Zoeken Contact

Audit

Een audit uitgevoerd door EBBEN Partners is gericht op het professionaliseren van de organisatie.

Onze opdrachtgevers zijn veelal interne toezichthouders en bestuurders die graag hun doelen willen realiseren en resultaat behalen. Onderweg zijn er risico’s die de realisatie van die doelen in de weg staan. Daarom zijn er maatregelen getroffen om deze risico’s te managen en de doelstellingen en resultaten te beschermen. Met onze Audit & Risk diensten toetsen wij of deze maatregelen bij onze opdrachtgevers ook echt werken.

Internal audit

OOB’s (Organisaties van Openbaar Belang) zijn verplicht om over een internal audit functie te beschikken. Deze functie stelt vast dat de organisatie in control is. Het vervullen of ondersteunen van die rol bij woningcorporaties en andere OOB’s wordt vaak door EBBEN uitgevoerd. Dit omdat de expertise op het gebied van IT, soft controls en andere specifieke audits niet voldoende aanwezig is binnen de organisatie of een zelfstandige invulling van de functie niet gewenst is.

Compliance audit

Compliance audits gaan over de vraag of een organisatie voldoet aan wet- en regelgeving. De gevolgen bij het niet voldoen aan wet- en regelgeving zijn enorm. Reputatieschade en sancties kunnen de winstgevendheid en continuïteit van organisaties in gevaar brengen. EBBEN inschakelen voor het uitvoeren van een compliance audit beperkt deze risico’s. EBBEN is vooral gespecialiseerd in het uitvoeren van compliance audits in sectoren zoals de zakelijke dienstverlening, semi-overheid, corporaties en vastgoed.

Operational audit

Operational audits gaan over de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen. Met een frisse en doortastende blik van buiten brengt EBBEN in kaart, in hoeverre de organisatie in control is op de primaire processen. Vanuit de bedrijfsstrategie en doelstellingen worden de belangrijke operationele processen in kaart gebracht. Op basis van een risicoanalyse worden de operationele bedrijfsprocessen gewogen en procedures voor risicobeheersing vastgesteld. Aspecten die hierin worden getoetst kunnen zijn normeringen, functiescheiding, interne richtlijnen of het voldoen aan de gestelde criteria vanuit het toezicht en/of maatschappelijk belang.

Soft control audit

We kennen verschillende interne beheersingsinstrumenten. Die kunnen we weer opdelen in twee categorieën: hard en soft controls. Hard controls zijn de tastbare maatregelen om doelstellingen van de organisatie te realiseren. Bijvoorbeeld beleid en procedures, organisatiestructuur, systemen en planning & control. Het realiseren van succes binnen organisaties met alleen hard controls lukt vrijwel nooit.

Soft controls

Aspecten als motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie, normen en waarden zijn minimaal net zo belangrijk. Deze aspecten komen vaak voort uit zaken als bedrijfscultuur en die cultuur heeft weer grote invloed op het gedrag. Deze aspecten noemen we soft controls. EBBEN is gespecialiseerd in het meten van deze soft controls en past het model van Muel Kaptein toe. Onze aanpak en vooral de uitkomsten helpen opdrachtgevers te sturen en ontwikkelen op deze soft controls. Dit geeft opdrachtgevers de zekerheid dat doelstellingen worden behaald. Daarnaast helpt het bij het voorkomen van risico’s zoals fraude en corruptie.

Audit projectontwikkeling

EBBEN is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits op het gebied van beschikbaarheid en duurzaamheid. Binnen de vastgoedsector focust EBBEN al jarenlang op Audit en Risk. We helpen onder andere projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere semi-publieke overheidsinstellingen met vraagstukken rondom de beschikbaarheid van resources. Ook gaan we bijvoorbeeld in op doelstellingen op het gebied van duurzaamheid van het woningportfolio.

IT-audit

IT-systemen moeten aansluiten bij de strategie, het beleid en ook zorgen voor betrouwbare (financiële) data. Voor vrijwel elke organisatie is de IT-infrastructuur en de betrouwbaarheid van deze systemen van levensbelang. Een EBBEN IT-Audit wordt uitgevoerd op (een groot deel) van de IT infrastructuur of kan zich toespitsen op een bepaald gedeelte. Denk dan aan IT-aspecten zoals het voldoen aan de AVG of zaken die betrekking hebben op dataveiligheid. Bij elke IT-Audit gaan wij in op de vraag in hoeverre de systemen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen en waar eventueel IT-risico’s bestaan en hoe deze zijn te minimaliseren.

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Fraude

Belangenverstrengeling in de zorg

Fraude

Zorgfraude aanpakken door ontsluiten, verrijken en delen van data

Audit

De volledigheid van de managementletter

Audit

Effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen

Heeft u vragen over soft controls of andere audits? Neem dan contact op met Cosmo, hij gaat met u in gesprek.

Audit projectbeheersing

EBBEN is onder andere thuis in de corporatiesector als auditor, consultant en onderzoeker. Audit projectbeheersing is bijvoorbeeld belangrijk bij het realiseren van uw doelen op het gebied van het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Een activiteit waarmee u het verschil kunt maken.

 

Hieraan zijn wel de nodige risico’s verbonden. Enerzijds op het bereiken van uw doelstellingen? Is uw portefeuille bijvoorbeeld in 2030 op gemiddeld label A-niveau? Lukt het om de woning te renoveren voor € 60.000 zoals is berekend in de haalbaarheidsfase? Blijkt tijdens de ontwikkeling en voorbereiding dat er toch wat zaken over het hoofd zijn gezien en worden de aanzienlijk hoger? En als dat voor alle toekomstige projecten geldt, blijven we dan binnen de opgegeven ratio’s of moet dienen de ambities te worden bijgesteld?

Wij hebben vele audits uitgevoerd op het gebied van projectbeheersing. Van een gedragen portefeuillestrategie tot en met de toepassing van het vier ogen-principe bij financiële administraties. We hebben op sector toegeschreven tools beschikbaar om direct met u aan de slag te gaan en inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de doelstellingen van uw organisatie.

 

Neem contact met ons op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


    Ik wil terug gebeld worden

    Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.