EBBEN zet de klok stil als het voor uw onderneming vijf voor twaalf is.
EBBEN onderneemt direct actie die noodzakelijk is om u in staat te stellen uw ondernemingsactiviteiten op een verantwoorde manier voort te zetten.”

BIJZONDERE PROBLEMEN

Ondernemers worden soms geconfronteerd met acute problemen waarbij de behoefte bestaat aan een ervaren specialist die hen kan ondersteunen. Bijvoorbeeld om uitstel te krijgen als een (belasting)deurwaarder een executieverkoop aan het voorbereiden is of om een hoogoplopend conflict met een belangrijke client of duurbetaalde medewerker te bezweren.

Wij ondersteunen de ondernemer ook bij een onvoorziene tegenslag, een sterke groei of een liquiditeitsprobleem. Wij slagen er vaak in (financiële) ruimte te creëren om toekomstbestendig te ondernemen. EBBEN geniet het vertrouwen van buitenstaanders: Als EBBEN ondersteuning verleent dan geven zij de onderneming nog een kans.

DOELGERICHTE AANPAK

Om te voorkomen dat er kosten worden gemaakt die niet terugverdiend kunnen worden hanteert EBBEN een fasegewijze aanpak.

Fase 1: Inventarisatie

In de eerste fase wordt belangrijke informatie over de onderneming, de betrokken partijen en eventuele schulden verzameld. EBBEN voert een achtergrondonderzoek uit naar de belangrijkste partijen. Ook naar de opdracht gevende ondernemer. EBBEN werkt namelijk alleen voor eerlijke ondernemers. Vandaar ook dat de buitenstaanders bij inschakeling van EBBEN vertrouwen houden in een goede afloop.

Na afronding van deze fase – die wij voor een fixed fee uitvoeren – brengen wij een advies uit, waarin wij de opties van de ondernemer beschrijven, alsmede een plan van aanpak met begroting inclusief onze inschatting op succes.

Fase 2: Juridisch en financiële voorbereiding

In de tweede fase wordt – conform de eerder gemaakte begroting – onderzoek uitgevoerd en worden de juridische en financiële mogelijkheden verkend en in stelling gebracht. Aan het einde van deze fase is alles in gereedheid om de turn around uit te voeren.

Fase 3: Uitvoering

In deze fase ondersteunt EBBEN de ondernemer: adviseert, voert desgewenst gesprekken met de belangrijkste financiers en crediteuren, fungeert als praatpaal en stuurt de begrotingen bij als daartoe aanleiding bestaat.

Zodra de onderneming weer in rustig vaarwater is gekomen trekt EBBEN zich terug. Dat geschiedt meestal geleidelijk. Als de betrokkenheid van EBBEN stopt voordat het vaarwater rustig is, stelt EBBEN de betrokken financiers en crediteuren op de hoogte. De medewerking van hen was immers gebaseerd op het vertrouwen dat EBBEN het schip in rustige wateren zou gaan loodsen.

Voor meer informatie, neem contact op met Kai-Chun Chan +31 (0)6 30 02 49 40

Site by Merkelijkheid.nl