkt graag mee over objectiveerbare en verifieerbare onderzoeksvragen die nodig zijn om de juiste antwoorden te krijgen op de relevante feiten in het onderzoek.

Feitenonderzoek

Feitenonderzoeken kunnen zeer divers van aard zijn. Denk aan controle van specifieke transacties uit de jaarrekening, het onderzoeken van een zwartgeldcircuit, een onderzoek naar de integriteit van uw data, of een onderzoek naar het naleven van contracten of wet- en regelgeving. Dit laatste wordt ook wel aangeduid met de term compliance onderzoek. Het is van belang dat het onderzoek uitmondt in een helder rapport met krachtige duiding en onderbouwing. EBBEN heeft hier uitgebreide ervaring mee. Waarheidsvinding staat centraal. Het doen van objectief en onafhankelijk onderzoek is essentieel om relevante feiten boven tafel te krijgen. Belangrijk is dat het resulteert in een helder rapport met een krachtige en duidelijke onderbouwing.

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

persoonsgericht onderzoek

De man of de bal – aandachtspunten bij persoonsgericht onderzoek

Fraude

De bestuurder en zijn mat

Heeft u vragen over onderzoek of forensische diensten? Neem dan contact op met Marcel, hij gaat met u in gesprek.

Signalen van fraude binnen uw organisatie?

Met EBBEN treedt u daadkrachtig en zorgvuldig op. Met een onderzoek van EBBEN krijgt u snel inzicht in de aard en omvang van de fraude en wordt de impact geminimaliseerd.

U krijgt een signaal dat er mogelijk sprake is van fraude in uw organisatie. Er dient zich meteen een aantal vragen aan. Wat is er precies aan de hand? Wie is daarbij betrokken? Wat is de omvang en de mogelijke impact van het probleem? Eén ding is zeker: ieder fraudegeval is een crisis, waarbij de tijd nooit in uw voordeel werkt. Het is daarbij essentieel om daadkrachtig op te treden en tegelijk de zorgvuldigheid in het oog te houden. EBBEN helpt u daar graag bij.

Vermoedt u fraude in uw organisatie, neem dan contact met ons op. Met moderne onderzoeksmethoden en state-of-the-art tools brengen wij op snelle wijze relevante informatie en complexe verbanden naar voren. Wij zijn betrokken en door onze expertise en ervaring brengen we de rust terug in de organisatie.

 

Neem contact met ons op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


    Ik wil terug gebeld worden

    Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.