Zoeken Contact

Met de inwerkingtreding van de Woningwet per 1 juli 2015 zijn woningcorporaties met een woningbezit van meer dan 2.500 woningen gehouden aan het benoemen van een interne auditor of onafhankelijk controller in de organisatie. De onafhankelijke controller dient rechtstreeks te ressorteren onder het bestuur. Hij of zij kan het bestuur en de raad van commissarissen gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van risicomanagement en het financieel beleid.

Corporaties kunnen kiezen uit drie opties:
1. Een eigen controller benoemen;
2. Een controller delen met andere corporaties;
3. Een controller inhuren.

EBBEN kan u in alle situaties ondersteunen met het inrichten van uw organisatie, het implementeren van controlplannen en het uitvoeren van de audits of het coachen daarbij. EBBEN kiest daarbij voor het ‘three lines of defence’ model.

EBBEN-aanpak: ‘Three lines of defence’ model

Voor de organisatorische inbedding van de interne auditor of controller bij woningcorporaties adviseert EBBEN het ‘three lines of defence’ model.

De eerste verdedigingslinie betreft het risicomanagement van het lijnmanagement. Het lijnmanagement is primair verantwoordelijk voor de beheersing van de activiteiten en wordt daarbij ondersteund door de afdeling Financiën.

De tweede lijn wordt gevormd door Planning & Control. Zij adviseren het management en monitoren of rapportages betrouwbaar zijn en toereikende managementinformatie wordt verschaft.

Tenslotte beoordeelt de interne auditor of het samenspel tussen de eerste en de tweede lijn adequaat verloopt en de organisatie ‘in control’ is. Zij rapporteert hierover aan het bestuur/de directie en aan de raad van commissarissen.

Waarom EBBEN?

EBBEN kent de corporatiesector en heeft een op sector toegeschreven controlplan beschikbaar om direct met u aan de slag te gaan met de implementatie.

De passie van de adviseurs van EBBEN is om de professionaliteit van de organisatie verder te verbeteren, niet om op zoek te gaan naar fouten. Zij rapporteren bevindingen aan de raad van commissarissen alleen nadat deze met het management en de directie zijn besproken.

Heeft u vragen over de dienstverlening van EBBEN aan corporaties?

Neem contact op met Cosmo, hij helpt u graag verder.

 

Bel met Cosmo Mail met Cosmo

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.