Zoeken Contact

Forensic Technology

EBBEN investeert continue in nieuwe onderzoekstechnieken, zodat we onze opdrachtgevers nu en in de toekomst terzijde kunnen staan met onderzoek en kunnen beschermen voor risico’s. Met middelen zoals data analyse, artificial intelligence en diverse software en tools putten wij uit diverse bronnen. We leveren (tegen)bewijs, helpen schade te voorkomen en bieden advies ter preventie.

E-Discovery

Voor het inzichtelijk maken en beheersbaar houden van onderzoek in de groeiende hoeveelheid, met name ongestructureerde data biedt EBBEN een e-Discovery oplossing. Wij werken op dit gebied samen met technology partner Zylab, een gerenommeerde partij waarmee de voortdurende ontwikkeling en robuuste werking van de technologie is gegarandeerd. EBBEN voegt daar specifieke kennis op gebied van fraude, risk management, (data)governance en compliance aan toe, gecombineerd met een ruime ervaring met de implementatie en geïntegreerde toepassing van e-discovery technologie. 

EBBEN Discovery © biedt de mogelijkheid om op efficiënte wijze een grote hoeveelheid data te doorzoeken, te filteren, patronen te herkennen en de resultaten op een inzichtelijke wijze te visualiseren. Daarmee kan deze technologie een belangrijke bijdrage leveren aan bijzondere onderzoeken, maar ook als data room bij een M&A traject, of bijvoorbeeld bij een audit op compliance aspecten. EBBEN gebruikt deze technologie bij de projecten voor opdrachtgevers, maar helpt ook bij de implementatie bij organisaties die zelf toegang willen tot deze technologie. Data kunnen efficiënt en veilig worden verwerkt en op een gecontroleerde wijze worden beheerd, van het begin van de cyclus (het identificeren en verzamelen) tot het einde  ervan (de vernietiging). 

Fraud Analytics

Een belangrijke tool bij het inzichtelijk maken van gestructureerde gegevens – in bijvoorbeeld ERP-systemen of administratieve omgevingen – is data analyse. Bij de dienstverlening van EBBEN ligt de focus voor een belangrijk deel op ‘fraud analytics’. Dit is een techniek die kan helpen met het traceren van frauduleuze transacties of andere onregelmatigheden. Het begint met het onderkennen van de (digitale) locaties in de organisatie waar zich relevante gegevens bevinden. De ervaring leert dat er in de vorm van bijvoorbeeld systeem data (zoals verkeersgegevens, logging, metadata ) en databases vaak veel meer relevante data voorhanden zijn dan op voorhand verwacht. De tweede stap is het onderkennen van de specifieke frauderisico’s voor de organisatie en het koppelen van patronen in de gegevensstroom die daaraan gerelateerd kunnen worden. Door middel van analytische technieken, data mining, het herkennen van anomalieën en visualisatie methoden, kan inzicht worden verkregen in onregelmatigheden, frauderisico’s, opvallende uitzonderingen en patronen die nadere aandacht verdienen. 

Data analyse en fraud analytics komen niet in plaats van conventionele controls en onderzoeksmethoden, maar voegen daar wel een aantal belangrijke eigenschappen aan toe. Ten eerste wordt het mogelijk om de het ‘silodenken’ dat in veel organisaties nog bestaat, te doorbreken. Data van verschillende afdelingen of processen kunnen worden gecombineerd en kunnen daarmee nieuwe inzichten opleveren. Een tweede punt is de objectivering van de inspanningen. Als data analyse op een goede manier wordt ingezet, kan een efficiënte en afgewogen keuze worden gemaakt voor de gerichte inzet van menskracht. En last but not least, de ontwikkelingen op gebied van data analyse en fraud analytics gaan razendsnel. Op basis van ervaring kunnen systemen zelf leren en patronen onder de oppervlakte gaan herkennen die door conventionele detectiemethoden gemist worden. Kortom: Fraud analytics heeft de toekomst. 

Digital Forensics

Voor het zoeken naar sporen en bewijzen in een digitale omgeving is soms meer nodig dan analyse of eDiscovery van de direct beschikbare data. Veel vragen die betrekking hebben op handelingen van een gebruiker op een computer kunnen met forensische technieken worden beantwoord. Men kan dan denken aan het herstellen en weer inzichtelijk maken van gewiste bestanden, het analyseren van een tijdlijn van gebeurtenissen op een systeem of bijvoorbeeld het koppelen van het uitlekken van gevoelige informatie aan een bepaalde gebruiker van het systeem. 

EBBEN beschikt over de slagkracht om in omgevingen van iedere omvang en complexiteit data op een forensisch deugdelijke wijze veilig te stellen, inzichtelijk te maken en te analyseren. Wij ondersteunen onze klanten met het volgen van de juiste procedures en de bewijsvoering, die zodanig tot stand is gekomen dat deze de toets der kritiek in de rechtszaal kan doorstaan.

Open Source Intelligence

Met de groeiende hoeveelheid data op internet nemen ook de mogelijkheden toe om informatie te verzamelen voor verschillende doeleinden. Dat kan zijn voor het uitvoeren van een screening of due diligence onderzoek. Maar ook informatie die gebruikt wordt bij strategische analyses of toedrachtsonderzoeken. 

Slechts een klein deel van de informatie is te achterhalen via Google of andere zoekmachines. Hiermee wordt een fractie van de informatie op internet doorzocht. In het zogenaamde ‘deep web’ bevindt zich een zee aan informatie in databases, en andere – niet direct toegankelijke – bronnen, waarmee het verschil gemaakt kan worden bij de zoektocht naar ‘hoe het zit’. EBBEN heeft de kennis en tools om deze zoekkracht in te zetten voor onze opdrachtgevers. 

Wij verwachten dat de inzet van technologie, zoals E-discovery in de komende jaren steeds belangrijker wordt. Niet alleen bij het uitvoeren van fraudeonderzoek of voor het in kaart brengen van structuren en netwerken, maar ook voor het borgen van de continuïteit van organisaties en het voorkomen van reputatieschade.

Marcel Westerhoud

Heeft u vragen over fraudeonderzoek of Forensic Technology? Neem contact op met Marcel, hij gaat graag met u in gesprek.

Interessante publicaties, voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Onafhankelijk onderzoek

Wederhoor en rapportage bij onafhankelijk onderzoek

Interviews

Het interviewproces in onafhankelijk onderzoek

Data-analyse

Data-analyse in onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Verschillende onderzoeksmethoden bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Onderzoeksaanpak en fasering bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Opdrachtvorming bij onafhankelijk onderzoek

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.