Zoeken Contact

Waardering

Wij bieden bedrijven en andere organisaties oplossingen voor vraagstukken op het gebied van waardering.

Wij staan onze opdrachtgevers bij met het waarderen van bedrijven, activiteiten en vermogensbestanddelen. Daarvoor maken wij gebruik van moderne tools en technieken, een multidisciplinair team van specialisten en een nieuwsgierige blik.

Bedrijfswaardering

Voor een bedrijfswaardering heeft u behoefte aan betrouwbare input. Is uw input betrouwbaar? Of zijn er wellicht elementen over het hoofd gezien? Wij helpen bedrijven en organisaties bij het opstellen van een gedegen bedrijfswaardering en de beoordeling en onderbouwing van input. Hierbij kunt u denken aan het normaliseren van historische cijfers, het opstellen van onderbouwde cashflow prognoses gebaseerd op bijvoorbeeld een businessplan, econonomisch marktanalyses, het opstellen van een begroting van investeringen of het maken van scenario-analyses. Met een multidisciplinair team en verschillende waarderingsspecialisten stellen wij onze opdrachtgevers in staat om te beschikken over de input die zij nodig hebben.

Zakelijk geschil

Een waardering kan een belangrijke rol spelen bij een zakelijk geschil, bijvoorbeeld bij een aandeelhoudersgeschil. Wij staan partijen als onafhankelijk adviseur bij met de waardering van bedrijven, activiteiten en vermogensbestanddelen. Daarnaast worden wij regelmatig door de Rechtbanken en beroepsorganisaties als de NBA en NIRV aangesteld om onze kennis en ervaring in te zetten als onafhankelijke deskundige.

Economische schadebepaling

Voor een (dreigende) gerechtelijke procedure kan een waardering een belangrijke rol spelen. Wat is de omvang van de gestelde schade? Aan welke voorwaarden dient een gedegen juridische onderbouwing te voldoen? Wij helpen onze opdrachtgevers om economische schades in kaart te brengen. Met behulp van een multidisciplinair team van onder meer waarderingsspecialisten, juristen en onderzoekers maken wij de gegevens inzichtelijk waar onze opdrachtgevers behoefte aan hebben.

Bedrijfsoverdracht

Bij de overdracht van een bedrijf of een andere organisatie helpen wij partijen met de waardering van bedrijven, activiteiten en vermogensbestanddelen. Of het nu gaat om een aankoop, een verkoop, een herstructurering of een bedrijfsopvolging. Wij hebben de positie, kennis en ervaring om één of meerdere partijen als een onafhankelijke adviseur bij te staan. Voor vraagstukken op het gebied van bedrijfsoverdrachten werken wij samen met specialisten in ons netwerk.

Onafhankelijke deskundige

Door onze onafhankelijke positie worden wij regelmatig door de Rechtbanken en beroepsorganisaties als de NBA en NIRV aangesteld om onze kennis en ervaring in te zetten als onafhankelijke deskundige. Is de financiële afwikkeling van de bedrijfsoverdracht correct geweest? Wat is de waarde van de onderneming bij een boedelscheiding of een aandeelhoudersconflict? Wij stellen onze opdrachtgevers in staat om te beschikken over een onafhankelijke waardering.

Second opinion

Als een bedrijf of een andere organisatie behoefte heeft aan een second opinion dan kunnen wij onze kennis en ervaring inzetten. Zijn partijen bijvoorbeeld verdeeld over het oordeel van een waarderingsspecialist? Dan kunnen wij dit oordeel op verzoek van onze opdrachtgever(s) toetsen als een onafhankelijke deskundige.

Due diligence

Een onderzoek ten behoeve van een voorgenomen fusie of overname onderbouwt de waardering van de aandelen en de inventarisatie van de risico’s. In onze aanpak zetten we open source intelligence, onderzoeksvaardigheden en data-analyse in om de beschikbaar gestelde data te verrijken en te valideren. Verder hangt het succes van een fusie of overname in belangrijke mate af van de ‘match’ van de twee bedrijfsculturen. Hier kan onze expertise op het terrein van integriteit van toegevoegde waarde zijn: gelden binnen de over te nemen organisatie dezelfde normen en waarden? Kunnen er integriteits lijken uit de kast rollen?

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

Fraude

Zorginstellingen in de problemen?

Fraude-risicomanagement

Ondersteunen van advocaten bij bijzondere vraagstukken

Geschiloplossing

Wat is de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering?

Heeft u vragen over waardering? Neem dan contact op met Vincent, hij gaat graag met u in gesprek.

Waardering door een onafhankelijke adviseur

­Een waardering kan onder andere nodig zijn bij fusies en overnames, zakelijke geschillen zoals een aandeelhoudersdispuut, een schadeberekening voor een claim, second opinion, of bij een financiële- en/of organisatorische herstructurering. EBBEN Partners staat als onafhankelijk adviseur partijen bij met de waardering van ondernemingen en hun activiteiten.

Wat zijn de mogelijkheden voor het maken van een bedrijfswaardering? En hoe komt een waarderingsrapport tot stand? Hier gaan wij in op deze vragen én op de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering.

Ondernemers worstelen vaak met het idee om een gedegen waarderingsrapport van hun bedrijf te laten opstellen. Omdat het in de ogen van ondernemer ook kan met een eenvoudige rekensom, worden het nut en de kosten van zo’n rapport in twijfel getrokken. Ondernemers zeggen nog wel eens: ‘Waarom heb ik een heel rapport van vijftig pagina’s, nodig als het in mijn markt “een gegeven” is dat bijvoorbeeld één keer de jaaromzet betaald wordt?’. Het nut is er zeker, al is er een verschil tussen bijvoorbeeld waarderen bij een geschil en waarderen in het geval van een transactie. Waarom zit daar een verschil in? Lees hier verder.

Neem contact met ons op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


    Ik wil terug gebeld worden

    Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.