Zoeken Contact

Fraudeschandalen vragen om actie

De golf van fraudeschandalen van de jaren 1999-2003 (Enron, Worldcom, Ahold) ligt al weer 20 jaar achter ons. Het resulteerde in hogere eisen aan bedrijven (Sarbanes-Oxley wetgeving) en aan accountants (ISA240 controlestandaard). Ondanks deze wet- en regelgeving kennen we ook meer recent en tot op de dag van vandaag de voorbeelden. Denk aan de Panama papers, Wikileaks, Dieselgates en meer recent Steinhof en Wirecard.

Ondersteunen met forensische accountancy oplossingen

De meeste accountancyorganisaties beschikken niet over diepgaande forensische expertise. Dit terwijl forensische accountancy (diensten) steeds vaker gezien worden als één van de belangrijke oplossingen in het herkennen en vervolgens voorkomen van fraude. Van de accountant wordt verwacht dat de poortwachtersrol serieus genomen wordt. Bij schandalen wordt er stelselmatig gewezen op de rol van de accountant en het vertrouwen in deze beroepsgroep neemt elke keer af met reputatieschade als gevolg.

Daarom is ondersteuning door experts op forensisch gebied noodzakelijk. EBBEN ondersteunt accountantsorganisaties met forensische accountancy oplossingen. Zoals training, sectorspecifieke frauderisico-analyses en passages voor de managementletter. Maar ook fraudeonderzoek en het ontwikkelen van data-analyses.

EBBEN forensische accountants werken zowel voor de grotere accountancy organisaties als kleinere.

Whitepaper ondersteuning accountantsorganisaties

Al een aantal jaar is er vanuit het maatschappelijk debat een roep om verdere kwaliteitsverbetering van de jaarrekeningcontrole. Op het gebied van fraude wil de samenleving simpelweg beter beschermd worden door accountants. Twee onafhankelijke commissies hebben zich hier de laatste jaren over gebogen. Beide commissies bevelen in een rapport aan dat accountantsorganisaties meer zouden gaan samenwerken met forensisch accountants. In deze Whitepaper lichten we deze aanbevelingen toe en gaan we in op de samenwerking tussen accountants en forensisch accountants.

Onze diensten

EBBEN (en haar rechtsvoorgangers) ondersteunt accountantsorganisaties met forensische accountancy oplossingen. Met onze ondersteuning versterken we de relatie tussen de accountantsorganisaties en hun klanten in plaats van deze te doorkruisen.

De manier waarop EBBEN ondersteuning biedt is kan in zijn geheel of gedeeltelijk. In zijn geheel opereert EBBEN als externe forensische afdeling van accountancy organisaties. De diensten beperken zich niet alleen tot het onderzoek van individuele cases maar wij stellen ons als doel de accountancyorganisatie in zijn geheel op een hoger niveau te brengen als het gaat om expertise, bewustwording en implementatiekracht. Te denken valt dan aan de volgende activiteiten:

 • Forensische accountancybeleid en procedures opstellen
 • Bewustmaking en training van professionals en cliënten
 • Ondersteunen van Bureau Vaktechniek over fraude en Wwft-aangiftes

Daarnaast wordt EBBEN ingeschakeld als het meer betrekking heeft op het ondersteunen van de individuele accountancy professionals met onder andere de volgende activiteiten:

 • Inschatten van frauderisico’s
 • Adviesbrief fraud riskmanagement
 • Onderzoeken van fraudesignalen

Tot slot hepen wij accountancyorganisaties met het ontwikkelen van en het ontsluiten van forensisch gereedschap (forensic tooling). EBBEN heeft een groot arsenaal aan tools gedefinieerd en ontwikkeld die accountants helpen om risico’s op fraude bij hun klanten te beperken.

Drs Evert Jan Lammers RA is forensisch accountant bij EBBEN Partners en adviseert accountants­organisaties over fraude.

Bel met Evert-Jan Mail met Evert-Jan

Voordelen van samenwerken met EBBEN

Accountantsorganisaties ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met forensisch accountants:

 • Verlagen van de kans op fraude bij cliënten;
 • Verbeteren van het risicoprofiel en de reputatie van de accountantsorganisatie;
 • Beter voldoen aan cliëntverwachtingen en meer maatschappelijke relevantie.

Accountants ervaren diverse voordelen van de samenwerking met forensisch accountants:

 • Ze voelen zich sterker bij de evaluatie van de frauderisico’s bij hun cliënten;
 • Ze adviseren hun cliënten overtuigender over fraud riskmanagement;
 • Ze signaleren en analyseren indicaties van fraude beter.
Met grote regelmaat plaatsen wij artikelen met forensische accountancy oplossingen

Publicaties

EBBEN wil naast het leveren van forensische diensten aan accountants en accountancyorganisaties ook een rol innemen in het debat dat gevoerd wordt. Daarom ontwikkelden wij een database met relevante videocontent en publiceren wij met grote regelmaat artikelen over gerelateerde onderwerpen. Op deze pagina verzamelen wij alle artikelen rondom deze thematiek.

Accountant en fraude 1 – Inspelen op maatschappelijke druk

De accountant kan een betere poortwachter worden voor fraude. We bespreken drie belangrijke verbeterpunten die daaraan bijdragen. Deze verbeterpunten zijn: hogere controlekwaliteit met forensics, steker frauderisicobeheer bij de klanten, en een eenduidig beleid in wettelijke omkadering.  Lees hier het hele artikel.

Accountant en fraude 2 – De 8 mogelijkheden waarop een accountant of accountancyorganisatie zich kan laten bijstaan door forensische experts

Het ligt voor de hand dat accountantsorganisaties zich laten bijstaan door een forensisch accountant, die ruime ervaring heeft met fraude en met fraude-oplossingen voor accountants. We onderscheiden drie niveaus van ondersteunen: ondersteunen van de accountantsorganisatie in zijn geheel, ondersteunen van de individuele accountancy professionals (controlerend, samenstellend) en ontwikkelen en beschikbaar stellen van forensic tooling. Per niveau zijn er verschillende soorten oplossingen. De belangrijkste acht lichten we hierna kort toe vanuit onze eigen praktijk. Lees hier het hele artikel.

Accountant en fraude 3 – Fraudriskmanagement in adviesbrief

Als een organisatie overweegt om meer werk te maken van haar fraud riskmanagement, dan kunnen de tien stappen in dit artikel een goede leidraad zijn. De accountant dient het fraud riskmanagement mee te nemen in zijn adviesbrief en zijn controleverslag. Wat is nou precies fraude? Fraude onderscheidt zich van andere risico’s omdat het opzettelijk gebeurt en verborgen wordt gehouden.  Er zijn veel voorkomende fraudevarianten zijn zoals, lekken&hacken, identiteitsfraude, conflicterende belangen,  fraude met voorraden en bedrijfsmiddelen, fraude met financiële middelen etc. De tien stappen en de aanpak van het fraud risk management leest u in Artikel 3.

Accountant en fraude 4 – Kennis en -vaardigheden van accountants en hun klanten

Van bewustmaking en training is bewezen dat het succesvolle maatregelen zijn voor een beter frauderisico-profiel. Dit is gemeten voor bedrijven maar het geldt nog harder voor accountants. Als een accountant niet weet welke varianten er zijn van witwassen, zal hij zelden het signaal herkennen. Daarom zij witwastrainingen al jaren verplicht voor accountants. Maar waarom geldt dat tot nu toe niet voor corruptie, verslaggevingsfraude, financiële fraude, cybercrime, fiscale fraude? Lees hier het hele artikel.

Forensic tooling en data-analyse 5 – (publicatie binnenkort)

 

Voor alle vragen over forensische accountancy oplossingen in accountantsorganisaties of fraud riskmanagement in bedrijven kunt u contact opnemen met drs. Evert Jan Lammers RA: 035-2057575

Bel met Evert-Jan Mail met Evert-Jan

Weten hoe het zit

Met onze ondersteuning versterken we de relatie tussen de accountantsorganisatis en hun klanten in plaats van deze te doorkruisen.

 

Wij zijn betrokken

De ondersteuning van accountantsorganisaties en hun professionals wordt geleverd door onze partners zelf.

Zorgvuldigheid telt

Met onze ondersteuning versterken we de relatie tussen de accountantsorganisaties en hun klanten in plaats van deze te doorkruisen.

EBBEN is een team van specialisten op het snijvlak van (forensische) accountancy, (IT)consultancy en juridische dienstverlening. Dit vaste team van experts staat bedrijfsleven en (semi)overheden bij met het beantwoorden van vraagstukken die direct invloed hebben op de financiële en strategische bedrijfsvoering.

Contact formulier

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


  Ik wil teruggebeld worden

  Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.