Zoeken Contact

Greenwashing in het Fraude Champions programma

De Autoriteit Consument en Markt heeft recent twintig luchtvaartmaatschappijen gesommeerd voor het aanpassen van ‘misleidende duurzaamheidsclaims’. Ook Brussel volgt de ontwikkelingen op de voet en komt waar nodig in actie. Hoe kan je als accountant inspelen op deze verscherpte maatschappelijke aandacht op fraude in duurzaamheidsverslaggeving? De EBBEN Academy ondersteunt accountants en accountantsorganisaties hierin door middel van het Basisprogramma Fraude Champions en het aansluitende Verdiepingsprogramma.

Greenwashing in het Basisprogramma en Verdiepingsprogramma Fraude Champions

De Autoriteit Consument en Markt heeft recent twintig luchtvaartmaatschappijen gesommeerd voor het aanpassen van ‘misleidende duurzaamheidsclaims’. Ook Brussel volgt de ontwikkelingen op de voet en komt waar nodig in actie.

Met ingang van dit boekjaar zijn grote organisaties verplicht te rapporteren over duurzaamheid.  Vanaf 1 januari 2025 is ook het midden- en kleinbedrijf verplicht hierover te rapporteren. Maar door de ketenaansprakelijkheid kunnen ze er in 2024 al mee te maken krijgen. De sommatie van de ACM aan de luchtvaartmaatschappijen laat zien dat het maatschappelijk verkeer kritisch is over duurzaamheidsclaims en/of duurzaamheidsinspanningen.

Duurzaamheidsverslaggeving is een nieuw gebied voor accountants. Wat niet helpt is dat de regels voor duurzaamheid meer grijze gebieden kent dan financiële verslaggeving. Dit vraagt dat accountants meer dan ooit om een mening te vormen en over deze standpunten te communiceren.

Basisprogramma
In het Basisprogramma Fraude Champions in Accountantsorganisaties zal het onderwerp fraude in de ESG-rapportage een apart blok worden vanaf juli 2024. Aan de hand van de 10 fasen in de controle nemen wij de deelnemers mee in wat een accountant kan doen om greenwashing, bluewashing en andere vormen van ESG-fraude in te schatten en hierop in te spelen.

Verdiepingsprogramma
Aansluitend organiseren wij in het najaar van 2024 een verdiepingssessie. In deze verdiepingssessie zullen we met elkaar een documentaire kijken over duurzaamheid, gevolgd door intervisie over de rol van de accountant daarin.

Op 7 januari 2025 van 12:00 tot 13:00 organiseren wij een lunch webinar gericht op fraude in de duurzaamheidsverslaggeving. Dit webinar is interessant voor degenen die het Basisprogramma hebben gevolgd, maar ook voor andere accountants die interesse hebben in dit onderwerp.

Bij vragen over het programma-aanbod van EBBEN Academy kan je contact opnemen met:

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Advocaten

Onderzoeken voor advocaten bij de Ondernemingskamer

Risicomanagement

Meerwaarde verklaring omtrent risicobeheersing

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid en risicobeheer in de praktijk

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.