Zoeken Contact

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

In het moderne zakelijke landschap is het handhaven van compliance en het beheren van risico's een essentiële taak voor elke organisatie. EBBEN helpt u inzicht te krijgen in het volwassenheidsniveau van uw compliance-management.

Een professioneel onderzoek naar de compliance-volwassenheid vergt een diepgaande analyse

Inleiding
Een professioneel onderzoek naar de compliance-volwassenheid, uitgevoerd door EBBEN, is een gedegen analyse die organisaties voorziet van inzicht in hun huidige complianceniveau en een roadmap biedt naar verbetering. Hieronder schetsen we hoe EBBEN dit onderzoek in de praktijk uitvoert.

Stap 1: Contextanalyse en Compliancebeleid
Het onderzoek begint met een diepgaande contextanalyse, waarbij EBBEN experts de organisatie en haar specifieke kenmerken grondig bestuderen. Ze beoordelen het huidige compliancebeleid en identificeren de belangrijkste compliancerisico’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de risicobereidheid per thema, waarbij strengere sturing kan worden toegepast op veiligheidsrisico’s en ruimte kan worden gegeven aan portfoliomanagement.

Stap 2: ISO-Compliancenorm en Compliancescan
EBBEN integreert de ISO 37301-compliancenorm in het onderzoek. Wij vertalen deze norm naar een praktische compliancescan, waarmee het huidige compliancemanagementniveau wordt gemeten. Deze scan benchmarkt de prestaties van de organisatie ten opzichte van de ambitie en/of sectorstandaarden. Het resultaat is een gedetailleerd inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van het compliancebeleid.

Stap 3: Compliancebeheersing
EBBEN analyseert de effectiviteit van de compliancebeheersing binnen de organisatie. Wij evalueren de balans tussen harde en zachte controlemaatregelen en onderzoeken in hoeverre een cultuur van integriteit is verankerd. Leiderschapsdimensies, communicatie, training en preventieve en responsieve soft controls worden kritisch beoordeeld. Deze stap biedt een diepgaand begrip van de huidige compliancecultuur.

Stap 4: Inbedding en Samenwerking
Het onderzoek focust op de inbedding van compliancerisicobeheersing binnen de organisatie. EBBEN beoordeelt de samenwerking tussen verschillende afdelingen zoals control, risk, compliance, audit en juridische zaken. Ze kijken naar de uniformiteit in de aanpak en de duurzame resultaten in de eerste lijn. Geen silovorming, maar een samenhangende risk/control/auditaanpak is hier cruciaal.

Stap 5: Prioriteren en Rapportage
EBBEN helpt de organisatie bij het prioriteren van de belangrijkste juridische risico’s. Wij ontwikkelen een rapportagestructuur die zowel op macro- als microvlak inzicht biedt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van geavanceerde compliancesoftware die extra focus kan leggen op specifieke invalshoeken, bijvoorbeeld per afdeling of thematisch, zoals privacy.

Stap 6: Roadmap naar Verbetering
Op basis van de bevindingen wordt een gedetailleerde roadmap naar verbetering opgesteld. Deze roadmap omvat concrete stappen voor elke fase in de plan-do-check-actcyclus (PDCA). Hierbij wordt duidelijk aangegeven wat, waarmee en door wie er wordt geleverd om de cyclus continu te laten werken op de lange termijn.

Conclusie
Het professioneel onderzoek naar compliance-volwassenheid door EBBEN is een diepgaande analyse die organisaties voorziet van concreet inzicht in hun complianceniveau en een heldere roadmap naar verbetering. Door gebruik te maken van de ISO-compliancenorm en compliancescan, en met aandacht voor inbedding, samenwerking en prioritering, biedt EBBEN organisaties de tools om een cultuur van compliance en integriteit te cultiveren en te verankeren in hun werkwijze.

Neem voor meer informatie contact op met:

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

persoonsgericht onderzoek

De man of de bal – aandachtspunten bij persoonsgericht onderzoek

Fraude-risicomanagement

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

Fraude

De bestuurder en zijn mat

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.