EBBEN zet de klok stil als het voor uw onderneming vijf voor twaalf is.
EBBEN onderneemt direct actie die noodzakelijk is om u in staat te stellen uw ondernemingsactiviteiten op een verantwoorde manier voort te zetten.”

EBBEN staat naast de ondernemer om het tij te keren. Wij nemen de crisis over, zorgen dat de onderneming kan doordraaien en buigen de situatie om naar een nieuwe, financieel gezonde bedrijfsvoering.

EBBEN staat voor een optimale uitkomst van een intensief beheer-traject. Dat loopt uiteen van enkele cruciale aanpassingen in de bedrijfsvoering, tot een sanering van de schulden of faillissement met een doorstart. Wij helpen ondernemingen om te komen tot een optimale mix van commercie, financiële structuur, operatie en bedrijfsvoering.

Wij starten altijd met een persoonlijke intake met de ondernemer. Dit is een intensieve sessie waarbij alle problemen op tafel komen. EBBEN beoordeelt of de ondernemer, het bedrijf en de omstandigheden voldoende mogelijkheden bieden voor een succesvolle aanpak. EBBEN maakt een voorstel waarin de problematiek is samengevat en presenteert een stappenplan voor de oplossing. Ook geven wij inzicht in de voorwaarden van onze inzet.

Onze benadering is eenvoudig en doeltreffend.

Crisismanagement

Een organisatie in zwaar weer reageert alleen maar op de omgeving en er is geen tijd en ruimte meer, om te ondernemen. Post wordt niet meer geopend, schuldeisers en deurwaarders staan op de stoep, juridische procedures stapelen zich op, het personeel raakt gedemotiveerd en er is geen grip meer op de geldstroom.

De eerste stap is erop gericht om de crisis over te nemen en de ondernemer weer het gevoel te laten krijgen dat hij grip heeft op zijn bedrijf. EBBEN neemt het beheer van de in- en uitgaande geldstroom over, legt contact met schuldeisers en neemt de juridische actie om de situatie te bevriezen. Deze fase duurt in de regel een week en wij voeren dit voor een fixed fee uit.

Aanpak oorzaken

In de tweede fase onderneemt EBBEN de actie die noodzakelijk is om de directe oorzaken van de crisissituatie weg te nemen. Deze fase begint met een analyse van de bedrijfsvoering en de acute problemen die er spelen. De schulden worden gesaneerd, al dan niet met een crediteurenakkoord, afbetalingsregelingen worden getroffen, juridische geschillen worden opgepakt, en er wordt een realistische prognose gemaakt van de cashflow. Bij veel ondernemingen in zwaar weer zien wij dat een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt door een moeizame incasso van de debiteuren. Ook dit punt nemen wij − met respect en behoud van uw zakelijke relatie − daadkrachtig ter hand. Waar nodig staan we de ondernemer bij in de gesprekken om tot een akkoord te komen met de fiscus, de banken, de financiers en de andere stakeholders.

Organisatie op orde

In de derde fase wordt de onderneming klaargestoomd voor de exit van EBBEN. Afhankelijk van de situatie kan die bijvoorbeeld bestaan uit het creëren van een nieuwe ondernemingsvorm, het saneren van de kostenstructuur, het borgen van een solide financieel beheer, een aanpassing van overeenkomsten of de aansturing van de onderneming. EBBEN gaat ervan uit dat de ondernemer de commerciële en inhoudelijke kant van het werk voor zijn of haar rekening neemt. Waar nodig kunnen wij de onderneming echter ook bijstaan in de vorm van commercieel of operationeel advies. Wij beschikken over een ruim netwerk van adviseurs met een zeer diverse branchekennis.

Nieuwe situatie

 Zodra de onderneming weer in rustig vaarwater is gekomen wordt de nieuwe situatie geformaliseerd. Als de ondernemer op eigen kracht verder kan, trekt EBBEN zich terug. Dat geschiedt meestal geleidelijk. EBBEN zal in deze fase een meer coachende rol hebben. Samen met de ondernemer wordt gestuurd naar een gezonde bedrijfssituatie.

In andere gevallen kan het zijn dat een herstructurering wordt doorgevoerd, al dan niet met een nieuwe financieringsstructuur of een doorstart. Het kan ook zo zijn dat de onderneming uiteindelijk fuseert of wordt overgedragen.

Overzicht steunmaatregelen

In verband met de Coronacrisis hebben wij voor u de belangrijkste steunmaatregelen van de overheid op een rij gezet.

U kunt dit overzicht hieronder aanvragen. Let op – check ook uw spam mail, daar kan het overzicht helaas ook in terechtkomen.

Voor meer informatie, neem contact op met Kai-Chun Chan +31 (0)6 30 02 49 40

Site by Merkelijkheid.nl