Zoeken Contact

Oplossingsgericht omgaan met integriteit

Er vindt geen belangrijke besluitvorming meer plaats zonder integriteit daarin te betrekken. Willen we hier zaken mee doen? Willen we daar een vergunning aan verstrekken? Willen we die persoon als wethouder? Willen we dat bedrijf overnemen? We willen dit kunnen beoordelen en er grip op krijgen.

Over integriteit wordt versnipperd verslag gedaan

Organisaties hoeven niet jaarlijks een integriteitsverslag uitbrengen. Nee, informatie over integriteit zit versnipperd over vele verantwoordingen. Het jaarverslag gaat over de financiën zonder fraude. Het MVO-verslag gaat over de maatschappelijke zorgvuldigheid. Een sociaal jaarverslag. Een milieuverslag. Etc. En dit betreft alleen nog maar de gestructureerde en dus goed gemanagede informatie.

Het gedrag van de bestuurders en de medewerkers en de communicatie daarover zijn minstens zo belangrijk. Maar er is geen gedragsverslag. En wat te denken van de kwaliteit van de diensten en producten? Er is geen kwaliteitsverslag. Net zomin is er een reputatieverslag over de eigenaren, de klanten en de leveranciers van de organisatie. Dat wil niet zeggen dat deze aspecten niet goed gestructureerd zijn of niet goed worden gemanaged. Organisaties willen gewoon niet overal verantwoording over afleggen. Een deel laten ze over aan het oordeel van de consumenten, de beurzen en de media. Deze hebben er zo een hele klus aan om hun mening te vormen.

Ontwikkeling is zichtbaar

Het managen van integriteit is een grote opdracht en organisaties zijn kwetsbaar op dit punt. Integriteitmanagement is niet gecentraliseerd, het is versnipperd. Tot er verantwoording over moet worden afgelegd. En daar zit ontwikkeling in. Zo wordt er geëxperimenteerd met een ethisch jaarverslag. En er komt een verplichte paragraaf over fraude en corruptie in het accountantsverslag bij de jaarrekening. Een ‘Jaarverslag Integriteit’ is nog ver weg maar organisaties communiceren meer en meer gestructureerd over hun integriteitsmanagement en de uitkomsten daarvan. Een bron van plezier en discussie. EBBEN Partners schrijft publicaties over de laatste ontwikkelingen, vanuit drie verschillende invalshoeken, platgeslagen: onderzoeken van ongewenst gedrag, managen met softcontrols en integriteit in fusies en overnames.

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.