De risico’s bij projectontwikkeling

Vastgoedprojecten vergen meestal meerdere jaren alvorens het vastgoed in gebruik kan worden genomen. De financiële risico’s hierbij komen voort uit ontwikkelingen op de afzetmarkt, draagvlak bij de politiek en andere belangenhouders, planprocedures en schaarste op de bouwmarkt. Maar ook interne risico’s moeten niet worden onderschat. Zijn calculaties betrouwbaar? Is voldoende geïnventariseerd wat er bij het project komt kijken of wordt hiervoor een post ‘Onvoorzien’ aangelegd? Zijn projectmanagers voldoende geëquipeerd om regie te voeren over hun project? De mate waarin u in control bent hangt af van de identificaties van de risico’s en de wijze waarop u deze beheerst.

Naast financiële risico’s zijn er ook imago- of reputatierisico’s. Als wordt gecommuniceerd dat er nieuwbouw plaatsvindt en hiervoor woningen moeten worden gesloopt kan dit leiden tot tumult in de omgeving. Of wanneer afspraken met een gemeente niet worden nagekomen kan de relatie onder druk komen te staan. Als blijkt dat de ontwikkelaar in zee is gegaan met malafide partijen kan het vertrouwen in de organisatie in een keer zijn verdwenen.

De EBBEN-aanpak

Onze aanpak is erop gericht om:

  • Aan uw verwachtingen te voldoen, en liefst nog iets meer, door bij aanvang het auditplan goed met u af te stemmen;
  • De opdracht binnen de planning uit te voeren door deze in overleg op te stellen en u op de hoogte te houden van de voortgang;
  • Te bevestigen wat goed gaat en praktische aanbevelingen te doen op punten waar ruimte is voor verbetering door een terzake kundig team in te zetten.

Meer weten over een audit projectontwikkeling: neem contact op met Cosmo

Bel met Cosmo Mail met Cosmo
Woningcorporaties in control

Interessante publicaties, voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Fraude

Woningcorporaties: fraude in ontwikkeling

Fraude-risicomanagement

Ondersteunen van advocaten bij bijzondere vraagstukken

Nieuws

Nieuwsbrief EBBEN april 2022

Fraude-risicomanagement

Oplossingsgericht omgaan met integriteit

Fraude-risicomanagement

Vier verkeerde uitgangspunten voor onderzoek naar ongewenst gedrag

Fraude-risicomanagement

Integriteitsrisico-analyse bij fusies en overnames

Het morele kompas van organisaties

In 2018 overleed de oprichter van IKEA, Ingvar Kamprad op 91-jarige leeftijd. Tot de leeftijd van 87 had Kamprad zitting in de raad van bestuur van de meubelgigant. Uit verschillende publicaties over Kamprad volgt dat hij een zuinige leefstijl aanhield. Zo heeft hij in een optreden op de Zweedse televisie in 2016 over zijn kleding gezegd ‘ik denk niet dat ik iets draag wat niet op een vlooienmarkt is gekocht’. Verder reed hij in een oude Volvo en zou hij altijd de goedkoopste vliegtickets kopen voor verre reizen. Het verhaal gaat dat Kamprad in de jaren zeventig van de vorige eeuw binnen IKEA een aantal kernwaarden heeft vastgelegd. Deze waarden zouden in de loop der tijd niet veel zijn veranderd. De zuinige leefstijl van Kamprad zien we nog altijd terug in de huidige kernwaarden van IKEA. Kostenbewustzijn is namelijk één van de waarden waaraan op de website van IKEA de volgende invulling is gegeven: ‘Een mooie en functionele woning moet betaalbaar zijn voor zo veel mogelijk mensen. We moeten onszelf en anderen voortdurend uitdagen om het resultaat te verbeteren zonder dat de kwaliteit eronder lijdt.’

Lees dit artikel
Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.