Zoeken Contact

Publicaties

Onderzoek

Het belang en de tools voor een geavanceerde due diligence

Audit & Risk Management

Met tooling aantoonbaar in control

Forensische diensten

In kaart brengen van frauderisico’s met behulp van data-analyse

Onderzoek

Open Source Intelligence voor achtergrondonderzoek

Forensic Audit

Eerste hulp voor accountants bij fraudevraagstukken

accountantsorganisaties

Het is nu zaak om het vliegwiel draaiende te houden

Forensische accountancy

Inzet van forensische accountancy bij afronding jaarrekeningcontrole

Forensisch onderzoek

AI: zwemvest in een zee van data

Fraude

Fraude? Ondertussen bij de externe accountant….

Een melding van een klokkenluider of een signaal of vermoeden van fraude heeft nogal wat voeten in de aarde. Voor organisaties, maar ook voor de externe accountant van deze organisaties. Organisaties moeten proberen inzicht te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een misstand. Vaak willen ze ‘de onderste steen boven’. Op grond van hun beroepsregels is het voor accountants noodzakelijk om inzicht te krijgen in eventuele betrokkenheid van het management en in de aard en omvang van de eventuele fraude. Niet altijd is voor organisaties helder waarom de accountant het noodzakelijk acht om nader onderzoek te (laten) verrichten. Dat geldt zeker bij meldingen en vermoedens van op het eerste oog eenvoudige fraudes. We gaan in dit blog nader in op het spel dat zich ontvouwt tussen de accountant en diens klant op het moment dat sprake is van een klokkenluidersmelding of ander signaal van fraude.

Fraude

Controleteam en Fraudepanel

Audit & Risk Management

Waarde van de begroting

Audit & Risk Management

Het morele kompas van organisaties

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.