Publicaties

accountantsorganisaties

Waakvlam en vreugdevuur

Forensisch onderzoek

Permanente-fraude-educatie?! Makkelijk scoren

Forensisch onderzoek

Drie pijlers voor de inzet van forensische expertise in het kader van jaarrekeningcontroles

Forensisch onderzoek

Fraud-drill zet organisaties op scherp

Forensische accountancy

Forensische accountancy invoeren in de controlepraktijk: schudden aan de boom

Audit

Integriteit en morele oordeelsvorming in een veilige werkomgeving

Woningcorporaties

De kwaliteit van de data bepaalt de hoogte van de huur

Risicomanagement

De inzet van data-analyse loont in het kader van risicomanagement

Nieuws

Nieuwsbrief EBBEN april 2021

Geschiloplossing

Symptomen van bedrijven in nood en ondernemersgedrag

Fraudepreventie

Faillissementsfraude in control

In tijden van financiële crisis beleeft de veelkoppige draak van fraude een opleving. De risicofactoren voor fraude groeien in rap tempo. Met de fraudedriehoek in het achterhoofd, dient een verklaring hiervoor zich vanuit verschillende perspectieven aan. Lees hieronder meer over de Checklist fraude-alerts bij faillissementen. EBBEN beschikt ook over een uitgebreide toolkit die kan worden ingezet bij (vermoeden van) fraude, corruptie of andere onregelmatigheden.

Compliance

Grip op de juridische risico’s van je organisatie?

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.