Zoeken Contact

EBBEN Partners – voor ondernemingen in zwaar weer

Ieder bedrijf kan worden geconfronteerd met acute problemen en daardoor in financieel zwaar weer terecht komen. Dat kan gebeuren door de effecten van Corona, het wegvallen van een belangrijke klant, dreiging met beslaglegging, of malaise in de sector. Wij staan naast de ondernemer om het tij te keren en brengen in crisissituaties overzicht en rust.

EBBEN helpt de ondernemer om de balans te vinden tussen de nodige financiële ingrepen en de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat loopt uiteen van (enkele) cruciale aanpassingen in de bedrijfsvoering, tot een sanering van de schulden of een (buitengerechtelijke) doorstart.

EBBEN aanpak

Wij starten altijd met een persoonlijke kennismaking met de ondernemer. Dit is een intensieve sessie waarbij de situatie in kaart wordt gebracht. Wij maken een inschatting of de ondernemer, het bedrijf en de omstandigheden voldoende mogelijkheden bieden voor een succesvolle aanpak. Daarna maken wij een voorstel waarin de problematiek is samengevat en presenteren een plan van aanpak voor de mogelijke oplossingen. Onze aanpak is als volgt:

  1. De crisis onder controle brengen: zorgen voor overzicht, rust en risicobeperking;
  2. De oorzaken van de problemen aanpakken;
  3. De organisatie op orde brengen;
  4. De overdracht naar de gewenste situatie.

De crisis onder controle brengen

Bij een bedrijf in zwaar weer is geen tijd om effectief te ondernemen. Het bedrijf reageert alleen nog maar op de omgeving. Er is geen grip meer op de liquiditeit en het werkkapitaal, klanten en leveranciers maken zich zorgen, de juridische procedures stapelen zich op en het personeel wordt onrustig.

De eerste stap is erop gericht om de crisis onder controle te brengen. EBBEN zorgt voor rust, overzicht en beperkt de risico’s. Wij adviseren over de in- en uitgaande geldstroom, wij leggen contact met de financiers, de Belastingdienst, leveranciers en andere crediteuren om tot een (tijdelijke) oplossing te komen. Indien nodig neemt EBBEN de juridische actie om de situatie te bevriezen.

De oorzaken van de problemen aanpakken

In de tweede fase onderneemt EBBEN de mogelijke acties die noodzakelijk zijn om de directe oorzaken van de crisis weg te nemen. Deze fase begint met een analyse van de bedrijfsvoering en de acute problemen die zijn ontstaan. De schuldenpositie wordt gesaneerd, al dan niet met een akkoord met schuldeisers, afbetalingsregelingen worden getroffen, juridische geschillen worden opgepakt, en er wordt een realistische prognose gemaakt van de cashflow.

Bij veel bedrijven in zwaar weer zien wij dat een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt door onvoldoende beheersing van de liquiditeitspositie en werkkapitaal. Ook dit punt nemen wij − met respect en behoud van uw zakelijke relatie − daadkrachtig ter hand.

De organisatie op orde brengen

In de derde fase wordt de organisatie van het bedrijf verder op orde gebracht. Afhankelijk van de omstandigheden kan bijvoorbeeld een nieuwe ondernemingsvorm worden gecreëerd, de kostenstructuur worden gesaneerd, een solide financieel beheer worden geborgd, de overeenkomsten worden gestructureerd of de aansturing van het bedrijf worden ondersteund. Waar nodig kunnen wij de ondernemer ook bijstaan met periodiek bedrijfseconomisch advies. Wij beschikken over een ruim netwerk van adviseurs met een zeer diverse branchekennis.

De overdracht naar de gewenste situatie

Zodra het bedrijf weer in rustig vaarwater is gekomen wordt de nieuwe gewenste situatie geformaliseerd. Als de ondernemer met het bedrijf weer op eigen kracht verder kan, trekt EBBEN zich terug. Dat geschiedt meestal geleidelijk. Wij vervullen in deze fase een coachende rol. Samen met de ondernemer sturen wij naar een gezonde bedrijfssituatie.

In andere gevallen kan het zijn dat een herstructurering verder wordt doorgevoerd, al dan niet met een nieuwe financieringsstructuur of een (buitengerechtelijke) doorstart. Voor gerechtelijke homologatie van akkoorden met schuldeisers (WHOA-trajecten) werken wij intensief samen met specialisten in ons netwerk. Het kan ook zo zijn dat het bedrijf uiteindelijk fuseert of wordt overgedragen.

Waarom EBBEN Partners voor ondernemingen in zwaar weer?

Regelmatig treedt EBBEN op voor bedrijven in zwaar weer richting – de bank, de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers – om tot oplossingen te komen. Wij hebben de kennis en de ervaring om bedrijven in zwaar weer bij te staan. Ons team van accountants, juristen, register valuators en consultants pakt de vraagstukken zorgvuldig op.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening aan bedrijven in zwaar weer? Of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij staan u graag te woord.

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.