Zoeken Contact

Publicaties

Forensisch onderzoek

AI: zwemvest in een zee van data

Fraude

Fraude? Ondertussen bij de externe accountant….

Een melding van een klokkenluider of een signaal of vermoeden van fraude heeft nogal wat voeten in de aarde. Voor organisaties, maar ook voor de externe accountant van deze organisaties. Organisaties moeten proberen inzicht te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een misstand. Vaak willen ze ‘de onderste steen boven’. Op grond van hun beroepsregels is het voor accountants noodzakelijk om inzicht te krijgen in eventuele betrokkenheid van het management en in de aard en omvang van de eventuele fraude. Niet altijd is voor organisaties helder waarom de accountant het noodzakelijk acht om nader onderzoek te (laten) verrichten. Dat geldt zeker bij meldingen en vermoedens van op het eerste oog eenvoudige fraudes. We gaan in dit blog nader in op het spel dat zich ontvouwt tussen de accountant en diens klant op het moment dat sprake is van een klokkenluidersmelding of ander signaal van fraude.

Fraude

Controleteam en Fraudepanel

Audit & Risk Management

Waarde van de begroting

Audit & Risk Management

Het morele kompas van organisaties

Audit & Risk Management

Integriteits-bewustzijn

Herstructurering

Houd de interne organisatie op orde, in goede en in minder goede tijden

Forensische diensten

Hoe ga je om met frauderisico in crisistijd?

Audit & Risk Management

Het risico van kritieke toeleveranciers beperken

Herstructurering

Key succes factoren voor een turn around

Forensische diensten

Niet verdwalen in het doolhof van fraude

Forensische diensten

Frauderisicomanagement: kunnen accountants en hun cliënten hierin samen optrekken?

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.