EBBEN – voor ondernemingen in zwaar weer

Iedere onderneming kan worden geconfronteerd met acute problemen en daardoor in financieel zwaar weer terecht komen. Dat kan gebeuren door het wegvallen van een belangrijke klant, dreiging met beslaglegging, of malaise in de sector. EBBEN staat naast de ondernemer om het tij te keren. Wij nemen de crisis over, zorgen dat de onderneming kan doordraaien en buigen de situatie om naar een nieuwe, financieel gezonde bedrijfsvoering.

EBBEN staat voor een optimale uitkomst van een intensief beheer-traject. Dat loopt uiteen van enkele cruciale aanpassingen in de bedrijfsvoering, tot een sanering van de schulden of faillissement met een doorstart. Wij helpen ondernemingen om te komen tot een optimale mix van commercie, financiële structuur, operatie en bedrijfsvoering.

Wij starten altijd met een persoonlijke intake met de ondernemer. Dit is een intensieve sessie waarbij alle problemen op tafel komen. EBBEN beoordeelt of de ondernemer, het bedrijf en de omstandigheden voldoende mogelijkheden bieden voor een succesvolle aanpak. EBBEN maakt een voorstel waarin de problematiek is samengevat en presenteert een stappenplan voor de oplossing. Ook geven wij inzicht in de voorwaarden van onze inzet.

Onze benadering is eenvoudig en doeltreffend.

 

Crisismanagement

 

Voorkomen faillissement

Onder controle brengen van crisissituatie

Beslaglegging opheffen

Aanpak oorzaak

 

Sanering schulden – crediteurenakkoord

(Juridische) geschillen oplossen

Financiële control op orde

Organisatie op orde

Revisie contracten en verplichtingen

Kostensanering – personeel, lease, huur, inkoop

Financieel beheer

Overdracht

 

Herstructurering bestuur en financiering

Overdracht organisatie

Doorstart of liquidatie

Crisismanagement

Een organisatie in zwaar weer reageert alleen maar op de omgeving en er is geen tijd en ruimte meer, om te ondernemen. Post wordt niet meer geopend, schuldeisers en deurwaarders staan op de stoep, juridische procedures stapelen zich op, het personeel raakt gedemotiveerd en er is geen grip meer op de geldstroom.

De eerste stap is erop gericht om de crisis over te nemen en de ondernemer weer het gevoel te laten krijgen dat hij grip heeft op zijn bedrijf. EBBEN neemt het beheer van de in- en uitgaande geldstroom over, legt contact met schuldeisers en neemt de juridische actie om de situatie te bevriezen. Deze fase duurt in de regel een week en wij voeren dit voor een fixed fee uit.

Aanpak oorzaken

In de tweede fase onderneemt EBBEN de actie die noodzakelijk is om de directe oorzaken van de crisissituatie weg te nemen. Deze fase begint met een analyse van de bedrijfsvoering en de acute problemen die er spelen. De schulden worden gesaneerd, al dan niet met een crediteurenakkoord, afbetalingsregelingen worden getroffen, juridische geschillen worden opgepakt, en er wordt een realistische prognose gemaakt van de cashflow. Bij veel ondernemingen in zwaar weer zien wij dat een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt door een moeizame incasso van de debiteuren. Ook dit punt nemen wij − met respect en behoud van uw zakelijke relatie − daadkrachtig ter hand. Waar nodig staan we de ondernemer bij in de gesprekken om tot een akkoord te komen met de fiscus, de banken, de financiers en de andere stakeholders.

Organisatie op orde

In de derde fase wordt de onderneming klaargestoomd voor de exit van EBBEN. Afhankelijk van de situatie kan die bijvoorbeeld bestaan uit het creëren van een nieuwe ondernemingsvorm, het saneren van de kostenstructuur, het borgen van een solide financieel beheer, een aanpassing van overeenkomsten of de aansturing van de onderneming. EBBEN gaat ervan uit dat de ondernemer de commerciële en inhoudelijke kant van het werk voor zijn of haar rekening neemt. Waar nodig kunnen wij de onderneming echter ook bijstaan in de vorm van commercieel of operationeel advies. Wij beschikken over een ruim netwerk van adviseurs met een zeer diverse branchekennis.

 

Heeft u vragen over financiële problemen?

Wil je graag een keer vrijblijvend een probleemsituatie aan ons voorleggen? Of wil je meer weten over onze aanpak en ervaring? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. Bel met ons kantoor 035 205 7575.

Bel met Kai-Chun Mail met Kai-Chun

 

Nieuwe situatie

Zodra de onderneming weer in rustig vaarwater is gekomen wordt de nieuwe situatie geformaliseerd. Als de ondernemer op eigen kracht verder kan, trekt EBBEN zich terug. Dat geschiedt meestal geleidelijk. EBBEN zal in deze fase een meer coachende rol hebben. Samen met de ondernemer wordt gestuurd naar een gezonde bedrijfssituatie.

In andere gevallen kan het zijn dat een herstructurering wordt doorgevoerd, al dan niet met een nieuwe financieringsstructuur of een doorstart. Het kan ook zo zijn dat de onderneming uiteindelijk fuseert of wordt overgedragen.

Vraag hier het overzicht van de steunmaatregelen aan

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.