Zoeken Contact

EBBEN Academy

De ambitie van EBBEN Partners is om ook innoverend en vernieuwend te zijn op het terrein van trainingen. EBBEN biedt een aantrekkelijke aanvulling op de bestaande programma’s van universiteiten en grote advieskantoren voor bestuurders en toezichthouder. Oordeelt u zelf.

Expert in integriteit

Onze partners en deskundigen hebben een ruime ervaring met het geven van trainingen: ‘in company’, public- en business schools. Daarbij grijpen wij terug naar de vele casussen uit onze gevarieerde praktijk. Een casus maakt het zowel gemakkelijk als levendig om kennis over te brengen en vaardigheden aan te leren.

 

In deze driedaagse training behandelen wij onder meer de volgende onderwerpen: 

 1. De belangrijkste principes van integriteit, gedrag en morele oordeelsvorming;  
 2. De integriteitsinfrastructuur, het regelgevend kader en de principes rond het melden van integriteitsschendingen;  
 3. Oefenen met en reflecteren op dilemma’s over integer gedrag; 
 4. Leren hoe je een collega (een-op-een) naar een hoger niveau kunt brengen;  
 5. Leren hoe je positie als integriteitsfunctionaris samenhangt met de posities van andere professionals binnen de organisatie; 
 6. Leren hoe je een bewustwordings- en trainingsprogramma, een coaching programma en een integriteitstraining ontwikkelt en invoert.    

Wilt u meer informatie over de training Faciliteren en stimuleren van integer gedrag en morele oordeelsvorming bekijk dan onze digitale leaflet of neem contact op met ons kantoor.

Download hier de leaflet

 In deze tweedaagse training gaan wij onder meer in op: 

 1. Het begrip integriteit en morele oordeelsvorming;  
 2. De toegevoegde waarde van integriteit en morele oordeelsvorming voor de organisatie en haar medewerkers;  
 3. Integriteit als onderdeel van een professioneel werkproces;  
 4. Morele aspecten in de werkomgeving herkennen, onderzoeken en bespreken; 
 5. Het omgaan met vragen over integer handelen, het nemen van beslissingen en het verantwoorden van keuzes.  

Wilt u meer informatie over de training Integer gedrag en morele oordeelsvorming bekijk dan onze digitale leaflet of neem contact op met ons kantoor. 

Download hier de leaflet

In house – 1 dagdeel

Bestemd voor RvC, RvB en managers.

Enkele participerende colleges over het ontwikkelen en implementeren van een integriteitbeleidsplan (gezamenlijke visie op integriteit, anti-fraudebeleid, veilig werkklimaat, gewenste omgangsvormen, etc.). Deelname door een lid van de RvC is zeer zinvol.

Deze training is er voor financials die te maken hebben met zorgverleners (zoals vanuit gemeentes of zorgkantoren en ook vanuit de sociale recherche of zorgverzekeraars).

In house – 1 dag

Voor financials die te maken hebben met zorgverleners (vanuit de semi- publieke sector zoals bijvoorbeeld gemeentes of vanuit zorgkantoren) die willen leren van de zorgen om de zorg. In deze training richten wij ons op het herkennen van fraude bij zorgverleners: de detectie èn de mogelijkheden tot preventie.

In house – 1 dagdeel

Een spannende helikoptervlucht over het leiderschapslandschap van deze tijd. Onze tijd vraagt om een fundamentele vernieuwing. De besturingssystemen waarmee we onze organisaties inrichten en veranderen. Zelfsturing en zelforganisatie komen steeds meer in de picture. Hoe zorgen we dat we in control kunnen samenwerken en dat we het volle potentieel van iedereen in de organisatie inzetten?

Hoe wordt iedereen leider in zijn/haar rol? Hoe distribueren we macht? Hoe organiseren we een systeem waarin iedereen een gelijkwaardige stem heeft? Waarbij dezelfde duidelijke spelregels gelden voor iedereen. Waarbij iedereen aanspreekbaar is en anderen aanspreekt. Waarbij we goed voor onszelf zorgen én onderdeel zijn van een groter geheel. Waar we opschalen zonder toename van bureaucratie. Waar we doorlopende, snelle, veilige, en betrouwbare verandering in kleine stappen zetten. Waar het eigenaarschap optimaal is georganiseerd. En: waar we in control zijn doordat het zelfherstellende vermogen in de organisatie op orde is.

Open inschrijving en in company -1 dagdeel

Bestemd voor zowel leidinggevenden als uitvoerenden.

Een studiemiddag die inhaakt op veranderingen in vorm van leiderschap, vermindering van regels en delegeren verantwoordelijkheid. Morele autonomie is een belangrijke basis om integere beslissingen te nemen. Een vraagstuk bespreekbaar maken voordat wordt gehandeld is verstandig, maar niet eenvoudig. Nog moeilijker is om een collega aan te spreken als hij of zij ongewenst gedrag of noncompliant gedrag vertoont. Maar de meeste ernstige incidenten waar wij dagelijks kennis van nemen via de media, zouden nooit een incident zijn geworden als de elementen morele autonomie, bespreekbaar en aanspreekbaar goed ontwikkeld waren geweest in de organisatie.

In company – 1 dag

Bestemd voor OR-teams.

De ondernemingsraad (OR) heeft belang bij een cultuur waarin integriteit op een hoog niveau aanwezig is. Welke rol kan de OR spelen als het gaat om integriteithandhaving en integriteitbevordering? Hoe kan de OR het managementteam ondersteunen en prikkelen? Welke ‘early warning systems’ zijn er? Welke belangenconflicten liggen op de loer? Welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders. De studiedag is interactief, biedt inzicht in de materie mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Omdat het thema ‘integriteit’ centraal staat zullen de inzichten en discussies leiden tot een versterking van het team.

Ter voorbereiding van de studiedag vindt een gesprek met de voorzitter van de OR plaats.

Open inschrijving – 1 dagdeel

Bestemd voor General Counsel, compliance officer, bedrijfsjuristen

Een datalek, een tip vanuit de organisatie, of een geval van heterdaad: allemaal aanleidingen om een intern onderzoek te overwegen. Wat zijn de voor- en nadelen van het houden van intern onderzoek? Welke soorten onderzoek kun je zelf verrichten, en welke zeker niet? Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het onderzoeken van data? Wat is de relatie van het interne onderzoek met de eventuele rechtszaak? Privacy-aspecten? Communicatie intern? Extern?

Deze studiemiddag wordt geleid door een multidisciplinair team van forensische onderzoekers en advocaten.

In company – 2 dagdelen/1 dag

Bestemd voor (interne) onderzoekers

In vervolg op de studiemiddag Intern onderzoek: Overwegingen en strategie komt in deze workshop de aanpak en de uitwerking daarvan alsmede de rapportering aan de orde. Een praktisch gerichte workshop: hoe houdt je interviews, welke feiten (dieper) onderzoeken, dossiervorming, wederhoor, en vooral: wat en hoe rapporteren.

Gegeven door forensische accountants en data experts.

Wat houdt het begrip integriteit in? Wat betekent het voor onze organisatie? Hoe kan je integriteit aansturen? Hoe kan je als toezichthouder prettig dromen over integriteit?

Een op de organisatie toegesneden in house workshop van 2 à  3 uur voor de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC).

Een workshop voor de leden van RvB en – een of meer leden van – RvC. Als onderdeel van een ‘heisessie’, of als start van een reguliere vergadering. Kort en krachtig.

Hebben de leden van het gezelschap wel dezelfde beelden en inhoud voor ogen als het over integriteit gaat?

 • Wat te doen met de verschillen?
 • Vertaling naar de activiteiten en doelstellingen van de organisatie?
 • Risico’s en kosten en baten en lasten?
 • Integriteitbeleidsplan?
 • Vangrails?
 • Dilemma’s;
 • Rolverdeling RvC, RvB, Legal, Compliance, HR.

‘Bestuurders en toezichthouders, u kunt genieten van uw nachtrust’

EBBEN Academy

EBBEN Academy is het opleidingsbedrijf van EBBEN Partners met onderwerpen verspreid over onze expertiseterreinen.

De trainingen zijn online (webinar), fysiek of hybride zodat we ons kunnen aanpassen aan uw wensen en ook de omstandigheden, zoals Coronamaatregelen.

Regelmatig ontwikkelt EBBEN in-house workshops, veelal is dat semi-maatwerk. Voorbeelden zijn de  workshops die we hebben ontwikkeld voor interne toezichthouders, managementteams of afdelingen van klanten rond de thema’s integriteit, corruptie, witwassen en terrorismefinanciering. En ook fysieke en digitale trainingen over fraude voor middelgrote accountantsorganisaties.

Een voorbeeld hiervan is het webinar “Corruptie, Witwassen en terrorismefinanciering, door NBA ontwikkeld voor de leden van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).

Sommige EBBEN-professionals geven op hun vakgebied tevens training via andere instituten zoals de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Fortress en Risk & Compliance Network.

 

Neem contact met ons op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


  Ik wil terug gebeld worden

  Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.