Zoeken Contact

Impact van de coronacrisis op strategieën voor bedrijven in nood

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderzoek, governance, risk & compliance. Een van de diensten van EBBEN is de ondersteuning bij bedrijfseconomische crisissituaties en herstructurering. In deze bijdrage gaan wij in op de impact van de coronacrisis op deze strategieën voor bedrijven in nood.

Impact van de coronacrisis op de economie

De eerste uitbraak van corona in Nederland is inmiddels een jaar geleden. De gevolgen voor onze economie zijn in diverse sectoren voelbaar in verschillende gradaties. Wat gebeurt er op dit moment bij bedrijven in nood? De verwachte golf van faillissementen, waar menig herstructureringsspecialist over heeft geschreven, laat op zich wachten. Hiervoor zijn verschillende redenen.

In de eerste plaats worden verschillende bedrijven op dit moment overeind gehouden door het aanspreken van eigen vermogen, het sluiten van onderlinge crediteurenakkoorden, huurafspraken, betalingspauzes en financiering door stakeholders, familieleden en vrienden. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de miljarden aan overheidssteun (corona-steunmaatregelen), de bancaire steun en het uitstel voor de betaling van de belastingschulden. In de tweede plaats kunnen de corona-steunmaatregelen het gedrag van ondernemers beïnvloeden doordat het beeld van hoe een bedrijf er werkelijk voor staat wordt vertekend.

Strategieën voor bedrijven in nood

Voor bedrijven in nood kunnen verschillende strategieën worden toegepast om hun voortbestaan te waarborgen. Dergelijke strategieën zorgen ervoor dat er (nieuwe) aandeelhouderswaarde ontstaat. En in bepaalde gevallen is het een bewuste keuze om een bedrijf niet langer voort te laten bestaan, middels een liquidatie. De strategieën zijn onderdeel van de verschillende mogelijke fasen van herstructurering. De fasen kunnen variëren van koude doorstart na een faillissement (doorstart – herstart), een warme doorstart of recovery (met crediteurenakkoorden) en een turnaround waarbij op diverse bedrijfskundige aspecten een herstructurering wordt doorgevoerd.

Impact van de coronacrisis op strategieën voor bedrijven in nood

Hoewel de strategieën voor bedrijven in nood niet van vandaag zijn, wordt de praktische invulling én de ruimte voor bedrijven in nood om effectief te kunnen bijsturen extra bemoeilijkt door de coronacrisis. Niet alleen zorgt de onvoorspelbaarheid over de lengte van deze crisis bij veel bestuurders en ondernemers voor onzekerheid, er zijn tevens veel persoonlijke problemen. De steunmaatregelen zullen op enig moment ook worden afgebouwd. Die afbouw zorgt er met verslechterde economische omstandigheden voor dat de mogelijkheden voor bedrijven in nood, om op korte termijn financiële ruimte te creëren, afnemen. Consumenten hebben minder vertrouwen in de huidige economie en veel bedrijven worden geconfronteerd met een krimpende afzetmarkt. De mogelijkheden om op korte termijn bedrijfsonderdelen te verkopen − al dan niet met een boekwinst − kunnen hierdoor snel teruglopen.

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die worden geconfronteerd met een urgente situatie die direct gevolgen kan hebben voor het voortbestaan en/of de reputatie. Dat kan bijvoorbeeld door de coronacrisis, het wegvallen van belangrijke klanten dan wel leveranciers of een samenloop van verschillende omstandigheden. Als ondernemers ons in crisissituaties om ondersteuning vragen kunnen wij naast hen gaan staan om overzicht te brengen en grip te geven. De werkzaamheden variëren van het toepassen van lange en/of korte termijn tactieken; het tot stand brengen van stakeholdersakkoorden (onder andere het instrument WHOA met WHOA-specialisten in ons netwerk), het oplossen van juridische en operationele geschillen, het ondersteunen van managementplannen met een bedrijfskundige achtergrond, het uitvoeren van bedrijfswaarderingen en het begeleiden bij het afstoten van activiteiten en/of bedrijfsonderdelen.

Hoe de omstandigheden van een bedrijf in nood ook zijn, EBBEN kan in elk stadium van de levenscyclus worden ingeschakeld. Het minimaliseren van de risico’s voor het bedrijf, de ondernemer en de stakeholders staat daarbij voorop.

Bedrijf nadert toch financiële moeilijkheden?

Regelmatig treedt EBBEN op voor bedrijven in moeilijkheden − richting de bank, de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers – om tot oplossingen te komen.

Het multidisciplinaire team bestaat uit registeraccountants, register valuators, juristen, data-analisten en strategische (financierings-)consultants die vraagstukken zorgvuldig oppakken.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor een bedrijf of een organisatie kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN. Of neem contact op met één van onze specialisten:

Ook kunt u bellen met ons kantoor op nummer 035 205 7575.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Fraude

Samenwerking EBBEN, Van Eijck, GraydonCreditsafe

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.