Zoeken Contact

Tips van EBBEN Partners – voor ondernemingen in zwaar weer

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance. Een van de diensten van EBBEN is de ondersteuning bij bedrijfseconomische crisissituaties en herstructurering. Wij kunnen direct optreden bij bedrijven als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. Hierna delen we enkele nuttige tips met u.

Tip 1: Zorg ervoor dat de financiële huishouding op orde is

Nu de Coronacrisis aanhoudt, zullen veel gezonde bedrijven alsnog in moeilijkheden raken. Sommige daarvan kunnen nog net overleven door de Corona-steunmaatregelen. In verschillende branches kunnen bedrijven in deze tijd niet voldoende inkomsten genereren om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Voor sommige bedrijven neemt de kans op een faillissement zelfs toe. Bedrijven die de financiële administratie onvoldoende op orde hebben, hebben het extra zwaar. Zij hebben onvoldoende managementinformatie om te weten hoe zij er precies voor staan en waar zij precies op kunnen sturen. Bovendien verhoogt een ondeugdelijke financiële administratie in het geval van een faillissement het risico op (persoonlijke) bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook buiten Coronaomstandigheden is een goede financiële huishouding cruciaal. Een belangrijke manier om een organisatie structureel gezond te houden, is grip te houden op de financiën. De indicatoren als omzet, marge, grootte orderportefeuille, debiteuren, crediteuren en voorraden geven vaak geen totaalbeeld. Maar als de financiële administratie op orde is kan een organisatie met deze indicatoren eenvoudig de essentiële sturingsratio’s berekenen zoals de liquiditeit- en werkkapitaalpositie.

Tip 2: Zorg voor een stabiele cashflow

Elk bedrijf heeft zowel debiteuren- als crediteurenposten. Die moeten enigszins met elkaar in evenwicht zijn. Anders kunnen er liquiditeitsproblemen ontstaan waardoor een bedrijf niet meer in staat is om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Hoe kan een bedrijf meer inkomsten genereren of haar werkkapitaal positief beïnvloeden? Dat kan op verschillende manieren:

• Meer goederen of diensten verkopen, desnoods tegen een lagere marge;
• Uitgaven omlaag brengen, bijvoorbeeld door minder voorraden aan te houden;
• De betalingstermijn voor debiteuren verkorten en crediteuren later betalen;
• Vaste lasten beperken, bijvoorbeeld door een reorganisatie van personeel, en door contracten en vaste kosten te optimaliseren.

Alleen als de financiële administratie en de periodieke controles hierop op orde zijn, kunt u als ondernemer de juiste beslissingen nemen. Wacht dus niet tot de liquiditeiten opdrogen en u geen overzicht meer heeft. Als er eenmaal structurele achterstanden zijn ontstaan binnen de bedrijfsvoering dan is het lastig om die als bedrijf weer weg te werken. Zodra u merkt dat de cashflow daalt, is dat al een teken dat er aandacht geboden is. Dan kunt u vaak nog tijdig bijsturen en liquiditeitsproblemen voorkomen.

Tip 3: Grijp direct in en creëer vertrouwen bij de schuldeisers.

Veel ondernemers en bestuurders houden de problemen te lang voor zich. Om hulp vragen doen zij liever niet. Toch is het in de praktijk beter om direct actie te ondernemen. Als u te lang wacht, escaleren de zaken en kost het uw bedrijf veel meer tijd, geld en negatieve energie om uit de problemen te komen. Daarnaast is de kans groot dat er (juridische) geschillen ontstaan met de bank, de Belastingdienst, schuldeisers, opdrachtgevers of medewerkers. Dat is precies wat u als ondernemer wilt voorkomen.

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die door acute problemen in financieel zwaar weer zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld door de Coronacrisis, het wegvallen van belangrijke klanten dan wel leveranciers, dreiging met een beslaglegging of een faillissement, rechtszaken of staking van de medewerkers. Als bedrijven ons in crisissituaties om ondersteuning vragen, kunnen wij naast hen gaan staan om overzicht en rust te brengen. Bovendien minimaliseren wij de risico’s.

Wij helpen het bedrijf om te komen tot een optimale balans van financiële structuur en bedrijfsvoering. Vaak zien we voldoende mogelijkheden, maar soms moeten er rigoureuze en soms harde maatregelen genomen worden: saneren, herkapitaliseren of een nieuwe inrichting van de bestuursstructuur. Soms is het echter al te laat, dan kunnen wij het bedrijf helpen met een overname, fusie of gecontroleerde afbouw al dan niet met een WHOA-akkoord. Hoe de omstandigheden van een bedrijf ook zijn, het beperken van de risico’s voor het bedrijf, de ondernemer en de stakeholders staat centraal.

Hoe pakt u het aan?

Ons advies voor bedrijven en organisaties die in financieel zwaar weer zijn gekomen is om zo snel mogelijk aan tafel te komen bij de bank, Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers. Doe – zeker in deze fase – geen toezeggingen die het bedrijf niet kan nakomen. Ga het gesprek aan met een deskundige adviseur en zorg dat u goed beslagen ten ijs komt. Alleen als u de juiste feiten en cijfers op tafel kunt leggen, geeft dat vertrouwen zodat gesprekspartners aan redelijke wensen van het bedrijf tegemoet zullen komen.

Heeft u vragen over een financiële of juridische probleemsituatie?

Regelmatig treedt EBBEN op voor bedrijven in moeilijkheden – richting de bank, de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers – om tot oplossingen te komen.

Ons team bestaat uit accountants, juristen, register valuators en consultants die uw vraagstukken zorgvuldig oppakken. Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met ons kantoor 035 205 7575, of kijk verder op de website van EBBEN. Direct in gesprek met één van onze specialisten:

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.