Zoeken Contact

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

De publieke sector heeft in het algemeen te maken met een aantal factoren die het frauderisico kunnen verhogen. Om deze factoren te beheersen en het frauderisico te verlagen, is het belangrijk dat de publieke sector beschikt over een effectief stelsel van frauderisicobeheersing.

Frauderisico’s in de publieke sector

Fraude kan ernstige gevolgen hebben voor een organisatie, zoals financiële schade, reputatieschade, juridische procedures, boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging.

De publieke sector heeft in het algemeen te maken met een aantal factoren die het frauderisico kunnen verhogen, zoals:

 • De complexiteit en diversiteit van de processen, systemen, regelgeving en verantwoording
 • De grote hoeveelheid en verscheidenheid van geldstromen, subsidies, aanbestedingen en contracten
 • De invloed van politieke, maatschappelijke en media-aandacht op de reputatie en het vertrouwen
 • De hoge mate van afhankelijkheid van externe partijen, zoals leveranciers, partners, burgers en toezichthouders
 • De beperkte beschikbaarheid van financiële middelen, personeel en expertise
 • De cultuur en het gedrag van medewerkers, managers en bestuurders

Om deze factoren te beheersen en het frauderisico te verlagen, is het belangrijk dat de publieke sector beschikt over een effectief stelsel van frauderisicobeheersing. Dit stelsel bestaat uit zes kernelementen: governance, risicobeoordeling, preventie, detectie, onderzoek en maatregelen en monitoring en toezicht. Het stelsel moet aansluiten bij de omvang en de complexiteit van de organisatie en periodiek worden geëvalueerd en verbeterd.

Het doel van een frauderisicoanalyse

Een frauderisicoanalyse is een belangrijk instrument om fraude te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Een frauderisicoanalyse is een analyse van de op de organisatie van toepassing zijnde frauderisicofactoren en de beheersing daarvan. Het doel van een frauderisicoanalyse is om de frauderisico’s te identificeren, te beoordelen en te mitigeren. Een frauderisicoanalyse bestaat uit de volgende stappen:

 • Het vaststellen van de scope en de doelstellingen van de analyse
 • Het verzamelen van informatie over de organisatie, de processen, de systemen, de cultuur en de externe omgeving
 • Het identificeren van de mogelijke fraudescenario’s en de bijbehorende risicofactoren
 • Het inschatten van de waarschijnlijkheid en de impact van de fraudescenario’s
 • Het evalueren van de bestaande preventieve, detectieve en responsieve maatregelen
 • Het formuleren van aanbevelingen voor het verbeteren van het frauderisicomanagement

Een frauderisicoanalyse is geen eenmalige activiteit, maar een continu proces dat periodiek moet worden herhaald en geactualiseerd. Een frauderisicoanalyse moet ook worden aangepast aan de veranderingen in de organisatie of in de omgeving.

Het belang van een frauderisicoanalyse is dat het helpt om fraude te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken. Dit kan leiden tot een vermindering van de schade en een verhoging van het vertrouwen in de organisatie. Een frauderisicoanalyse draagt ook bij aan het voldoen aan de wettelijke en professionele verplichtingen van de organisatie en haar bestuurders, toezichthouders en accountants. Een frauderisicoanalyse is dus essentieel voor het voeren van een integere bedrijfsvoering.

De publieke sector bestaat uit woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries.

Wanneer u vragen hebt of hulp kunt gebruiken bij het opstellen van uw frauderisicoanalyse kunt u contact opnemen met:

 

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.