Zoeken Contact

Wat is de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering?

Wat zijn de mogelijkheden voor het maken van een bedrijfswaardering? En hoe komt een waarderingsrapport tot stand? In deze blog gaan wij in op deze vragen én op de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering.

Inleiding

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van waardering, geschiloplossing en herstructurering. EBBEN staat partijen bij als een onafhankelijk adviseur, onder andere bij het maken van een gedegen bedrijfswaardering. Wat zijn de mogelijkheden voor het maken van een bedrijfswaardering? En hoe komt een waarderingsrapport tot stand? In deze blog gaan wij in op deze vragen én op de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering.  

Ondernemers worstelen vaak met het idee om een gedegen waarderingsrapport van hun bedrijf te laten opstellen. Omdat het in de ogen van ondernemer ook kan met een eenvoudige rekensom, worden het nut en de kosten van zo’n rapport in twijfel getrokken. Toch is een goed gestructureerde bedrijfswaardering waardevol. Juist nu de vooruitzichten voor diverse sectoren onvoorspelbaar zijn en prognoses en geldstromen volatiel zijn.  

Ondernemers zeggen nog wel eens: ‘Waarom heb ik een heel rapport van vijftig pagina’s, nodig als het in mijn markt “een gegeven” is dat bijvoorbeeld één keer de jaaromzet betaald wordt?’. Het nut is er zeker, al is er een verschil tussen bijvoorbeeld waarderen bij een geschil en waarderen in het geval van een transactie. Waarom zit daar een verschil in? Als het gaat om waarderen bij een geschil zijn de partijen het in de basis veelal niet met elkaar eens, terwijl de partijen bij een transactie het juist met elkaar eens willen worden. Het verschil tussen de beide waarderingspraktijken wordt voor een groot gedeelte gevormd door het verschil in de doelstelling en in de achtergrond.  

Waarde bepalen 

De waarde van een bedrijf(s-onderdeel) is een gedegen en onderbouwde uitkomst van een rekensom waarbij je enerzijds berekent hoeveel geld je er in de toekomst mee kunt gaan verdienen en waarbij je anderzijds de risico’s inschaalt die daarmee gepaard gaan.  

Er zijn verschillende waarderingsmethodieken, maar bedrijfseconomische specialisten zijn het er overwegend mee eens dat de discounted cashflow (DCF) methode de meeste zuivere is. Bij deze methode gaat men uit van de verwachte kasstromen die uw bedrijf in de toekomst zal gaan genereren en wordt naast de kasstroom en het tijdsaspect rekening gehouden met het risicoprofiel van de onderneming. Onder de verwachte kasstromen verstaat men de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar zullen zijn om af te lossen en/of dividend uit te keren.  

De bezwaren omtrent de onzekerheid van cashflow prognoses zijn groter in onrustige economische periodes, zoals nu. Het ligt echter voor de hand om te werken met een inschatting van de toekomst in plaats van met een gemiddelde winst van een periode die (ver) achter ons ligt. Overigens komt het in de praktijk vaak voor dat opgestelde prognoses in lijn blijken te liggen met prestaties die in het verleden zijn behaald. Dit dwingt ondernemers om regelmatig na te denken over de toekomst van hun bedrijf, aan de hand van een businessplan dat periodiek wordt herzien. 

Gedetailleerde rapporten

Hoewel de technische uitwerking van een waardering bij een geschil en in het geval van een transactie grotendeels gelijk zijn, kunnen de uitkomsten sterk verschillend zijn. Voor een waardering bij een geschil zijn de uitgangspunten en de relevante variabelen van groot belang omdat de betrokken partijen daar elk met hun eigen standpunten – vaak verschillend – over denken. De uitkomst van de waardering is dan ook een voortvloeisel van de uitwerking van de uitgangspunten en variabelen. Dit leidt in de praktijk vaak tot uitgebreide gedetailleerde waarderingsrapporten met een hoog theoretisch gehalte.  

Uitkomst

Voor een waardering in het geval van een transactie gaat het voor de partijen veel meer om de uitkomst en veel minder om de weg naar die uitkomst toe. Zo is een verkoper met name geïnteresseerd in hoeveel geld hij of zij krijgt voor zijn/haar onderneming. De uitkomst wordt veelal afgezet tegen een minimale pensioenbehoefte afgezien van de vraag of deze waarde reëel is.  

Voor een koper is met name de financierbaarheid en de overnamestructuur belangrijk, om vast te kunnen stellen of de waarde überhaupt betaald kan worden. Vandaar dat veel bedrijven worden gewaardeerd op basis van multiples, zoals bijvoorbeeld 1 x de jaaromzet en 4 x EBITDA. 

Meer balans  

Waarderingen zouden meer in balans moeten zijn. Regelmatig komen waarderingsrapporten in geschillen, met uitkomsten waar nooit transacties voor gedaan kunnen worden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er in het kader van transacties waarderingen worden gedaan op basis van kort–door-de-bocht vuistregels of factoren maal de jaaromzet zonder nuancering van de uitkomst. 

Een waardering heeft pas toegevoegde waarde als de uitkomst tot een reële markttransactie kan leiden dan wel tot de oplossing van een geschil. Met een gestructureerde en gefundeerde onderbouwing van de relevante uitgangspunten en variabelen.  

Ondersteuning door EBBEN

 EBBEN ondersteunt bedrijven, organisaties en advocaten die belangen hebben bij een waarderingsrapport. We brengen de belangen in kaart en staan partijen bij als een onafhankelijke adviseur. Tevens treden wij op als deskundige of bindend adviseur voor commissies en rechtbanken. Hierbij combineren wij onze expertise op het gebied van waardering, geschiloplossing en herstructurering. Zo helpen we onze opdrachtgever om een bedrijfswaardering zorgvuldig en doortastend op te stellen.  

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact op met een van onze specialisten: 

Lees hier meer over onze diensverlening.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.