Zoeken Contact

De kwaliteit van de data bepaalt de hoogte van de huur

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen elk jaar op 1 juli de huur verhogen. De overheid bepaalt elk jaar met hoeveel. Voor 2021 bedraagt het stijgingspercentage 0%. Echter de hoogte van de huur wordt in de eerste plaats bepaald door het aantal WWS-punten. De kwaliteit van de gegevens die de hoogte van deze WWS-punten bepaalt is daarom van groot belang.

Het belang van hoge datakwaliteit

De overheid bepaalt jaarlijks het maximale stijgingspercentage. Aangezien dat voor dit jaar 0% is  zijn de huren bevroren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

De huurprijs zelf wordt bepaald op basis van het aantal WWS-punten. Deze zijn onder andere afhankelijk van de grootte van de ruimtes, de WOZ-waarden en het energielabel. Een juiste vastlegging van deze gegevens is dan ook van groot belang. Immers een hoge datakwaliteit zorgt ervoor dat:

  • De huur in overeenstemming is met het huurbeleid;
  • De huur in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning;
  • Er minder discussies ontstaan met huurders die voor een eenzelfde woning meer betalen.

Jaarlijks stelt de overheid de nieuwe maximaal redelijke huur per aantal WWS-punten vast.

De data worden in eerste instantie in het systeem vastgelegd op het moment dat de woningcorporatie de woning in exploitatie neemt, bijvoorbeeld door eigen ontwikkeling of bij aankoop van woningen.

Vervuiling van de gegevens

Echter  kunnen er zich allerlei situaties voordoen waardoor deze gegevens wijzigen, zoals:

  • Een stijging van de WOZ-waarde;
  • Een wijziging van het energielabel bijvoorbeeld ten gevolge van energiebesparende maatregelen of doordat het vervallen is;
  • Geriefsverbeteringen vinden plaats.

Op dat soort momenten is het belangrijk dat voldoende aandacht wordt besteed aan de wijziging van deze gegevens en dat voldoende interne controles worden ingebouwd om de juistheid van de gegevens te waarborgen.

Zo zijn woningcorporaties bijvoorbeeld verplicht bij verhuur van een woning een (definitief) energielabel af te geven aan de huurder. Indien zij hier niet over beschikken kan dit aanleiding geven tot een boete van €405 per verhuurde woning. Niet voldoen aan de norm dat woningen ingemeten moeten zijn volgens de NEN-2580 kan leiden tot een verkeerde WOZ-waarde waardoor een verkeerde huur wordt aangerekend.

De rol van de interne auditor

Hoe zorgt een organisatie ervoor dat zij in control is? Veel woningcorporaties maken gebruik van het Three Lines Model waarbij eerste en tweede lijn samen zorgen dat ze in control zijn en de taak van de interne auditor (derde lijn) erop gericht is vast te stellen of dat ook werkelijk zo is. Via procesaudits en thematische audits (bijvoorbeeld audit datakwaliteit) wordt getoetst of:

  • de corporatie voldoet aan procedures en standaarden;
  • of toereikend wordt gerapporteerd aan bestuur en commissarissen;
  • of de processen zijn ingericht op het realiseren van de doelstelling.

Op deze manier vult de interne auditor de externe accountant die enkel een oordeel geeft over de betrouwbaarheid van de jaarrekening mooi aan.

Audits bij woningcorporaties

EBBEN partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance. Een van onze diensten is het vervullen van de audits bij woningcorporaties. Daarbij onderzoekt EBBEN de interne beheersingsinstrumenten die de organisatie heeft ingezet om haar doelen te bereiken. Lees hier meer over risicomanagement en Three Lines Model.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, neem dan contact op met Els Janssens of Cosmo Schuurmans.

Lees hier meer over de diensten van EBBEN Partners voor woningcorporaties.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Audit

Het belang van een goed uitgevoerde internal audit voor een organisatie

Fraude

De bestuurder en zijn mat

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Fraude

Samenwerking EBBEN, Van Eijck, GraydonCreditsafe

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.