Zoeken Contact

Zorginstellingen in de problemen?

Een van de diensten van EBBEN is de ondersteuning bij bedrijfseconomische crisissituaties en herstructurering. Wij kunnen direct optreden bij bedrijven als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. Dat doen we ook voor organisaties in de zorg. In deze bijdrage delen we een voorbeeld uit onze praktijk.

Professionele hulp voor zorgorganisaties

Veel bedrijven en organisaties, in verschillende branches, verkeren momenteel in financiële moeilijkheden. Sommige daarvan kunnen nog net overleven, bijvoorbeeld door coulance van de huisbank, diverse subsidies en overheidssteun of met behulp van welwillende leveranciers en andere stakeholders. Maar bij veel andere organisaties is de situatie problematisch. Uiteindelijk komen schuldeisers in beweging en gaan zij hun vorderingen opeisen. Er zijn problemen in het besturen van de dagelijkse operatie en door de hoge nood komen er dikwijls integriteitskwesties aan het licht die vragen om nader onderzoek.  

Organisaties in financiële moeilijkheden zijn initieel op een afstand moeilijk te herkennen. Wanneer je binnen in de organisatie kijkt zie je bijvoorbeeld al snel dat de (financiële) administratie niet op orde is. Er is niet of nauwelijks grip op de financiën en met name het cashflowbeheer. Het management is in paniek. En elke nieuwe externe omstandigheid lijkt direct invloed te hebben op de bedrijfsvoering. De problemen stapelen zich op en het is voor het management en de directe stakeholders een kwestie van tijd tot de organisatie in de problemen verdrinkt. Voor zorginstellingen speelt bij dergelijke problemen nog het belang van het garanderen en continueren van goede zorg. Het maakt daarbij niet uit of het nu gaat om grote georganiseerde ziekenhuizen of kleinere zorginstellingen die zich richten op de zorg in brede zin (bijvoorbeeld ouderenzorg, jongerenzorg en daklozenopvang).   

Voorbeeld uit de praktijk  

Een zorginstelling gericht op de zorg in brede zin kon de problemen niet meer onder controle houden. De directeur zag het niet meer zitten en de raad van toezicht zag tevens dat de organisatie externe hulp nodig had. En onder druk van de huisbank en de overheidsinstellingen zag de directie zich bijna genoodzaakt om zelf het faillissement van de organisatie aan te vragen. Dit was veroorzaakt door verschillende oorzaken. Aan de kant van de organisaties die verantwoordelijk waren voor het betalen van de declaraties van de zorginstelling deden zich verschillende operationele problemen voor. Het gevolg hiervan was dat de zorginstelling steeds later de betalingen voor de declaraties kon ontvangen. Aan de kant van de huisbank ontstond druk, omdat de zorginstelling als gevolg van de late inkomende betalingen steeds moeilijker aan haar aflossingsverplichtingen kon voldoen. En op de werkvloer werd het van dag tot dag moeilijker om de deskundige medewerkers in dienst te kunnen houden. Behalve de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt werd het voor de directie ook steeds moeilijker om de problemen voor zichzelf te houden. Dat de medewerkers niets van de problemen mee zouden krijgen kon de directeur niet langer garanderen.  

EBBEN aanpak

De directie en de Raad van Toezicht hebben EBBEN ingeschakeld om de zorginstelling in deze moeilijke situatie te ondersteunen. Wij hebben ons snel ingewerkt. Onze ervaring met diverse branches, waaronder de zorgbranche, kwam daarbij goed van pas. Tijdens een eerste gesprek met de huisbank waren we in staat om het vertrouwen in de zorginstelling stapvoets te herstellen. Er wordt inzicht gegeven in de financiële situatie van de zorginstelling. En er werden niet langer toezeggingen gedaan die achteraf niet konden worden nagekomen. Vertrouwen in een schuldenaar herstelt zich vaak langzaam en dat was in deze casus niet anders. Maar dat vertrouwen herstelde zich van week tot week.  

De huisbank kreeg onder andere weer vertrouwen in de zorginstelling doordat EBBEN er in slaagde om met duidelijke afspraken en goede communicatie de processen van het cashflowmanagement te verbeteren. Er werd niet langer gestuurd op verontschuldigingen over waarom de zorginstelling niet op tijd haar declaraties voldaan kon krijgen. De financiële verplichtingen van de zorginstelling konden worden afgestemd op een casflowprognose waar meerdere stakeholders zich aan hadden gecommitteerd. Denk aan debiteuren, crediteuren, medewerkers, leveranciers en zeker niet in de laatste plaats de verzekeraars en de huisbank. Met het belang van het continueren van de goede zorg centraal, was het voor de partijen duidelijk hoe de belangen lagen.  

Vertrouwen huisbank  

Voor de huisbank was het van extra groot belang dat EBBEN in staat was om de gemaakte financiële afspraken in de gaten te houden. Waar er een knelpunt werd gesignaleerd werd er direct in overleg getreden. En er werd met de grootst mogelijke zorg transparantie gegeven over de situatie van de zorginstelling. Zowel in financiële als in operationele zin. Doordat EBBEN een rol kon vervullen rondom de communicatie van de instelling, kon de directie zijn vertrouwen in de dagelijkse operatie weer versterken. De relatie met de huisbank en de verzekeraars verbeterde. Uiteindelijk kwam dit uiteraard de patiënten van de zorginstelling ten goede. Meer rust en stabiliteit voor de instelling in financiële zin brengt vanzelfsprekend ook een positieve wending mee voor de dagelijkse operatie.  

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die door acute problemen in financieel zwaar weer zijn gekomen. Hier kunnen verschillende oorzaken een rol spelen. Denk aan opstapelende (juridische) geschillen, operationele problemen of problemen in de organisatie rondom de financiële administratie. EBBEN ondersteunt als een onafhankelijk adviseur en sparring partnersparringpartner. Daarbij maken we een onderscheid tussen de meest urgente vraagstukken en uitdagingen en begeleiding voor de nabije en de langere toekomst. We maken gericht afspraken met onze opdrachtgevers zodat het te allen tijde duidelijk is waar EBBEN mee kan ontzorgen.  

Organisatie toch in moeilijkheden?  

Regelmatig treedt EBBEN op voor bedrijven en organisaties in moeilijkheden. Dat doen wij voor opdrachtgevers in verschillende branches waaronder in de zorg. Ons team bestaat uit ervaren accountants, register valuators, juristen en consultants die de vraagstukken zorgvuldig oppakken. Wilt u meer weten naar aanleiding van deze bijdrage dan kunt u contact opnemen met:  

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.