Accountancy Event 2021

2 november − Het Accountancy Event 2021 in Amersfoort

Het event staat die namiddag in het teken van “Continuïteit & IT”. Wat hebben accountants, registercontrollers en IT-auditors daar eigenlijk mee te maken? Technisch gezien niet zo veel, het zijn immers geen programmeurs. Maar toch…de accountant moet er wel een oordeel over kunnen vellen. Sterker nog, de accountant is wettelijk verplicht conform artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hierover te rapporteren in het door hem/haar op te stellen accountantsrapport. Er zijn genoeg voorbeelden bekend waarbij informatiesystemen het loodje leggen en geruime tijd niet beschikbaar zijn. De reputatieschade kan enorm zijn. Flinke financiële schade is soms het gevolg. EBBEN Partners is officieel partner van het event. Meer informatie en aanmelding vindt u hier.

Tweedaagse leergang om de compliance binnen de corporatie te versterken

Hoe maak je compliance iets van de hele woningcorporatie? Hoe compliant is jouw corporatie? Compliance is essentieel voor een goede en integere bedrijfsvoering. Het belang ervan is de laatste jaren alleen maar toegenomen door meer en complexere wet- en regelgeving. Maar compliance gaat over veel meer dan alleen toepassen van de Woningwet en naleven van de Governancecode Woningcorporaties. Het gaat ook over gedrag van medewerkers, over hoe we ons werk doen en uiteindelijk over de reputatie en cultuur van de organisatie.

Aedes heeft samen met onze collega Carl de Wannemaeker en expert Roland Notermans een tweedaagse leergang opgezet die je in staat stelt om bij jouw corporatie de ontwikkeling van compliance te versterken. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Laatste CCC bijeenkomst 2 december

Op donderdag 2 december zal de laatste CCC bijeenkomst van dit jaar plaatsvinden in het hoofdkantoor van Woonzorg Nederland in Amstelveen. Het thema van de bijeenkomst is “Uitdagingen voor corporaties rond duurzaamheid”. Arnold Pureveen, CFO van Woonzorg Nederland is gastheer en zal ook namens Woonzorg Nederland een inhoudelijke bijdrage leveren aan het programma. Daarnaast zal de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder uit de doeken doen hoe zij de opdrachten inzake duurzaamheid in de praktijk hebben aangepakt. De CCC bijeenkomst staat onder leiding van Piet Klop en Cosmo Schuurmans.   Meer informatie en aanmelding.

Eerdere events

Op de CCC agenda:

5 oktober − thema auditplan 2022

CCC bijeenkomst over Auditplan 2022, Risk in Focus 2022 en Security Management – locatie Woonbedrijf Eindhoven

Elk jaar is het weer een opgave. Het opstellen van het Auditplan voor het komende jaar. Gelukkig heeft CCC het afgelopen jaar met haar leden het Auditplan 2021 opgesteld. Dit is aan de CCC leden beschikbaar gesteld en is ook gepubliceerd in het CCC Jaarboek 2021. Voor het komende jaar 2022 zal het Auditplan aangepast worden. Met het CCC Auditplan wordt het leven van de controller en stuk makkelijker. Hij of zij gebruikt gewoon datgene wat op zijn of haar corporatie van toepassing is. Meer informatie vindt u hier.

Dit alles is tot stand gekomen met medewerking van de Autoriteit Woningcorporaties.

aanmelden behavioralriskcongres

2 september Behavioral Risk Congres

Het Risk & Compliance Platform Europe organiseert op 2 september 2021 het Behavioral Risk Congres met als thema: Innovatief Toezicht & Tools. Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste moderne tools? Wat doen zij − en wij, Risk & Compliance professionals en bestuurders − niet goed? Hoe kan het beter?

Klik hier voor meer informatie of om aan te melden.

Webinar FORAC 8 juli 2021

EBBEN organiseert een lunch-webinar op 8 juli 2021 van 12:00 tot 13:00 uur met als onderwerp: Het inbedden van forensische expertise in de dagelijkse accountantspraktijk.

EBBEN begeleidt diverse accountantsorganisaties met het vormgeven van een volledig programma voor de inzet van forensische expertise, of met delen daarvan. Als u geïnteresseerd bent om aan het webinar deel te nemen, meldt u zich dan bij ons aan. info@ebbenpartners.nl

3 juni : CCC bijeenkomst over Treasury en Financiering

Voor de komende CCC bijeenkomst in Hotel Den Haag te Nootdorp hebben we een mooi gevarieerd sterk inhoudelijk programma samengesteld over het thema Treasury en Financiering met onder andere BNG Bank, Vestia en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zoals gebruikelijk staat de bijeenkomst onder leiding van twee experts van CCC, Piet Klop RA MGA en drs. Cosmo Schuurmans RA CIA MRE MRICS. U kunt zich hier aanmelden voor de CCC-bijeenkomst.

Online lunch sessie: Verhalen uit de onderzoekspraktijk

Op woensdag 14 april 2021 organiseert Young Financial Crime (Institute for Financial Crime) van 12:00 tot 13:00 uur een gratis online lunch sessie ‘Verhalen uit de onderzoekspraktijk’. Onze collega Evert Jan Lammers is de gastspreker.  Registratie gesloten, klik hier voor de komende events.

6 april: Financiële verslaggeving, audit en accountantscontrole 

Voor het eerste half jaar van 2021 staan twee CCC bijeenkomsten gepland. De eerste gaat door op dinsdag 6 april bij Hotel Van der Valk Tiel in een zeer ruime zaal (meer dan 200 vierkante meter) en staat in het teken van financiële verslaggeving, audit en accountantscontrole. Allemaal onderwerpen waar de twee experts van CCC, Piet Klop en Cosmo Schuurmans veel kaas van hebben gegeten. Mark Spijker RA van accountantsorganisatie Flynth zal de specifieke vereisten voor corporaties bespreken en toelichten. U kunt zich hier aanmelden voor de CCC-bijeenkomst.

Eendags workshop: Concluderen en rapporteren

Op dinsdag 20 april verzorgt onze collega Evert Jan Lammers de eendags workshop ‘Concluderen en rapporteren’ in de training Fraudeonderzoek. Klik op deze link voor meer informatie over hoe je hierbij aanwezig kunt zijn.

18 maart: Europees webinar interne meldkanalen en klokkenluiden

EBBEN neemt deel aan het paneldebat tijdens een webinar over het belang van een state-of-the-art meldplatform ter bescherming van klokkenluiders. Het webinar is gericht op Noord-Europa en wordt georganiseerd door onze partner EQS. Na de centrale inleiding (Engelse taal) volgt een aparte breakout-sessie voor Nederland (Nederlandse taal) met een juridische inleiding, paneldebat en Q&A. U kunt zich hier aanmelden.

18 maart: Workshop Frauderisicobeheer

Op 18 maart 2021 verzorgt EBBEN Partners een workshop over frauderisicobeheer voor CFO’s, georganiseerd door het CFO Centrum (cfocentrum.nl). De media berichten dagelijks over fraude in organisaties, ontstaan door falend risicobeheer. Vanuit dit vertrekpunt geven wij de bouwstenen van succesvol frauderisicobeheer en de daarbij behorende tools. Workshopleider is onze partner drs. Evert Jan Lammers RA RFA met 25 jaar ervaring als forensisch accountant. Hij helpt ondernemers, accountants en advocaten om meer grip te krijgen op fraude en frauderisicobeheer.

9 maart : webinar forensische accountancy-oplossingen in de accountantspraktijk

AccountancyVanmorgen en EBBEN Partners organiseren een webinar van één uur over het invoeren van forensische accountancy-oplossingen in de accountantspraktijk. Vier ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij deze maatschappelijke opdracht handen en voeten geven. Lees meer.

9 daagse Opleiding Fraudeonderzoek

Wij hebben de beste fraudeonderzoekers en docenten samengebracht in onze 9 daagse Opleiding Fraudeonderzoek om deze kennis met jou te delen! Evert-Jan Lammers en Marcel Westerhout zijn twee van de docenten bij Fortress. De eerstvolgende opleiding zal plaatsvinden van 27 oktober 2020 t/m 16 maart 2021 . Lees meer.

Masterclass Rapporteren

Onze partner Evert Jan Lammers verzorgt in november 2020 de tweedaagse Masterclass Rapporteren over schriftelijk en mondeling rapporteren na een forensisch onderzoek. Meer informatie over de data, de locatie en het programma.

Input auditplan 2021 en juridische uitdagingen

Op maandag 7 december zal de laatste CCC-bijeenkomst van dit jaar plaatsvinden.in de Waterpoort  zaal van Van der Valk Hotel Amersfoort-A1. CCC, afkorting van Controllers Circle Corporaties,  blikt terug op het woelige jaar 2020, maar gaat ook vooruitkijken naar 2021. Wat waren de lessen van 2020, hoe staan de corporaties er voor en wat zijn de uitdagingen voor 2021.. U kunt zich hier aanmelden voor de CCC-bijeenkomst.

Thema 2020: Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed

Bestuurlijke risico’s kunnen niet meer onderschat worden.  Het betreft nagenoeg iedere bestuurder, of men nu werkzaam is voor de landelijke overheid, de provincie, de veiligheidsregio, de gemeente of bij een woningcorporatie. Het gevolg is wel dat in allerijl (dwingende) maatregelen genomen zijn met een nog niet te voorspellen impact! Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Auditplan

Auditplan 2021 is ontwikkeld met hulp van CCC-leden, waarbij de twee samenstellers Piet Klop en Cosmo Schuurmans de input van de leden beoordeeld en verwekt hebben. Vanaf eind september 2020 is dit Auditplan voor alle CCC- leden beschikbaar. Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.