Het verschil tussen vandaag en morgen

Bij EBBEN maken wij het onderscheid tussen Today & Tomorrow.

EBBEN ondersteunt accountantsorganisaties bij de vraagstukken die niet kunnen wachten tot morgen, zoals het onderzoeken van fraudesignalen.

Onderzoek:

EBBEN werkt samen met accountantsorganisaties en individuele accountants in onderzoeken van signalen van fraude: is het slechts een signaal? Of een vermoeden, of zelfs een aanwijzing van fraude? Aan wie moet dat worden gemeld en hoe?

Ook kunnen wij onafhankelijk onderzoek doen met forensische methoden en technieken.

Samen met accountantsorganisaties werkt EBBEN aan het voorkomen van fraude en het signaleren van fraude en verhoogd frauderisico.

We ondersteunen de accountantsorganisatie met het invoeren van forensisch accountancybeleid en procedures, bewustmaking en training van hun professionals en klanten, en hulp aan hun bureau vaktechniek over fraude en Wwft-aangiftes.

We ondersteunen de individuele accountant met het inschatten van frauderisico’s, het schrijven van een adviesbrief over fraude riskmanagement en het onderzoeken van fraudesignalen.

Verder kunnen we een groot aantal antifraude tools helpen inzetten en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van data-analyse gericht op het voorkomen of het ontdekken van fraude: fraud analytics.

Accountantsorganisaties ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met forensisch accountants: verlagen van de kans op fraude bij cliënten; verbeteren van het risicoprofiel en de reputatie van de accountantsorganisatie; beter voldoen aan cliëntverwachtingen en meer maatschappelijke relevantie.

Individuele accountants ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met forensisch accountants: zij voelen zich sterker bij de evaluatie van de frauderisico’s bij hun klanten; zij adviseren hun klanten overtuigender over fraude riskmanagement; ze signaleren en analyseren indicaties van fraude beter.

EBBEN Partners geeft met haar forensisch accountants al jaren ondersteuning aan accountantsorganisaties. Met EBBEN als forensisch accountant is de accountantsorganisatie compliant met de aanbevelingen van de commissies MCA en CTA. Bovendien is ze voorbereid op nadere eisen van de toezichthouder.

EBBEN ondersteunt accountantsorganisaties met forensische accountancy
EBBEN werkt bij accountantsorganisaties aan het terugdringen van frauderisico's

Heeft u vragen over onze forensische ondersteuning van accountantsorganisaties?

Neem contact op met drs. Evert-Jan Lammes RA, hij helpt u graag verder.

Bel met Evert-Jan Mail met Evert-Jan

Aanvraag Whitepaper

Is uw interesse gewekt? Dan kunt u hier onze Whitepaper “Ondersteunen van accountantsorganisaties met forensische accountancy oplossingen”. Deze ontvangt u direct in uw mail. 

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Nieuws

Nieuwsbrief EBBEN najaar

fraude preventie

Case: “Houston, we have a problem…”

intensive care

Update corona-steunmaatregelen per 1 oktober

accountantsorganisaties

Accountant en fraude

Woningcorporaties

Zonnestralen op Prinsjesdag voor woningcorporaties?

intensive care

Wanneer draai ik quitte met mijn bedrijf?

Case: “Houston, we have a problem…”

Waarom gaat iemand over de schreef? Ik ben ervan overtuigd dat je het fenomeen fraude alleen kunt aanpakken als je de redenering snapt die een fraudeur volgt. Met de kennis die ik nu achteraf heb van deze situatie, denk ik weleens dat het voor iedereen beter was geweest als mijn opdrachtgever in onderstaande case de cursus ‘omgaan met lastige mensen’ had gevolgd.

Lees dit artikel
Regelmatig een update ontvangen over de laatste ontwikkelingen en EBBEN inzichten? Laat uw e-mailadres achter, dan ontvangt u ieder kwartaal onze nieuwsbrief.
Site by Merkelijkheid.nl