Zoeken Contact

Onderzoek

EBBEN zet haar ervaring en deskundigheid in voor opdrachtgevers bij signalen van onregelmatigheden zoals fraude en corruptie in of rond de organisatie. Gedreven door een nieuwsgierige blik en met een gestructureerde aanpak, halen wij de feiten boven water. Dat doen wij met bewezen methoden, ondersteund door state-of-the-art tools. Onze werkzaamheden leiden tot een helder rapport met een zorgvuldige onderbouwing van de feiten.

Bij een vermoeden van fraude wilt u zo spoedig mogelijk oorzaak en omvang in beeld hebben en de schade beperken. Betrokken personen dienen aansprakelijk te worden gesteld en het vertrouwen dient te worden hersteld. Ten slotte moeten er aanpassingen in de organisatie worden doorgevoerd om herhaling te voorkomen. Partners van EBBEN stonden aan de wieg van de forensische accountancy in de 90-er jaren. Wij zijn gewend om samen te werken in de driehoek opdrachtgever-advocaat-onderzoeker en soms ook met de toezichthouder en justitie.

Procedures worden soms niet nageleefd, tegen integriteitscodes of ambtseed wordt gezondigd, of er wordt ‘de andere kant op gekeken’. In de praktijk blijkt dat in vrijwel alle sectoren steekpenningen worden gevraagd en gegeven. Zo kan iemand in een machtspositie gunsten verlenen die niet in het belang van de organisatie zijn, in ruil voor persoonlijke wederdiensten of een kickback. Als er een verhoogd risico is en als er indicaties van corruptie zijn, dan dienen de signalen zorgvuldig onderzocht te worden. EBBEN heeft hier ruime ervaring mee en staat opdrachtgevers bij op dit lastige gebied.

Een onderzoek ten behoeve van een voorgenomen fusie of overname onderbouwt de waardering van de aandelen en de inventarisatie van de risico’s. In onze aanpak zetten we open source intelligence en data-analyse in om de beschikbaar gestelde data te verrijken en te valideren. Verder hangt het succes van een fusie of overname in belangrijke mate af van de ‘match’ van de twee bedrijfsculturen. Hier kan onze expertise op het terrein van integriteit van toegevoegde waarde zijn: gelden binnen de over te nemen organisatie dezelfde normen en waarden? Kunnen er integriteitslijken uit de kast rollen?

EBBEN wordt regelmatig gevraagd om onderzoek te doen naar signalen van ongewenst gedrag. Soms gaat het om risicovolle zaken die high profile en mediagevoelig zijn. Hiervoor werken wij samen met het private bureau Nijhof&Westerhoud. Tijdens deze onderzoeken, maar ook in de discussies in de media zien wij dat er vaak onjuiste beelden bestaan over de inhoud en achtergrond van dergelijke onderzoeken. Dit kan in de praktijk schadelijk zijn voor een goed, veilig en evenwichtig verloop van een onderzoek. Hier leest u onze publicatie over onderzoek naar ongewenst gedrag.  

Feitenonderzoeken kunnen zeer divers van aard zijn. Denk aan controle van specifieke transacties uit de jaarrekening, het onderzoeken van een zwartgeldcircuit, een onderzoek naar de integriteit van uw data, of een onderzoek naar het naleven van contracten en wet- en regelgeving. Dit laatste wordt ook wel aangeduid met de term complianceonderzoek. Het is van belang dat het onderzoek uitmondt in een helder rapport met krachtige duiding en onderbouwing. EBBEN heeft hier uitgebreide ervaring mee.

Forensic technology

Vrijwel zonder uitzondering lopen organisaties aan tegen een steeds grotere hoeveelheid data. Met de inzet van forensic technology zorgt EBBEN ervoor dat onderzoek in deze berg met gegevens efficiënter en effectiever kan plaatsvinden. Fraude, corruptie en andere onregelmatigheden komen daarmee sneller aan het licht en kunnen op een krachtige manier onderbouwd worden.

 

E-discovery staat voor Electronic Discovery, een technologie die zich toestpitst op het intelligent zoeken in digitale bedrijfssystemen met ongestructureerde data, zoals email. Door middel van krachtige analyse en toepassing van artificial intelligence is Ebben in staat voor onze opdrachtgevers in grote hoeveelheden data de juiste antwoorden te vinden. Dit middel dient uiteraard proportioneel te worden ingezet, met oog voor wet- en regelgeving, zoals de AVG.

EBBEN fraud analytics is het onderzoeken van gestructureerde data met behulp van data analyse. Denk daarbij met name aan onderzoek binnen de financiële administratie of ERP-systeem. Met behulp van fraud analytics combineren wij verschillende bestaande interne en externe datasilo’s om antwoorden te vinden bij het onderzoeken van fraude en andere onregelmatigheden. Wij onderzoeken niet alleen, maar adviseren onze opdrachtgevers ook hoe zij zelf verschillende databronnen kunnen combineren. Daarmee kunnen acute en toekomstige risico’s worden beperkt.

Digitaal forensisch onderzoek is gespecialiseerd sporenonderzoek, vaak op devices zoals computers, telefoons of andere datadragers. In tegenstelling tot E-discovery waar het draait om het doorzoekbaar maken van data, gaat het bij digitaal onderzoek om het vinden van sporen of bewijs op een gegevensdrager. Wij beantwoorden vragen als ben ik gehackt (geweest), zijn illegaal bedrijfsgegevens gekopieerd, zijn er gegevens gewist? Ook wordt digitaal forensisch onderzoek ingezet als middel om contra-expertise (bewijs) te leveren in juridische procedures. EBBEN helpt opdrachtgevers met diepgaand (sporen)onderzoek om snel uitsluitsel te geven en schade te beperken.

Google is voor iedereen toegankelijk en is de bekendste (open source) bron van informatie. Google richt zich op het wereldwijd doorzoekbaar maken van het ‘zichtbare’ en gangbare deel van internet.  Dat gaat maar om een zeer klein deel van de beschikbare informatie, geschat wordt één of enkele procenten. EBBEN beschikt over de expertise en tools om bronnen en databases te raadplegen die niet altijd direct vindbaar en/of geïndexeerd zijn. Deze zijn wel toegankelijk (soms tegen betaling) maar niet bij iedereen bekend. Door open-source informatie te analyseren maar vooral door deze te combineren zijn wij in staat voor onze opdrachtgevers meer boven water te halen. Omdat sommige bronnen lokaal beter toegankelijk zijn, zetten wij regelmatig ons internationale netwerk in bij onderzoeken die over de landsgrenzen gaan.

Heeft u vragen over fraudeonderzoek of Forensic Technology? Neem contact op met Marcel, hij gaat graag met u in gesprek.

 

Bel met Marcel Mail met Marcel

Interessante publicaties, voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.