Zoeken Contact

Zonnestralen op Prinsjesdag voor woningcorporaties?

En wat betekenen de diverse maatregelen voor het beleid van corporaties? Gaan we weer koopwoningen bouwen en woningen voor de middenhuur? Welke risico’s en IRR’en gelden hierbij? De woningcrisis wordt aangepakt alhoewel het adhoc maatregelen betreft en er nog geen sprake is van een meerjarige visie op de woningmarkt. En er zitten in de plannen ook minder positieve punten voor corporaties.

Wat heeft de regering voor corporaties in petto?

Recent heeft onze Koning de kabinetsplannen voor 2021 gepresenteerd.

Enkele belangrijke punten:

  • Korting op de verhuurdersheffing voor nieuwbouw en tijdelijke woningen;
  • Regelingen om de verduurzaming te bevorderen;
  • Korting op de verhuurdersheffing voor huurverlaging tot de aftoppingsgrens;
  • Geen marktverkenning voor de komende 3 jaar voor niet-daeb woningen (tot € 1.000 huur) en goedkope koopwoningen;
  • Een sterkere rol van het Rijk bij gebiedsontwikkeling en aanpak van de stikstofproblematiek;

Dit zijn slechts vijf punten uit een lijst van ruim 60 punten op de website van Aedes die belangrijke invloed kunnen hebben op de begroting van 2021 en de jaren daarna. De woningcrisis wordt aangepakt alhoewel het adhoc maatregelen betreft en er nog geen sprake is van een meerjarige visie op de woningmarkt. En er zitten in de plannen ook minder positieve punten voor corporaties: het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt niet verlaagd (met uitzondering van het tarief voor winsten tot € 245.000) en de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 2% naar 8%. Daarnaast kan het recht op huurverlaging voor lage inkomens tot de aftoppingsgrens een behoorlijke invloed hebben op de waardering van het bezit en dus op diverse ratio’s. Aan de begroting is in de laatste maanden door corporaties al hard gewerkt en het zal nog een hele toer worden om de maatregelen uit de Rijksbegroting te verwerken. Bij de corporaties waarbij wij een audit op de begroting uitvoeren zullen wij hierbij stilstaan.

En wat betekenen de diverse maatregelen voor het beleid van corporaties?

Kan het streefhuurbeleid gaan bestaan uit vier huurniveaus: de kwaliteitskortingsgrens, de twee aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens? Ervan uitgaande dat de woningen hiervoor voldoende WWS punten hebben. Gaan we weer koopwoningen bouwen en woningen voor de middenhuur? Welke risico’s en IRR’en gelden hierbij? Wat is de IRR voor tijdelijke woningen? Is de interne beheersing op orde om de (nieuwe) doelstellingen te realiseren en bij te sturen?

Belang van Risicomanagement

Recent heeft EBBEN corporaties bijgestaan bij het evalueren van risico’s en het managen daarvan. Risicomanagement blijkt vaak het laatste hoofdstuk te zijn in de procesbeschrijvingen in plaats van dat het geïntegreerd is in de processen. Zo hoort het toch te zijn? Het vormt een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijks werk. Het is niet iets om op de laatste vrijdag van de maand eens even voor te gaan zitten.

‘Three Lines Model’

De recente update van het three lines of defence model speelt hierop in. Niet de risico’s staan voorop, maar de doelstellingen. Vandaar dat ‘defence’ is komen te vervallen. Het model heet voortaan het ‘Three Lines Model’ en beschrijft wat ieders rol in de diverse lines is in het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Onlangs heeft EBBEN dit model toegepast bij corporaties. Wilt u dit model ook toepassen binnen uw organisatie?

Wilt u meer weten, neem contact op met RA Cosmo Schuurmans, hij helpt u graag verder.

Bel met Cosmo Mail met Cosmo

Lees meer over woningcorporaties

 

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Fraude-risicomanagement

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.