Zoeken Contact

Meldkanalen? Een must!

Uit de resultaten van de Global Fraud Survey van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) blijkt dat de tip de ranglijst aanvoert als de meest voorkomende bron voor de ontdekking van fraude. In de nieuwe Europese klokkenluidersrichtlijn (EU Richtlijn 2019/1937) wordt aandacht besteed aan de noodzaak van meldkanalen, een van de manieren waarop de organisatie een tip kan ontvangen. Wat is het nut en de noodzaak van meldkanalen? Welke eisen stelt de Europese klokkenluidersrichtlijnen aan de inrichting van een meldkanaal? U leest hier meer over in deze bijdrage.

ACFE Global Fraud Survey

De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) brengt om het jaar het ‘Report to the nations’ uit. Het rapport van ACFE is gebaseerd op de resultaten van de ‘ACFE Global Fraud Survey’, een wereldwijde online-enquête onder de bij de ACFE aangesloten fraudeonderzoekers. In de rapporten van ACFE is een rode draad te ontdekken waar het gaat om het ontdekken van fraudes. Voor het merendeel van de onderzochte fraudes geldt dat deze zijn onderzocht naar aanleiding van een ‘tip’, een melding. Hieronder geven we het aandeel van de ‘tip’ weer op grond van de vijf meest recente rapporten van ACFE:

 • 2020: 43%
 • 2018: 40%
 • 2016: 39%
 • 2014: 42%
 • 2012: 43%

De tip voert in de afgelopen vijf rapporten ‘de ranglijst’ aan als meest voorkomende bron voor de ontdekking van fraude. De tips kunnen via verschillende kanalen binnenkomen bij organisaties. Dat kan bijvoorbeeld schriftelijk, per e-mail, per telefoon, via een digitaal formulier op een website of via een online-meldsysteem. In het rapport over 2020 concludeert de ACFE dat met name het melden via een digitaal formulier of via een online-meldsysteem in opmars is.

Meer tips bij meer fraudebewustzijn

Overigens volgt uit het rapport ook dat dat bij organisaties waarbij trainingen voor fraudebewustzijn worden gegeven meer tips over mogelijke fraude via meldkanalen worden ontvangen. In organisaties met trainingen voor fraudebewustzijn is 56% via een meldkanaal getipt. In organisaties zonder fraudebewustzijnstrainingen is dit 37%.

Klokkenluidersrichtlijn in de Europese Unie

Ook in de nieuwe Europese klokkenluidersrichtlijn (EU Richtlijn 2019/1937) wordt specifiek aandacht besteed aan de noodzaak van meldkanalen. In de richtlijn is vermeld dat deze kanalen intern kunnen worden beheerd of dat deze extern ter beschikking worden gesteld door derden. De richtlijn vermeld niet op welke wijze een meldkanaal moet worden vormgegeven, maar met de resultaten van het onderzoek van de ACFE in het achterhoofd, ligt een meldkanaal in de vorm van een digitaal formulier of in de vorm van een online-meldkanaal voor de hand.

In de EU-richtlijn is een voorzet gegeven voor de procedure voor het afhandelen van een interne melding.  Op hoofdlijnen is deze procedure als volgt:

 • Het meldkanaal voor het ontvangen van meldingen moet door het ontwerp, de opzet en het beheer op beveiligde wijze de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en van eventuele in de melding genoemde derden beschermen;
 • De ontvangst van een melding moet binnen zeven dagen na ontvangst worden bevestigd aan de melder;
 • Een onpartijdige persoon of afdeling moet worden aangewezen die bevoegd is voor de opvolging van de meldingen. Deze persoon/afdeling zal de communicatie met de melder onderhouden;
 • Aan de melding dient een zorgvuldige opvolging te worden gegeven;
 • Er moet sprake zijn van een redelijke termijn om feedback te geven, van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging;
 • Over de procedures voor externe meldingen dient gemakkelijk toegankelijke informatie te worden verstrekt.

Vergelijkbare eisen worden gesteld aan de inrichting van externe meldkanalen.

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de Europese klokkenluidersrichtlijn? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het inrichten van een effectief meldkanaal of het opstellen van passende procedures voor de opvolging van meldingen? Kijk dan op de website van EBBEN. Of neem contact op met één van onze specialisten:

Lees hier meer over onze dienstverlening.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

persoonsgericht onderzoek

De man of de bal – aandachtspunten bij persoonsgericht onderzoek

Fraude-risicomanagement

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.