Zoeken Contact

Controllers circle corporaties gaat van start

Interview met Cosmo Schuurmans
Het Risk & Compliance Platform Europe sprak onlangs met onze partner, Cosmo Schuurmans, op het kantoor in Hilversum.

Cosmo geldt als een specialist op het adviesgebied voor WoCo’s (woningcorporaties). Hij vertelt over de ‘controlfunctie’ en de opzet van een Circle van en voor Controllers van corporaties, die voortaan onder de naam CCC verder het leven in zal gaan. Zoals bekend is sinds 2017 de ‘controlfunctie’ een verplichting voor woningcorporaties met minimaal 2.500 woningen.

Eerst even wat achtergrond, omdat dit van belang is voor de context.

Op 5 april 2018 heeft de Autoriteit Woningcorporaties de uitkomsten van de uitgevoerde governance-inspecties 2017 gepubliceerd. Ten aanzien van de ‘controlfunctie’ blijkt hieruit het volgende:

• De inrichting van de controlfunctie en van het risicomanagement blijkt een belangrijk aandachtspunt;
• De inhoud van de controlfunctie is bij een aantal corporaties nog in ontwikkeling;
• De Raden van Commissarissen zouden (nog) meer gebruik kunnen maken van de controller.

Cosmo Schuurmans: “De uitkomsten tonen aan dat er beweging in moet komen en dat er wat gedaan kan worden aan de effectiviteit van de controllers. Daarom gaan wij samen met Piet Klop van Public Values en het Risk & Compliance Platform de Circle opzetten voor controllers en interne auditors binnen de corporaties. Het doel is om hen te ondersteunen met de invulling van hun rol door onderwerpen voor audits aan te reiken en in het vervolgtraject praktische tips en hulpmiddelen met ze te delen.

Focus auditplan 2019

Een combinatie van de hot topics van IIA en de signalen vanuit de NBA en zijn eigen, jarenlange expertise hebben geleidt tot hot topics voor het auditplan voor woningcorporaties, dat door Cosmo is ontwikkeld. Hij pikt er één uit om toe te lichten:

Transitieprogramma vastgoedvoorraad
• Hoe bewaakt men dat het transitieprogramma aansluit bij noodzaak en behoeften?
• Hoe bewaakt men dat het transitieprogramma wordt gerealiseerd binnen planning en budget?
• Hoe worden de kasstromen van de projecten beheerst en hoe bereken je een goede IRR?
• Hoe zorgt men ervoor dat het onderhoud reëel wordt ingeschat, ook in de meerjarenramingen?.

Maar niet alleen dat, ook andere issues zullen in de Controllers Circle Corporaties (CCC) aan bod komen, zoals de governance structuur, het risicomanagement, gegevensbeveiliging en cybersecurity en last but not least de compliance issues rond wet- en regelgeving.

Lees het hele artikel en meld je aan op het Platform van Risk & Compliance

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.