Zoeken Contact

Risicomanagement en compliance

Wij bieden organisaties oplossingen voor vraagstukken op het gebied van risicomanagement.

Wij vinden het van belang dat het risicomanagement wordt geïntegreerd in de processen en de organisatie. Hiermee gaan we samen met u aan de slag. We staan onze opdrachtgevers bij door de risico’s op gestructureerde wijze te identificeren, te beoordelen, te beheersen en te bewaken zodat doelstellingen worden gerealiseerd. Er zijn meerdere raamwerken waarmee risicomanagement vormgegeven kan worden. Denk aan COSO-ERM en het ISO-31000.

Risicomanagement

Elke onderneming heeft te maken met risico’s. Deze risico kunnen strategisch, operationeel of financieel zijn. De uitdaging bij projecten op gebied van risicomanagement is het bewaren van de link met de business. Risicomanagement mag nooit een doel op zich worden, maar moet altijd waarde toevoegen door het belang van de organisatie te dienen. Wij zetten een beproefde methodiek (gebaseerd op de COSO-richtlijnen) in waarmee deze verbinding met de organisatiedoelstellingen op praktische wijze wordt vormgegeven. Deze methodiek biedt de mogelijkheid om vanuit de strategische en operationele werkelijkheid een vertaling te maken naar afgeleide doelstellingen op het gebied van integriteit, security en de juridische beheersing. Door deze aanpak verandert risicomanagement van een kostenpost in een investering die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Centraal staat de business case, waarin rekening is gehouden met onder andere werkbaarheid, kosten-batenafwegingen, en prioriteiten die naadloos aansluiten met de eigen organisatie.

Fraud riskmanagement

Een bijzonder aspect van risicomanagement betreft het antifraudebeleid van organisaties. EBBEN past het Fraud Risk Management model van COSO toe en ondersteunt organisaties bij de invoering en de opvolging daarvan. Wij hebben ervaring met een groot aantal methoden, technieken en tools waarvan is aangetoond dat deze het frauderisico effectief verlagen. Wij kunnen u helpen om hieruit een keuze te maken en om deze vervolgens goed te implementeren.

Integriteit versterken

In een organisatie waar medewerkers integer werken en integer samenwerken vinden geen integriteitincidenten plaats en werken de medewerkers met meer plezier dan in organisaties waar integriteit minder aandacht krijgt. Al was dat alleen al doordat men zich in zo’n organisatie veilig voelt en er niet wordt gepest. Minder personeelsverloop. Loyale werknemers.

Dit alles begint bij het beantwoorden van de vraag wat het begrip integriteit inhoudt voor een specifieke organisatie en of er over die inhoud eenduidig wordt gedacht binnen de raad van commissarissen/raad van toezicht en raad van bestuur.

Gevolgd door een audit van de bestaande maatregelen die zijn gericht op integriteitbescherming en -verbetering.

En dan volgt een boeiend traject: het ontwikkelen van een integriteitsbeleidsplan. Nog boeiender is het om dat plan in concept te bespreken met de organisatie: met de top maar ook met de werkvloer.

Voor het geval u inmiddels nog niet voldoende gemotiveerd bent: ‘Gebrek aan integriteit bij de top van de organisatie is levensbedreigend voor een bedrijf. Afwezigheid kan dodelijk zijn, aanwezigheid zegenend.’ Een citaat van Anthony Burgmans.

Na implementatie van onze adviezen op dit terrein genieten onze opdrachtgevers meer van hun nachtrust.

Compliance management

Compliance is essentieel voor een goede en integere bedrijfsvoering. Het gaat over gedrag van medewerkers, over hoe we ons werk doen en uiteindelijk over de reputatie en cultuur van de organisatie. Het gaat enerzijds om de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, brancheregelingen, en (prestatie-)afspraken met overheden en andere stakeholders. Anderzijds gaat het net zozeer over de naleving van interne (governance-)regelingen en -besluiten om de reputatie, integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie te waarborgen. Het gaat over de vraag ‘hoe’ de doelen moeten worden bereikt.

Meldkanalen

EBBEN heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van klokkenluidersregelingen en kan u helpen bij het uitrollen daarvan. Tevens beschikken wij over de juridische kennis en onderzoeksexpertise die nodig is om – met de bescherming van het ondernemingsbelang – ondersteuning te bieden indien uw organisatie onderwerp van onderzoek is.

Samenwerking met People Intouch
Bij het invoeren van een meldsysteem werkt EBBEN samen met tier-1 partijen die meldplatforms aanbieden zoals People Intouch.

Opgericht in 2004 en gevestigd in Amsterdam, is People Intouch een van de pioniers op het gebied van klokkenluidersoftware. People Intouch gelooft niet in de traditionele aanpak van klokkenluiden en wil zijn klanten helpen om verder te gaan dan compliance op papier. Wanneer werknemers zich veilig genoeg voelen om zich uit te spreken, wordt klokkenluiden overbodig. Met het SpeakUp®-platform kunnen werknemers overal ter wereld, in elke taal en in volledige anonimiteit rapporteren. Door de dialoog te stimuleren via veilige, anonieme technologie, helpt People Intouch organisaties het gesprek aan te gaan met hun werknemers en een veiligere werkomgeving te creëren.

Na het invoeren van het meldsysteem werkt EBBEN regelmatig in de rol van onafhankelijk onderzoeker van ontvangen meldingen. Een onderzoek is niet altijd de gewenste oplossing; EBBEN kan een bemiddelende rol spelen tussen de organisatie en de melder. Voorts kunnen wij zitting nemen in het meldcomité dat de triage doet van de ontvangen meldingen. Ten slotte kunnen wij een adviserende rol spelen zoals voor het herstellen van de organisatie en het bepalen van eventuele schade.

Download voor meer informatie onze brochure: De organisatie en haar meldkanaal 

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Fraude-risicomanagement

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

Audit

Het belang van een goed uitgevoerde internal audit voor een organisatie

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Heeft u vragen over risicomanagement en compliance? Neem dan contact op met Evert-Jan.

Forensische ondersteuning

We ondersteunen onder meer accountantsorganisaties met het invoeren van forensisch accountancybeleid. Accountantsorganisaties ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met forensisch accountants: verlagen van de kans op fraude bij cliënten, het verbeteren van het risicoprofiel en de reputatie van de accountantsorganisatie, het beter kunnen voldoen aan cliëntverwachtingen en het verhogen van de maatschappelijke relevantie kunnen zijn.

Individuele accountants ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met forensisch accountants: zij voelen zich sterker bij de evaluatie van de frauderisico’s bij hun klanten, zij adviseren hun klanten overtuigender over frauderisicomanagement, en ze signaleren en analyseren indicaties van fraude beter.

EBBEN Partners geeft al jaren ondersteuning aan accountantsorganisaties. Met EBBEN als forensisch accountant is de accountantsorganisatie compliant met de aanbevelingen van de commissies Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en Commissies van Toezicht Arrestantenzorg (CTA). Bovendien is de accountantsorganisatie beter voorbereid op nadere eisen van de toezichthouder.

 

 

 

Neem contact met ons op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


    Ik wil terug gebeld worden

    Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.