Zoeken Contact

De risico’s bij projectontwikkeling

Vastgoedprojecten vergen meestal meerdere jaren alvorens het vastgoed in gebruik kan worden genomen. De financiële risico’s hierbij komen voort uit ontwikkelingen op de afzetmarkt, draagvlak bij de politiek en andere belangenhouders, planprocedures en schaarste op de bouwmarkt. Maar ook interne risico’s moeten niet worden onderschat. Zijn calculaties betrouwbaar? Is voldoende geïnventariseerd wat er bij het project komt kijken of wordt hiervoor een post ‘Onvoorzien’ aangelegd? Zijn projectmanagers voldoende geëquipeerd om regie te voeren over hun project? De mate waarin u in control bent hangt af van de identificaties van de risico’s en de wijze waarop u deze beheerst.

Naast financiële risico’s zijn er ook imago- of reputatierisico’s. Als wordt gecommuniceerd dat er nieuwbouw plaatsvindt en hiervoor woningen moeten worden gesloopt kan dit leiden tot tumult in de omgeving. Of wanneer afspraken met een gemeente niet worden nagekomen kan de relatie onder druk komen te staan. Als blijkt dat de ontwikkelaar in zee is gegaan met malafide partijen kan het vertrouwen in de organisatie in een keer zijn verdwenen.

De EBBEN-aanpak

Onze aanpak is erop gericht om:

  • Aan uw verwachtingen te voldoen, en liefst nog iets meer, door bij aanvang het auditplan goed met u af te stemmen;
  • De opdracht binnen de planning uit te voeren door deze in overleg op te stellen en u op de hoogte te houden van de voortgang;
  • Te bevestigen wat goed gaat en praktische aanbevelingen te doen op punten waar ruimte is voor verbetering door een terzake kundig team in te zetten.

Meer weten over een audit projectontwikkeling: neem contact op met Cosmo

Bel met Cosmo Mail met Cosmo
Woningcorporaties in control

Interessante publicaties, voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

Audit

Het belang van een goed uitgevoerde internal audit voor een organisatie

Fraude

De bestuurder en zijn mat

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.