Zoeken Contact

Aankomende evenementen

Evenement afgelopen

CCC bijeenkomst over de onafhankelijkheid van de controller en over woonfraude

Donderdag 9 maart 2023 zijn we in Ommen bij Vechtdal Wonen. De onafhankelijkheid van de controller is al jaren een onderwerp van discussie. Dat speelt bij kleinere corporaties een grotere rol, want daar is veel eerder sprake van een zekere mate van ‘verkleving’ met het management. Dit onderwerp wordt besproken bezien vanuit de commissaris, door Miranda van Rossum.

Gabriël Kaplan en Jeannet Roelofs van Vechtdal Wonen zorgen voor een inhoudelijke bijdrage, over de onafhankelijkheid van de controller bezien vanuit het MT en vanuit de business controller. Over woonfraude en de rol van de controller geeft Robert van den Bergh van PSG Recherche een inhoudelijke bijdrage.

De Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, is opgericht om controllers bij woningcorporaties te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem. Initiatiefnemers zijn Cosmo Schuurmans en Piet Klop.

Evenement afgelopen

Masterclass zorgfraude

Voor financials die te maken hebben met zorgverleners (bijvoorbeeld vanuit gemeentes of vanuit zorgkantoren) die willen leren van de zorgen om de zorg

Zorgcowboys. Woekerwinsten. Fraude. Dit zijn termen die met regelmaat in de media gekoppeld worden aan zorgfraude. Het begrip zorgfraude is zeer breed en het omvat een diversiteit aan verschijningsvormen. Van gesjoemel met declaraties tot het zich ten onrechte voordoen als een zorgverlener. Van het opzetten van ondoorzichtige constructies tot het sluiten van dossiers om de liquiditeit tijdelijk te vergroten. In deze training richten wij ons op het herkennen van fraude bij zorgverleners: de detectie èn de mogelijkheden tot preventie.

6 oktober Amersfoort – 11 december Utrecht

Afgelopen evenementen

Evenement afgelopen

CCC bijeenkomst over Auditplan 2023

Dinsdag 4 oktober 2022 zijn we in Eindhoven bij Woonbedrijf, onze gastheer is Arie Stapper. Het bestrijden van cybercriminaliteit en het borgen van data zijn onderwerpen, die heden ten dage hoog op de agenda staan bij menige organisatie, ook bij de woningcorporaties. Dat zal ongetwijfeld ook weer blijken uit het IIA rapport Risk in Focus 2023, dat besproken wordt door de manager Vaktechniek van IIA Nederland, Sam Huibers.

Speciale spreker is Marc Eggermont, een ervaren registeraccountant, bestuurder, commissaris, maar vooral bekend omdat hij als bestuurlijk regisseur verantwoordelijk was voor de leningruil VESTIA. Hij gaat het hebben over Digital Twin bij corporaties, een van de hot topics uit het RiF rapport (digitalisering).

De Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, is opgericht om controllers bij woningcorporaties te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem. Initiatiefnemers zijn Cosmo Schuurmans en Piet Klop.

Evenement afgelopen

Masterclass Zorgfraude - juni 2022

Onze partner Evert Jan Lammers verzorgt in Zwolle de Masterclass Zorgfraude. De doelgroep omvat Financials die te maken hebben met zorgverleners. Bijvoorbeeld vanuit gemeentes, vanuit zorgkantoren, vanuit de sociale recherche, werkzaam bij zorgverzekeraars, etc. De Masterclass wordt georganiseerd door Sijthof/NBA.

Evenement afgelopen

Combating Financial Economic Crime - 2022

Onze partner Evert Jan Lammers is dagvoorzitter van het International Risk Congress  “Combating Financial Economic Crime” in Brussel. Het congres wordt georganiseerd door Risk & Compliance Platform Europe. Het event is hybride en engelstalig.

How will we be able to combat Financial Economic Crime? Which types of crime lie at the horizon? What strategies have already been deployed in the public and private sectors? How destabilising will criminal organisations be to society during the COVID-19 pandemic and in five years from now? What types of solutions are most desirable and necessary? And are we combating FEC in an effective and concerted manner?

Criminal organisations are increasingly present in the upper world, undermining governance in both the public and private sectors. Systemic fraud and infiltration pose a real threat to the systems designed to protect us against corruption, money laundering, cybercrime, human trafficking and occupational fraud and abuse. Some sectors of society are more vulnerable than others, and thus have an urgent need to further strengthen their fraud risk governance. The public sector is evidently one of these vulnerable sectors. Are they sufficiently focusing on the serious crimes that destabilise public functions, rather than on petty crime?

Furthermore, privatisation of public functions implies a huge responsibility for protecting these functions. In the private sector, several industries are becoming increasingly aware that financial economic crime can pose a serious risk to the objectives of a company. But are all of the players sufficiently aware of this? Are they adequately funded and empowered to respond to this risk, and are they responding in a coordinated manner? We can only find out by listening to the organisations that are currently spearheading the fight against Financial Economic Crime.

Evenement afgelopen

CCC bijeenkomst bij Elkien in Heerenveen over Continuous Monitoring

Donderdag 9 juni zijn we te gast bij Elkien in Heerenveen. CCC lid Sandra Oude Wesselink, concerncontroller bij Elkien is de gastvrouw en zij zal een inhoudelijke bijdrage leveren over het bij Elkien geïmplementeerde Continuous Monitoring System. Het door haar ingevoerde systeem is speciaal voor corporaties aangepast en voor andere controllers is dit dus de uitgelezen kans om hiermee kennis te maken. Verder zal ervaren bestuurder Geert Pieter Vermeulen een originele bijdrage leveren

De bijeenkomst begint met een inloop vanaf 11.30 uur en eindigt om 16.00uur en staat onder leiding van Piet Klop en Cosmo Schuurmans.

Evenement afgelopen

De rol van de poortwachter anno 2022

Op donderdag 16 juni 2022 zal andermaal op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn het Risk & Compliance Jaarcongres plaatsvinden. Dit keer over de rol van de poortwachters. Het belooft zonder meer een bijzondere dag te worden; voor het eerst in de geschiedenis komen alle spelers samen. De uitdagingen die de continu veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen is voor iedereen merkbaar. Het onderwerp is gecompliceerd en de belangen zijn groot.

De inschrijving is uitsluitend online. Het programma begint na de netwerk lunch om 13.15 uur. Er is een grote parking op het Landgoed waar u gratis kunt parkeren tot en met het netwerkdiner. Tijdens het netwerkdiner zal onder andere Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, spreken over het thema.

Beperk de kans op ongewenst gedrag op het werk

Het thema van deze bijeenkomst, met hulp van Vechtdal Wonen is opgezet is “Human Capital & Fraude”. Veertig procent van de professionals ziet dit als een top-5 risico voor de organisatie, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De voordelen van het thuiswerken kennen ook een schaduwkant. Lagere betrokkenheid, meer werkgerelateerde burn-out en een groter personeelsverloop zijn enkele verwachte gevolgen. Een risico voor de organisatiecultuur betreft ook een toenemende kans op ongewenst gedrag. Wat kunnen en moeten woningcorporaties doen om fraude tegen te gaan en op te sporen? Hoe met Soft Controls te sturen op gedrag en welke vaardigheden en tools moeten controllers hebben om dit te kunnen ontdekken?

Wat zijn de zogenaamde “Soft Controls” in dit verband? En hoe gaat de woningcorporatie zelf daarmee om? Vechtdal Wonen geeft opening van zaken hoe zij daarmee omgaan. Daarnaast hebben we als spreker de ervaren fraude expert Evert-Jan Lammers, specialist op het gebied van forensisch onderzoek, met als specialisatie vastgoed en woningcorporaties.

Accountancy Webinar

Fraude? Ondertussen bij de externe accountant…

Niet altijd is voor organisaties helder waarom de accountant het noodzakelijk acht om nader onderzoek te (laten) verrichten. Dat geldt zeker bij meldingen en vermoedens van op het eerste oog eenvoudige fraudes. We gaan in dit blog nader in op het spel dat zich ontvouwt tussen de accountant en diens klant op het moment dat sprake is van een klokkenluidersmelding of ander signaal van fraude.

Op 20 januari 2022 organiseert EBBEN een webinar met als titel ‘Eerste hulp aan accountants bij fraudevraagstukken’. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze specialisten: Evert Jan Lammers  Vincent Steenbakkers

Evenement afgelopen

Webinar FORAC

EBBEN organiseert een lunch-webinar op 8 juli 2021 van 12:00 tot 13:00 uur met als onderwerp: Het inbedden van forensische expertise in de dagelijkse accountantspraktijk.

EBBEN begeleidt diverse accountantsorganisaties met het vormgeven van een volledig programma voor de inzet van forensische expertise, of met delen daarvan. Als u geïnteresseerd bent om aan het webinar deel te nemen, meldt u zich dan bij ons aan.

Evenement afgelopen

Behavioral Risk Congres

Het Risk & Compliance Platform Europe organiseert op 2 september 2021 het Behavioral Risk Congres met als thema: Innovatief Toezicht & Tools. Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste moderne tools? Wat doen zij − en wij, Risk & Compliance professionals en bestuurders − niet goed? Hoe kan het beter?

Evenement afgelopen

International Risk Congress Brussels

THEME: COMBATING FINANCIAL ECONOMIC CRIME

Combatting Financial Economic Crime in Brussels At Euroclear Headquarters

On Friday 29 April, the hybrid Risk Congress will take place in Brussels with the theme “Combating Financial Economic Crime” under the leadership of our chairman Evert Jan Lammers. The location is Euroclear’s headquarters in Brussels, where you can attend live, but you can also follow the presentations and discussions via live streaming. The choice is yours.

Evenement afgelopen

CCC bijeenkomst bij Woonzorg Nederland over duurzaamheid, actuele wet- en regelgeving

Dinsdag 12 april 2022 zal de CCC bijeenkomst plaatsvinden in het hoofdkantoor van Woonzorg Nederland in Amstelveen. Het thema is “Uitdagingen voor corporaties rond duurzaamheid”. Arnold Pureveen, CFO van Woonzorg Nederland, is gastheer en zal een inhoudelijke bijdrage leveren met als titel “Duurzaamheid: wat moet je ermee, wat kan je ermee?”  Vanaf 2023 zijn oob’s verplicht om een duurzaamheidsverslag te maken. Om dat te kunnen maken moet de woningcorporatie helder hebben wat het beleid is en wat de kpi’s daarbij zijn.

De wijzigingen van de specifieke wetgeving waarmee woningcorporaties te maken hebben zullen besproken en toegelicht worden door Eelkje van de Kuilen advocaat en partner bij AKD Benelux Lawyers. De CCC bijeenkomst begint met een lunch vanaf 11.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De CCC bijeenkomst staat onder leiding van Piet Klop en Cosmo Schuurmans.

Evenement afgelopen

Online lunch sessie: Verhalen uit de onderzoekspraktijk

Op woensdag 14 april 2021 organiseert Young Financial Crime (Institute for Financial Crime) van 12:00 tot 13:00 uur een gratis online lunch sessie ‘Verhalen uit de onderzoekspraktijk’. Onze collega Evert Jan Lammers is de gastspreker.  Registratie gesloten.

Evenement afgelopen

Financiële verslaggeving, audit en accountantscontrole

Voor het eerste half jaar van 2021 staan twee CCC bijeenkomsten gepland. De eerste gaat door op dinsdag 6 april bij Hotel Van der Valk Tiel in een zeer ruime zaal (meer dan 200 vierkante meter) en staat in het teken van financiële verslaggeving, audit en accountantscontrole. Allemaal onderwerpen waar de twee experts van CCC, Piet Klop en Cosmo Schuurmans veel kaas van hebben gegeten. Mark Spijker RA van accountantsorganisatie Flynth zal de specifieke vereisten voor corporaties bespreken en toelichten.

Evenement afgelopen

Europees webinar interne meldkanalen en klokkenluiden

EBBEN neemt deel aan het paneldebat tijdens een webinar over het belang van een state-of-the-art meldplatform ter bescherming van klokkenluiders. Het webinar is gericht op Noord-Europa en wordt georganiseerd door onze partner EQS. Na de centrale inleiding (Engelse taal) volgt een aparte breakout-sessie voor Nederland (Nederlandse taal) met een juridische inleiding, paneldebat en Q&A.

Evenement afgelopen

Frauderisicobeheer

Op 18 maart 2021 verzorgt EBBEN Partners een workshop over frauderisicobeheer voor CFO’s, georganiseerd door het CFO Centrum (cfocentrum.nl). De media berichten dagelijks over fraude in organisaties, ontstaan door falend risicobeheer. Vanuit dit vertrekpunt geven wij de bouwstenen van succesvol frauderisicobeheer en de daarbij behorende tools. Workshopleider is onze partner drs. Evert Jan Lammers RA RFA met 25 jaar ervaring als forensisch accountant. Hij helpt ondernemers, accountants en advocaten om meer grip te krijgen op fraude en frauderisicobeheer.

Evenement afgelopen

Webinar forensische accountancy-oplossingen in de accountantspraktijk

AccountancyVanmorgen en EBBEN Partners organiseren een webinar van één uur over het invoeren van forensische accountancy-oplossingen in de accountantspraktijk. Vier ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij deze maatschappelijke opdracht handen en voeten geven.

Evenement afgelopen

9 daagse Opleiding Fraudeonderzoek

Wij hebben de beste fraudeonderzoekers en docenten samengebracht in onze 9 daagse Opleiding Fraudeonderzoek om deze kennis met jou te delen! Evert-Jan Lammers en Marcel Westerhout zijn twee van de docenten bij Fortress. De eerstvolgende opleiding zal plaatsvinden van 27 oktober 2020 t/m 16 maart 2021.

Evenement afgelopen

Masterclass Rapporteren

Onze partner Evert Jan Lammers verzorgt in november 2020 de tweedaagse Masterclass Rapporteren over schriftelijk en mondeling rapporteren na een forensisch onderzoek. Meer informatie over de data, de locatie en het programma via de knop hieronder.

Evenement afgelopen

Input auditplan 2021 en juridische uitdagingen

Op maandag 7 december zal de laatste CCC-bijeenkomst van dit jaar plaatsvinden.in de Waterpoort  zaal van Van der Valk Hotel Amersfoort-A1. CCC, afkorting van Controllers Circle Corporaties,  blikt terug op het woelige jaar 2020, maar gaat ook vooruitkijken naar 2021. Wat waren de lessen van 2020, hoe staan de corporaties er voor en wat zijn de uitdagingen voor 2021.

Evenement afgelopen

Thema 2020: Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed

Bestuurlijke risico’s kunnen niet meer onderschat worden.  Het betreft nagenoeg iedere bestuurder, of men nu werkzaam is voor de landelijke overheid, de provincie, de veiligheidsregio, de gemeente of bij een woningcorporatie. Het gevolg is wel dat in allerijl (dwingende) maatregelen genomen zijn met een nog niet te voorspellen impact!

Evenement afgelopen

Auditplan

Auditplan 2021 is ontwikkeld met hulp van CCC-leden, waarbij de twee samenstellers Piet Klop en Cosmo Schuurmans de input van de leden beoordeeld en verwekt hebben. Vanaf eind september 2020 is dit Auditplan voor alle CCC- leden beschikbaar.

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.