Zoeken Contact

Geschiloplossing

Wij bieden bedrijven en andere organisaties oplossingen voor vraagstukken op het gebied van geschiloplossing.

Risicomanagement

Wij staan onze opdrachtgevers onder andere bij met mediation, waardering, onderzoek, (juridische) adviezen en contra-expertise. Daarvoor maken wij gebruik van moderne tools en technieken en een multidisciplinair team van specialisten met een nieuwsgierige blik.

Zakelijk geschil

Indien een zakelijk geschil niet door partijen zelf kan worden opgelost, kunnen wij als (bindend) adviseur worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld voor arbitrage, mediation of het verrichten van een contra-expertise. Met een gefaseerde, onafhankelijke en multidisciplinaire aanpak zijn wij in staat om onze opdrachtgevers te ontzorgen. Wij brengen de mogelijke oplossingen in beeld. En wij analyseren de bijbehorende risico’s, zodat onze opdrachtgevers zich kunnen blijven richten op hun dagelijkse activiteiten.

Aandeelhoudersgeschil

Indien een geschil tussen aandeelhouders niet door partijen zelf kan worden opgelost kunnen wij als adviseur worden ingeschakeld. Onze opdrachtgevers schakelen onze hulp bijvoorbeeld in voor een onafhankelijke waardering, begeleiding voor arbitrage, mediation of advies bij een (dreigende) gerechtelijke procedure. Met behulp van een gefaseerde, onafhankelijke en multidisciplinaire aanpak staan wij bedrijven en organisaties bij in complexe situaties rond aandeelhoudersgeschillen. Wij zorgen voor rust, overzicht en controle.

Echtscheiding

Indien een geschil tussen twee (voormalige) echtgenoten niet door partijen zelf kan worden opgelost kunnen wij als adviseur worden ingeschakeld. Met behulp van een multidisciplinair team zijn wij in staat om onze opdrachtgever daadkrachtig te ondersteunen. En indien gewenst werken wij samen met een gespecialiseerde advocaat, al dan niet uit ons eigen netwerk.

Mediation

Soms kan bij een geschil behoefte ontstaan aan de inzet van een gespecialiseerde bemiddelaar, een mediator. Of het nu gaat om een kwestie tussen enkele personen, tussen enkele bedrijven of organisaties of tussen enkele groepen. Wij beschikken over verschillende geaccrediteerde mediators die een brede ervaring hebben opgedaan op het gebied van geschiloplossing. Indien gewenst kunnen wij op verzoek van één of meerdere partijen ook optreden als onafhankelijk deskundige.

Gerechtelijke procedure

Indien een bedrijf of een andere organisatie wordt geconfronteerd met een (dreigende) gerechtelijke procedure dan ontstaat de behoefte aan deugdelijke informatie. Of het nu gaat om het ontrafelen van de feiten, het versterken van de bewijspositie of het onderbouwen van juridische standpunten. Wij hebben de kennis en ervaring om daadkrachtig voor onze opdrachtgevers op te treden.

Faillissementsfraude

Bij een faillissement kunnen vermoedens van onregelmatigheden bestaan en is mogelijk fraude in het spel. Wij voeren feitenonderzoek uit naar vermoedens van onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld paulianeuze transacties of fraude door de beleidsbepalers. Daarbij maakt EBBEN gebruik van e-Discovery om de gestructureerde en ongestructureerde digitale data van de gefailleerde inzichtelijk te maken. Daarnaast passen onze forensische accountants gepaste financiële analysetechnieken toe om de curator te ondersteunen bij het doorgronden van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Indien wenselijk maken wij daarbij gebruik van een tijdelijk digitaal meldkanaal zodat de betrokkenen al dan niet anoniem informatie kunnen delen.

Bij onderzoek van vermeende onregelmatigheden stelt EBBEN de digitale gestructureerde en ongestructureerde data veilig en maakt deze doorzoekbaar. Met verschillende tools en technieken kunnen wij de data op een efficiënte manier doorzoeken of klanten helpen om dat zelf te doen. Wij screenen de betrokken organisaties en personen. Wij verifiëren de informatie en wij nemen interviews af. Onze bevindingen rapporteren wij in een helder verslag en wij lichten dit verslag toe aan de opdrachtgever, de toezichthouder en indien nodig in de rechtbank. In geval van schade berekent EBBEN deze en brengt in kaart op welke verhaalsmogelijkheden beslag kan worden gelegd. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en ons onderzoeksprotocol en onze tools zijn state-of-the-art. Bovendien heeft EBBEN een internationaal netwerk.

Verhaalsmogelijkheden onderzoeken

Welke vermogensbestanddelen bezit de debiteur? Waar bevinden deze vermogensbestanddelen zich? En welke (juridische) stappen kunt u zetten om deze veilig te stellen? Met behulp van onze slimme technologie, onze jarenlange ervaring in het onderzoeken van verhaalsmogelijkheden en ons multidisciplinaire team van specialisten brengen wij de verhaalsmogelijkheden voor bedrijven en organisaties zorgvuldig in kaart. Dit doen wij zowel nationaal als internationaal. Door onze inzet zijn onze opdrachtgevers goed geïnformeerd en worden zij extra beschermd tegen onhaalbare incassohandelingen en de bijkomende kosten.

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

Fraude

Zorginstellingen in de problemen?

Fraude-risicomanagement

Ondersteunen van advocaten bij bijzondere vraagstukken

Geschiloplossing

Aandeelhoudersgeschillen oplossen

Heeft u vragen over geschiloplossing? Neem dan contact op met Vincent, hij gaat met u in gesprek.

Zakelijke geschiloplossing

Door onze onafhankelijke en positie en kennis van zaken is EBBEN de aangewezen partij om op te treden bij kwesties tussen partijen. In de functie van deskundige bij rechtszaken of aangewezen door bijvoorbeeld de Nerderlands Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) of het Nederlands Instituut voor Register Valuators.

 

Bij een geschil tussen partijen waarbij sprake is van een financiële component, bestaat veelal behoefte aan een (onafhankelijke) derde die de feiten helder weergeeft en helpt bij het ontrafelen van de geschilpunten. EBBEN Partners treedt op als partijdeskundige, gerechtelijk deskundige of (bindend) adviseur. Ook voeren wij onafhankelijke waarderingen uit en wij stellen schadeberekeningen op.

Daar waar onze werkzaamheden leiden tot gerechtelijke procedures werken wij vaak nauw samen met advocaten. EBBEN levert de volgende diensten op gebied van geschiloplossing: ondersteuning bij zakelijke geschillen, aandeelhoudersgeschillen, echtscheidingen en gerechtelijke procedures, mediation, complexe incasso en onderzoek naar verhaalsmogelijkheden.

 

Neem contact met ons op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


    Ik wil terug gebeld worden

    Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.