3 juni : CCC bijeenkomst over Treasury en Financiering

Voor de komende CCC bijeenkomst in Hotel Den Haag te Nootdorp hebben we een mooi gevarieerd sterk inhoudelijk programma samengesteld over het thema Treasury en Financiering met onder andere BNG Bank, Vestia en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zoals gebruikelijk staat de bijeenkomst onder leiding van twee experts van CCC, Piet Klop RA MGA en drs. Cosmo Schuurmans RA CIA MRE MRICS. U kunt zich hier aanmelden voor de CCC-bijeenkomst.

aanmelden behavioralriskcongres

2 september Behavioral Risk Congres

Thema: “Innovatief Toezicht & Tools”

Het Lustrum Behavioral Risk Congres dat oorspronkelijk gepland stond op 1 december 2020 is als gevolg van de coronamaatregelen verplaatst naar donderdag 2 september 2021. Het thema en de opzet blijven hetzelfde namelijk Innovatief Toezicht & Tools. Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste, moderne tools? Wat doen zij – en wij, Risk & Compliance professionals en bestuurders- niet goed? Hoe kan het beter? Klik hier voor meer informatie of om aan te melden.

Verder op de CCC agenda:

5 oktober − thema auditplan 2022

2 december − thema duurzaamheid

Informatie komt ter zijner tijd beschikbaar.

Eerdere events

 

Online lunch sessie: Verhalen uit de onderzoekspraktijk

Op woensdag 14 april 2021 organiseert Young Financial Crime (Institute for Financial Crime) van 12:00 tot 13:00 uur een gratis online lunch sessie ‘Verhalen uit de onderzoekspraktijk’. Onze collega Evert Jan Lammers is de gastspreker.  Registratie gesloten, klik hier voor de komende events.

6 april: Financiële verslaggeving, audit en accountantscontrole 

Voor het eerste half jaar van 2021 staan twee CCC bijeenkomsten gepland. De eerste gaat door op dinsdag 6 april bij Hotel Van der Valk Tiel in een zeer ruime zaal (meer dan 200 vierkante meter) en staat in het teken van financiële verslaggeving, audit en accountantscontrole. Allemaal onderwerpen waar de twee experts van CCC, Piet Klop en Cosmo Schuurmans veel kaas van hebben gegeten. Mark Spijker RA van accountantsorganisatie Flynth zal de specifieke vereisten voor corporaties bespreken en toelichten. U kunt zich hier aanmelden voor de CCC-bijeenkomst.

Eendags workshop: Concluderen en rapporteren

Op dinsdag 20 april verzorgt onze collega Evert Jan Lammers de eendags workshop ‘Concluderen en rapporteren’ in de training Fraudeonderzoek. Klik op deze link voor meer informatie over hoe je hierbij aanwezig kunt zijn.

18 maart: Europees webinar interne meldkanalen en klokkenluiden

EBBEN neemt deel aan het paneldebat tijdens een webinar over het belang van een state-of-the-art meldplatform ter bescherming van klokkenluiders. Het webinar is gericht op Noord-Europa en wordt georganiseerd door onze partner EQS. Na de centrale inleiding (Engelse taal) volgt een aparte breakout-sessie voor Nederland (Nederlandse taal) met een juridische inleiding, paneldebat en Q&A. U kunt zich hier aanmelden.

 

18 maart: Workshop Frauderisicobeheer

Op 18 maart 2021 verzorgt EBBEN Partners een workshop over frauderisicobeheer voor CFO’s, georganiseerd door het CFO Centrum (cfocentrum.nl). De media berichten dagelijks over fraude in organisaties, ontstaan door falend risicobeheer. Vanuit dit vertrekpunt geven wij de bouwstenen van succesvol frauderisicobeheer en de daarbij behorende tools. Workshopleider is onze partner drs. Evert Jan Lammers RA RFA met 25 jaar ervaring als forensisch accountant. Hij helpt ondernemers, accountants en advocaten om meer grip te krijgen op fraude en frauderisicobeheer.

9 maart : webinar forensische accountancy-oplossingen in de accountantspraktijk

AccountancyVanmorgen en EBBEN Partners organiseren een webinar van één uur over het invoeren van forensische accountancy-oplossingen in de accountantspraktijk. Vier ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij deze maatschappelijke opdracht handen en voeten geven. Lees meer.

9 daagse Opleiding Fraudeonderzoek

Wij hebben de beste fraudeonderzoekers en docenten samengebracht in onze 9 daagse Opleiding Fraudeonderzoek om deze kennis met jou te delen! Evert-Jan Lammers en Marcel Westerhout zijn twee van de docenten bij Fortress. De eerstvolgende opleiding zal plaatsvinden van 27 oktober 2020 t/m 16 maart 2021 . Lees meer.

Masterclass Rapporteren

Onze partner Evert Jan Lammers verzorgt in november 2020 de tweedaagse Masterclass Rapporteren over schriftelijk en mondeling rapporteren na een forensisch onderzoek. Meer informatie over de data, de locatie en het programma.

Input auditplan 2021 en juridische uitdagingen

Op maandag 7 december zal de laatste CCC-bijeenkomst van dit jaar plaatsvinden.in de Waterpoort  zaal van Van der Valk Hotel Amersfoort-A1. CCC, afkorting van Controllers Circle Corporaties,  blikt terug op het woelige jaar 2020, maar gaat ook vooruitkijken naar 2021. Wat waren de lessen van 2020, hoe staan de corporaties er voor en wat zijn de uitdagingen voor 2021.. U kunt zich hier aanmelden voor de CCC-bijeenkomst.

Thema 2020: Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed

Bestuurlijke risico’s kunnen niet meer onderschat worden.  Het betreft nagenoeg iedere bestuurder, of men nu werkzaam is voor de landelijke overheid, de provincie, de veiligheidsregio, de gemeente of bij een woningcorporatie. Het gevolg is wel dat in allerijl (dwingende) maatregelen genomen zijn met een nog niet te voorspellen impact! Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Auditplan

Auditplan 2021 is ontwikkeld met hulp van CCC-leden, waarbij de twee samenstellers Piet Klop en Cosmo Schuurmans de input van de leden beoordeeld en verwekt hebben. Vanaf eind september 2020 is dit Auditplan voor alle CCC- leden beschikbaar. Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.