Publicaties

Audit & Risk Management

Het morele kompas van organisaties

Audit & Risk Management

Integriteitsbewustzijn

In de provincie Limburg is het parlement onlangs unaniem akkoord gegaan met een aanscherping van de gedragscode voor de gouverneur (de commissaris van de Koning) en de gedeputeerden. Volgens gouverneur Johan Remkes zijn, ondanks de aanscherping, sommige situaties niet ‘als wiskunde’ te vertalen. Ook zijn volgens hem op sommige situaties geen sancties te zetten. In de kern gaat het volgens hem om het moreel-ethisch handelen van het individu. Een gedragscode met daarin een vastlegging van de gewenste normen, waarden en gedragsregels is een belangrijk onderdeel van integriteitsbeleid en van (het bevorderen van) het integriteitsbewustzijn van organisaties. Een slecht vormgegeven gedragscode kan een organisatie echter ernstig in de voeten rijden in situaties waarin sprake is van (een vermoeden van) een misstand. 

Nieuws

Nieuwsbrief EBBEN oktober 2021

Herstructurering

Houd de interne organisatie op orde, in goede en in minder goede tijden

Forensische diensten

Hoe ga je om met frauderisico in crisistijd?

Audit & Risk Management

Het risico van kritieke toeleveranciers beperken

Herstructurering

Key succes factoren voor een turn around

Forensische diensten

Niet verdwalen in het doolhof van fraude

Forensische diensten

Frauderisicomanagement: kunnen accountants en hun cliënten hierin samen optrekken?

Integriteit onderzoek

Take into consideration the creativity of fools

Forensische Expertise

Hoe accountants rapporteren over fraude in 2031

Fraude-risicomanagement

Fraude-risicomanagement: weg met de vinkjes

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.