Zoeken Contact

Brochures & Whitepapers

Download de brochure 'Zorg voor daadkracht'

Wij willen dat kwalitatief goede zorg betaalbaar en toegankelijk is en blijft. Dit lukt met betrouwbare zorgpartners die gepaste en doelmatige zorg leveren. Wil je hierover lezen? Download de brochure.

Brochures

Brochure EBBEN Partners

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in:

  • Onderzoek en forensische diensten
  • Audit, risicomanagement en compliance
  • Waardering, geschiloplossing en herstructurering.

EBBEN Partners staat klaar als een organisatie wordt geconfronteerd met een zaak die direct gevolgen kan hebben voor de continuïteit of reputatie. Als bestuurder of toezichthouder wilt u weten wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Waar liggen de risico’s? Hoe zit die complexe zaak in elkaar? Wie gaat dat geschil oplossen? Wij bieden oplossingen waarmee de leiding in-control is en blijft. Hiermee leveren we een bijdrage aan een integere en rechtvaardige samenleving.

Is uw interesse gewekt? Vraag hier onze brochure aan.

EBBEN Brochure in English

We are specialised in:

  • Investigation and forensic services
  • Audit, risk management and compliance
  • Valuation, dispute resolution and restructuring

In multidisciplinary teams, we perform investigations and advisory assignments in organisations in the public and private sector, local and international, as well as non-profit. Interested? Download our brochure.

Brochure Zorg voor daadkracht

Samenwerken aan een oplossing. Van Eijck & Partners, GraydonCreditsafe en EBBEN Partners hebben de handen ineengeslagen om gemeentelijke organisaties te helpen. Wij willen dat de juiste, kwalitatief goede zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. We geloven dat dat lukt met betrouwbare zorgpartners die
gepaste en doelmatige zorg leveren. Is uw interesse gewekt? Vraag hier onze brochure aan.

Brochure opleiding Fraude Champions in accountantsorganisaties

Verspreid over alle accountantsorganisaties ontstaat een groep van fraudespecialisten die de controlepraktijk in hun kantoor ondersteunen: Fraude Champions. Voor deze groep heeft EBBEN Academy de volgende opleiding op maat gemaakt. Meer informatie over de opleiding, de data en de locatie vindt u in onze brochure.

Brochure Advocatuur

Enkele keren per jaar wordt een advocaat geconfronteerd met een bijzonder probleem bij een cliënt, waarbij hij de steun van een onderzoeksspecialist nodig heeft. Een specialist die ondersteuning biedt op het gebied van onderzoek naar fraude, omkoping, corruptie, cybercrime, witwassen, kartelvorming, spionage, parallelle import, aansprakelijkheid, waardering, schadeberekening en bestuurlijke integriteitskwesties. EBBEN Partners heeft de oplossingen en de tools om doeltreffend en efficiënt op te treden voor u als advocaat en uw cliënt. Denk hierbij aan forensische accountancy, e-Discovery, data analytics, investigative due diligence, asset tracing, fraud riskasessment, waardering of integriteitsonderzoek.

Leaflet voor accountantskantoren

Fraude is in de accountancy een lastig begrip. Vooral in combinatie met de verwachtingen die in relatie tot dit begrip bestaan ten aanzien van accountants. Doordat fraude de facto een element van misleiding in zich heeft, bestaat de kans dat (een signaal van) fraude niet snel wordt herkend. In de regel zullen accountants, uitzonderingen daargelaten, niet regelmatig met fraudes bij klanten te maken krijgen. Laat staan dat u met fraudes van materieel belang ervaring opdoet. En als u dan wel ervaring heeft met fraudes, dan ligt het risico op de loer dat u als accountant een bias ontwikkelt waardoor u alleen nog maar oog heeft voor vergelijkbare fraudes. Dat maakt bijvoorbeeld ook dat het uitvoeren van een gedegen frauderisico-analyse niet eenvoudig is.

Whitepapers

Whitepaper Herstructurering

Bedrijven en organisaties kunnen door verschillende oorzaken in de problemen komen. Dit kan uiteindelijk leiden tot business failure. Business failure is een praktische verzamelterm, die verwijst naar de situatie waarin een organisatie niet meer zelfstandig kan voortbestaan zonder herstelmaatregelen.

Hoe herkent u ondernemingen in financiële nood? En wat zijn de mogelijkheden voor ondernemingen in nood om onder begeleiding te werken aan een turn around? U leest hierover in onze Whitepaper “Voorkomen van business failure door turn around”. Daarnaast leest u in de Whitepaper meer over het gefaseerde actieplan wat wij in de praktijk toepassen voor organisaties in financiële nood.

Whitepaper ondersteuning accountantsorganisaties

Al een aantal jaar is er vanuit het maatschappelijk debat een roep om verdere kwaliteitsverbetering van de jaarrekeningcontrole. Op het gebied van fraude wil de samenleving simpelweg beter beschermd worden door accountants. Twee onafhankelijke commissies hebben zich hier de laatste jaren over gebogen. Beide commissies bevelen in een rapport aan dat accountantsorganisaties meer zouden gaan samenwerken met forensisch accountants. In deze Whitepaper lichten we deze aanbevelingen toe en gaan we in op de samenwerking tussen accountants en forensisch accountants.

Whitepaper screenen woningcorporaties

Een kijkje bij de buren.

Het screenen van organisaties en personen is – terecht − een veelbesproken onderwerp. Wij merken in de praktijk dat veel woningcorporaties worstelen met dit thema. Wanneer doen we het goed genoeg? Hoe doen de collega-corporaties het? Waar moeten we op letten?

EBBEN Partners heeft een survey uitgevoerd hoe er in de corporatiesector wordt omgegaan met screening. Aan de hand van deze Whitepaper krijgt u antwoord op bovenstaande vragen en vindt u informatie die voor uw organisatie van belang kan zijn.

Whitepaper RICS

De Nederlandse vastgoedsector heeft er recent enkele belangrijke verantwoordelijkheden bij gekregen op het gebied van omkoping en corruptie, witwassen en terrorisme-financiering. Dit heeft directe en vergaande gevolgen voor de bedrijfsvoering, vooral op het gebied van risicobeheer. Deze whitepaper gaat in op de gevolgen en toont de voordelen van een integrale aanpak.

Is uw interesse gewekt? Vraag hieronder de Whitepaper aan. Deze ontvangt u direct als bijlage in uw mail. Wij wensen u veel leesplezier bij onze Whitepaper en staan voor u klaar als u er meer van wilt weten of hulp nodig hebt bij de tools.

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.