Ondersteuning en Advies aan accountants

Samen  met de experts van EBBEN staan accountants sterker in de evaluatie van frauderisico’s, in de signalering en analyse van indicaties van fraude en in de advisering van hun cliënten over fraud riskmanagement. Met EBBEN als forensisch accountant is de accountantsorganisatie compliant met de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie Toekomst Accountancysector uit januari 2020. Bovendien is ze voorbereid op nadere eisen van de toezichthouder.

Oplossingen

EBBEN biedt de volgende oplossingen voor de ondersteuning van accountantsorganisaties:

Dit pakket maken wij in overleg op maat van de accountantsorganisatie.

Voordelen

Accountantsorganisaties ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met forensisch accountants:

  • Verlagen van de kans op fraude bij cliënten;
  • Verbeteren van het risicoprofiel en de reputatie van de accountantsorganisatie;
  • Beter voldoen aan cliëntverwachtingen en meer maatschappelijke relevantie.

Accountants ervaren diverse voordelen van de samenwerking met forensisch accountants:

  • Ze voelen zich sterker bij de evaluatie van de frauderisico’s bij hun cliënten;
  • Ze adviseren hun cliënten overtuigender over fraudriskmanagement;
  • Ze signaleren en analyseren indicaties van fraude beter.

Heeft u vragen over uw accountantsorganisatie?

Wilt u graag een keer een praktijksituatie aan ons voorleggen? Of wilt u meer weten over onze aanpak en ervaring? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder. Bel met drs. Evert Jan Lammers RA van ons kantoor op 035 205 7575.

Bel met Evert-Jan Mail met Evert-Jan

 

Aanvraag Brochure

Is uw interesse gewekt? Dan kunt u hier de brochure downloaden. Deze ontvangt u direct in uw mail. Als u niets ontvangt, check dan ook uw spam.

Aanvraag Whitepaper

Is uw interesse gewekt? Dan kunt u hier de Whitepaper downloaden. Deze ontvangt u direct in uw mail. Als u niets ontvangt, check dan ook uw spam.

Site by Merkelijkheid.nl