Het verschil tussen vandaag en morgen

Bij EBBEN maken wij het onderscheid tussen Today & Tomorrow.

EBBEN ondersteunt accountantsorganisaties bij de vraagstukken die niet kunnen wachten tot morgen, zoals het onderzoeken van fraudesignalen.

Onderzoek:

EBBEN werkt samen met accountantsorganisaties en individuele accountants in onderzoeken van signalen van fraude: is het slechts een signaal? Of een vermoeden, of zelfs een aanwijzing van fraude? Aan wie moet dat worden gemeld en hoe?

Ook kunnen wij onafhankelijk onderzoek doen met forensische methoden en technieken.

Samen met accountantsorganisaties werkt EBBEN aan het voorkomen van fraude en het signaleren van fraude en verhoogd frauderisico.

We ondersteunen de accountantsorganisatie met het invoeren van forensisch accountancybeleid en procedures, bewustmaking en training van hun professionals en klanten, en hulp aan hun bureau vaktechniek over fraude en Wwft-aangiftes.

We ondersteunen de individuele accountant met het inschatten van frauderisico’s, het schrijven van een adviesbrief over fraude riskmanagement en het onderzoeken van fraudesignalen.

Verder kunnen we een groot aantal antifraude tools helpen inzetten en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van data-analyse gericht op het voorkomen of het ontdekken van fraude: fraud analytics.

Accountantsorganisaties ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met forensisch accountants: verlagen van de kans op fraude bij cliënten; verbeteren van het risicoprofiel en de reputatie van de accountantsorganisatie; beter voldoen aan cliëntverwachtingen en meer maatschappelijke relevantie.

Individuele accountants ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met forensisch accountants: zij voelen zich sterker bij de evaluatie van de frauderisico’s bij hun klanten; zij adviseren hun klanten overtuigender over fraude riskmanagement; ze signaleren en analyseren indicaties van fraude beter.

EBBEN Partners geeft met haar forensisch accountants al jaren ondersteuning aan accountantsorganisaties. Met EBBEN als forensisch accountant is de accountantsorganisatie compliant met de aanbevelingen van de commissies MCA en CTA. Bovendien is ze voorbereid op nadere eisen van de toezichthouder.

EBBEN ondersteunt accountantsorganisaties met forensische accountancy
EBBEN werkt bij accountantsorganisaties aan het terugdringen van frauderisico's

Voor alle vragen over forensische accountancy oplossingen in accountantsorganisaties of fraud riskmanagement in bedrijven kunt u contact opnemen met drs. Evert Jan Lammers RA: 035-2057575

Bel met Evert-Jan Mail met Evert-Jan

Aanvraag Whitepaper

Is uw interesse gewekt? Dan kunt u hier onze Whitepaper “Ondersteunen van accountantsorganisaties met forensische accountancy oplossingen”. Deze ontvangt u direct in uw mail. 

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Fraude-risicomanagement

Ondersteunen van advocaten bij bijzondere vraagstukken

Nieuws

Nieuwsbrief EBBEN april 2022

Fraude-risicomanagement

Oplossingsgericht omgaan met integriteit

Fraude-risicomanagement

Vier verkeerde uitgangspunten voor onderzoek naar ongewenst gedrag

Fraude-risicomanagement

Integriteitsrisico-analyse bij fusies en overnames

Fraude-risicomanagement

Intern toezicht op en leidinggeven aan een integere organisatie

Kennis en vaardigheden van accountants en hun klanten

Inhaalslag accountants. Van bewustmaking en training is bewezen dat het succesvolle maatregelen zijn voor een beter frauderisicoprofiel. Dit is gemeten bij bedrijven en het geldt nog harder voor accountants. Als een accountant niet weet welke varianten er zijn van witwassen, zal hij zelden het signaal herkennen. Daarom zijn witwastrainingen al jaren verplicht. Maar waarom gebeurt dat niet systematisch voor thema’s zoals corruptie, terrorismefinanciering, cybercrime, offshore-constructies, fraude met bedrijfsmiddelen en verslaggevingsfraude?

Lees dit artikel
Regelmatig een update ontvangen over de laatste ontwikkelingen en EBBEN inzichten? Laat uw e-mailadres achter, dan ontvangt u ieder kwartaal onze nieuwsbrief.
Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.