Zoeken Contact

Key succes factoren voor een turn around

Door specifieke crisissituaties, zoals de meest recente kredietcrisis, de huidige coronacrisis en een snel herstel van de economie, kan (extra) acute bedrijfseconomische druk ontstaan. Hierdoor kunnen bedrijven in nood komen. Voor een aantal bedrijven kan dit zelfs leiden tot business failure. In deze bijdrage gaan wij nader in op de belangrijkste succesfactoren die bepalend kunnen zijn voor een goede ‘turn around’ van het bedrijf ten behoeve van een herstel of een recovery.

Organisatie op orde brengen

Wanneer de oorzaken achter de (acute) problemen van een bedrijf in nood stap voor stap zijn opgelost, kan er worden gewerkt aan het verder op orde brengen van de organisatie. Op basis van een reeks key succes factoren kunnen de achterliggende oorzaken van het eerdere verval worden aangepakt. Dit gaat vaak gepaard met het maken van (nieuwe) strategische keuzes. En met een verdere toetsing van de organisatie op de organisatorische, financiële en juridische aspecten.

Waar kunt u aan denken bij de key succes factoren voor een herstel of een recovery van de organisatie? Het onderstaande overzicht geeft hiervoor op hoofdlijnen een beeld. En in onze eerdere bijdragen hebben wij de key succes factoren van fase 1 (Crisis onder controle brengen) en fase 2 Oorzaken van de problemen aanpakken) besproken.

Tabel herstructurering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracten en verplichtingen reviseren

Een van de acties die in deze fase centraal staat is het reviseren van de contracten en de (financiële) verplichtingen. Om ervoor te zorgen dat de lopende contracten de dagelijkse gang van zaken van de onderneming niet (verder) kunnen belemmeren dient een totaalbeeld van alle contracten te worden verkregen. Dit totaalbeeld kan de basis vormen voor het besluit om een aantal contracten te ontbinden, te heronderhandelen of volledig te herzien. Bovendien dient de onderneming stil te staan bij de eventuele risico’s die de lopende overeenkomsten met zich mee brengen.

Review van het ondernemingsplan

Naast het reviseren van de contracten dient het ondernemingsplan met regelmaat te worden bestudeerd. Werkte de onderneming voor het eerdere verval met een ondernemingsplan? En werd dit ondernemingsplan regelmatig onder de loep genomen?

Een regelmatige review van het ondernemingsplan is onder meer aan te bevelen om te kunnen controleren of de gestelde ondernemingsdoelen zijn behaald. Hierbij dient niet alleen te worden gewerkt op basis van de oeprationele en de markt performance maar ook op basis van de financiële gegevens en de gegevens over de cashflow. Wanneer de onderneming een underperformance laat zien is het raadzaam om de oorzaak daarvan vast te stellen en de focus tijdig bij te stellen. In onze praktijk zien wij regelmatig bedrijven en organisaties waarvoor een wijziging in de strategische focus van belang is om verder toekomstbestendig te kunnen worden.

(Bij-)sturen in de strategische beslissingen

Het (bij-)sturen in de strategische beslissingen kan worden aangespoord door een Board, een Raad van Commissarissen (RvC) of een Raad van Toezicht (RvT). Dit soort beslissingen kunnen variëren van het uitbesteden van activiteiten (outsourcen) tot het snijden in de bedrijfskosten. Daarnaast komen vragen als “Is er een solide opzet van het risicomanagement systeem?” en “Zijn alle businessunits nog van toegevoegde waarde voor het bedrijf?” regelmatig aan bod. Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die zich kunnen voordoen om in de strategische beslissingen van bedrijven en organisaties te kunnen (bij-)sturen.

Contact

Wilt u meer informatie over ondersteuning bij bedrijfseconomische crisissituaties en herstructurering? Of wilt u weten wat wij voor een bedrijf of een organisatie kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN. Of neem contact op met één van onze specialisten:

Lees hier meer over de Herstructureringsaanpak van EBBEN.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.