Zoeken Contact

Fraude Champions

Verspreid over alle accountantsorganisaties ontstaat een groep van fraudespecialisten die de controlepraktijk in hun kantoor ondersteunen: Fraude Champions. Voor deze groep heeft EBBEN Academy de volgende opleiding op maat gemaakt.

Opleiding Fraude Champions in accountantsorganisaties

De NBA heeft de beroepsregels rond fraude en corruptie verder aangescherpt. Accountantsorganisaties worden aangeraden om de controlepraktijk te ondersteunen met forensische expertise. Er is echter onvoldoende forensische capaciteit beschikbaar voor álle kantoren. En the forensics hebben niet allemaal feeling met de controlepraktijk. Het is onvermijdelijk dat accountantsorganisaties eigen fraudespecialisten opleiden. Dit is een kans voor externe accountants die zich verder in fraude en corruptie willen verdiepen. Ze worden opgeleid door ervaren forensisch accountants van EBBEN die zelf in de controlepraktijk hebben gestaan. Zo bouwen we samen aan de nieuwe groep fraudespecialisten binnen accountants­organisaties.

Fraude Champions
De Fraude Champions ondersteunen de controlepraktijk met fraude-expertise. In hun kantoor worden ze klankbord, challenger en trainer. In deze rollen vallen ze onder de functie Vaktechniek. Waar nodig laten ze zich bijstaan door externe forensisch accountants. Daarnaast blijven ze extern accountant, waardoor ze dicht bij de controleteams staan.  Zo ontstaat, verspreid over alle accountantsorganisaties, een groep van Fraude Champions. Wij hebben de opleiding voor deze groep op maat gemaakt. Deze nieuwe generatie heeft na de opleiding behoefte aan omkadering, waarover het volgende.

Community 
Binnen hun kantoren kunnen de Fraude Champions hun fraudekennis en -vaardigheden maar langzaam verder ontwikkelen. Terwijl ze sterke behoefte hebben aan het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Daarom maken de Fraude Champions na de opleiding deel uit van een Community. Deze biedt Verdiepingssessies, verdeeld over de Nederlandse regio’s. De Verdiepingssessies worden geleid door ervaren forensisch accountants uit ons docententeam. In elke verdiepingssessie staat een film centraal over een fraudeonderwerp. De film wordt gevolgd door een debat over de rol van de accountant. We bouwen na de basisopleiding verder aan fraude-expertise.

Basisopleiding

De Basisopleiding Fraude Champions bestaat uit 10 workshops verdeeld over 5 dagen verdeeld over een maand. De workshops zijn case-based en worden verzorgd door ervaren forensisch accountants. Vanuit cases verwerven de deelnemers de kennis en vaardigheden die benodigd zijn in elke fase van de controleopdracht. Daarbij besteden we voldoende aandacht aan de verschillende fraudesoorten, wettelijk kader, beroepsregels, vaardigheden en tooling. Na de Basisopleiding stromen de deelnemers door naar de Fraude Champions Community. Daarin bieden we Verdiepingssessies aan. Zie daarvoor de volgende pagina’s.

Dag 1 *

Workshop 1
Kennismaken-Verwachtingen-Programma-Fraude Champion: tussen
externe accountant en forensisch accountant-Fraude en corruptie-Film.

Workshop 2
Fase 1 – Frauderisicoprofiel, teamsamenstelling-Casus 1.
Fase 1 – Clientacceptatie, opdrachtaanvaarding-Casus 2.

Dag 2

Workshop 3
Fase 2 – Planningsfase en Pre Audit Meeting (PAM)-Casus 3.
Fase 3 – Frauderisicoanalyse-Casus 4.

Workshop 4
Fase 4 – Fraudesignalen, wat te doen-Casus 5.
Fase 5 – Fraudeondersteuning op dossierniveau-Casus 6.

Dag 3

Workshop 5
Fase 6 – Fraudepanel, ondersteuning van Vaktechniek-Casus 7.
Fase 7 – Informeren van de gecontroleerde-Casus 8.

Workshop 6
Fase 8 – Fraude melden: Leiding, AFM, BFT, Politie-Casus 9.
Fase 8 – Fraudeonderzoek: zelf-extern-samen-Casus 10.

Dag 4

Workshop 7
Fase 9 – Controleverklaring en management letter-Casus 11.
Fase 10 – Leren van ervaringen-Adviesbrief-Casus 12.

Workshop 8
Fraude challenge op controledossiers-Casus 13.
Corruptie en omkoping-Casus 14.

Dag 5

Workshop 9
Film over een actuele casus van fraude en discontinuïteit.
Tuchtrecht-Strafrecht-Aansprakelijkheid-Debat over de rol van de accountant-Q&A.

Workshop 10
Vervolg. Verdiepingssessies-Community-Coaching-Fraude Champion:
Klankbord-Trainer-Challenger-Fraudepanel-Uitreiking van de certificaten.

Dagindeling

13:30-14:00 14:00-17:00 17:00-18:00 18:00-21:00
Welkom, koffie 1e workshop Diner 2e workshop

*Kalender en data vindt u onderaan deze pagina.

Docenten

Het programma staat onder leiding van forensisch accountant Evert Jan Lammers, met 25+ jaar ervaring in het opleiden van accountants. Hij stond aan de basis van onder meer de Masterclass Fraud Auditing (IFA) en de Masterclass Zorgfraude (NBA). Evert Jan was gedurende vele jaren executive professor aan de Antwerp Management School en trainer bij Transparency International. Momenteel richt hij zich op fraudetraining van externe accountants en Fraude Champions bij de middelgrote kantoren.

Team forensische ondersteuning accountantsorganisaties *

 • Evert Jan Lammers MSc RA RFA. Programmaleider. Partner Investigation, Dispute
  Resolution, Fraud risk management. Former KPMG Accountants en Forensic.
 • Kim Scholten MSc RA, Senior Consultant Investigation, Dispute Resolution, Fraud risk
  management.Ex Baker Tilly Accountants en BDO Forensic.
 • Wim Getkate RA. Associate Partner Investigation, Dispute Resolution, Fraud risk
  management. Former EY Accountants en Forensic.
 • Vincent Steenbakkers MSc RA RV. Partner Investigation, Dispute Resolution, Valuation
  services. Former PwC Accountants en Forensic.
 • Marcel Westerhoud MSc CFE CIA CISSP CEDS CSE. Partner Investigation, Dispute Resolution, Forensic Technology. Former Hoffmann.
 • Cosmo Schuurmans MSc RA CIA MRE. Partner Investigation, Internal Audit, Risk management, Dispute
  Resolution. Former PwC Accountants.
 • Mireille Postema LLM. Senior Consultant Investigation, Dispute Resolution, Fraud risk
  management. Former Douane en FIOD.
 • Kai-Chun Chan LLM. Consultant Investigation, Dispute Resolution, Restructuring services. Corporate Recovery
 • Els Janssens MSc CFE CIA. Consultant Investigation, Internal Audit, Compliance,
  Dispute Resolution. Former BNP Paribas Fortis.
 • Moreen Scholten MSc. Consultant Investigation, Compliance, Dispute Resolution.
  Former KNAB Bank.
 • Gert van Beek RSE CII. Associate Partner Investigation, Dispute Resolution, Corporate
  security services. Former Hoffmann.
 • Peter de Reus MSc. Associate Partner Data & Analytics, Fraud risk management,
  Forensic Technology. Former PwC.

*De CV’s van dit Team vindt u hier.

Verdiepingssessies

Voor de deelnemers aan de Fraude Champions Community organiseren we Verdiepingssessies. Deelname is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen om voldoende diepgang te bereiken en voorop te blijven lopen in de controlepraktijk. Fraude Champions kunnen deze sessies in hun eigen tempo volgen. Elke Verdiepingssessie bestaat uit een fraudefilm van Fraudstorytelling, gevolgd door een debat over de fraude en de rol van de externe accountant in deze situatie. Elke sessie wordt gemodereerd door een van de ervaren trainers van de Basisopleiding. De Fraude Champions Community en de Verdiepingssessies zijn ook toegankelijk voor Fraude Champions uit andere organisaties.

Dagindeling

17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-19:15 19:15-21:00
Welkom, warme snack Fraudefilm Pauze Debat rol accountant

*Kalender en data vindt u onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Community

Er ontstaat een nieuwe bloedgroep binnen de accountancy, tussen de externe accountant en de forensisch accountant in: de fraudespecialisten. Zij hebben de rol van Fraude Champion binnen hun kantoor. Na hun Basisopleiding kunnen ze hun fraudekennis en -vaardigheden maar langzaam verder ontwikkelen binnen hun eigen kantoor. Terwijl ze sterke behoefte hebben aan vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Daarom maken Fraude Champions na de opleiding deel uit van een Community. Daarin bieden wij Verdiepingssessies aan in Utrecht, Eindhoven en Zwolle. Zie de vorige pagina’s in deze brochure. De Fraude Champions Community en de Verdiepingssessies zijn ook toegankelijk voor Fraude Champions uit andere organisaties.

Certificaat

Na de 5-daagse Basisopleiding ontvangen de deelnemers het “Certificaat Fraudespecialist – Fraude Champion”.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

De Basisopleiding en de Verdiepingssessies zijn van een hoog niveau en tellen volledig mee voor je Persoonlijke ontwikkelingsplan bij de NBA. Een intakegesprek met elke deelnemende accountantsorganisatie is deel van de inschrijvingsprocedure voor de deelnemers.

Tarieven

Basisopleiding
De deelnameprijs voor de 5-daagse opleiding bedraagt 3.600 Euro (ex-BTW) per persoon inclusief maaltijd en drinken.

Verdiepingssessies
Deelname is niet verplicht. De inschrijving geschiedt per sessie. De deelnameprijs per avondsessie bedraagt 100 Euro (ex-BTW) per persoon inclusief maaltijd en drinken. Passend bij de Community-gedachte proberen we om de prijs van de Verdiepingssessies omlaag te brengen door deze bij toerbeurt te laten hosten door de deelnemende kantoren. Dan kan de prijs van de Verdiepingssessies omlaag naar 50 Euro (ex-BTW) per persoon.

Specifieke voorwaarden

Basisopleiding
Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 15. Afzeggen kan tot 4 weken voor de start van het programma. Het Certificaat wordt verstrekt als 80 procent van de workshops is gevolgd.

Verdiepingssessies
Aantal deelnemers minimaal 15 per Verdiepingssessie. Afzeggen kan tot 4 weken voor de start van de Verdiepingssessie.

In geval van bijzondere omstandigheden kunnen we Basisopleiding en Verdiepingssessies online aanbieden.

Locaties van de trainingen

BCN Zwolle: Lübeckplein 21, 8017 JZ  Zwolle
BCN Eindhoven: Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven
BCN Utrecht: Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht

Informatie en aanmelden

EBBEN Academy is een activiteit van
EBBEN Partners BV
Nassaulaan 25
1213 BA Hilversum
Telefoon: 035-2057575
Email: info@ebbenpartners.nl

Data Basisprogramma 2024

 

Data Verdiepingssessies 2024

 

Downloads betreffende het opleidingsprogramma Fraude Champions in accountantsorganisaties.
Brochure Opleiding Fraude Champions in accountantsorganisaties
Headsheet Team forensische ondersteuning accountantsorganisaties

Nadere informatie of inschrijven

Bel met EBBEN Academy +31 (0)35 205 75 75 of mail ons via academy@ebbenpartners.nl

 

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.