Zoeken Contact

Houd de interne organisatie op orde, in goede en in minder goede tijden

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van waardering, geschiloplossing en herstructurering. EBBEN staat partijen bij als een onafhankelijk adviseur, onder andere bij vraagstukken op het gebied van herstructurering. Waarom is het van belang dat bedrijven en organisaties hun interne organisatie op orde houden, in goede en in minder goede tijden? En wat vergt het van de ondernemer om hier continu aan te werken? In deze bijdrage gaan wij nader op deze vragen in.

Inleiding

In onze eerdere bijdragen hebben wij de key succes factoren van de eerste fase van ons actieplan voor organisaties in financiële nood besproken. Ook hebben wij stil gestaan bij de acties die van belang zijn om door te kunnen dringen tot de achterliggende oorzaken van organisaties in nood. Het actieplan wat wij hebben ontwikkeld besteed in de regel pas aandacht aan het verder op orde brengen van de organisatie, als de meest urgente problemen al achter de rug zijn. Wij zien regelmatig bedrijven en organisaties, waarin de ondernemer of het management in het volgen van de dagelijkse passie en bedrijfsvoering voorbij is gegaan aan het op orde houden van de interne organisatie.

Orde in de interne organisatie op plaats één

Waarom is het van belang om de interne organisatie continu op orde te houden? Er zijn verschillende redenen denkbaar.

In de eerste plaats kun je geen overzicht houden op de bedrijfsvoering zonder dat de interne organisatie en beheersing op orde is. Om deze reden stellen wij voor aanvang van het actieplan de voorwaarde dat financiële sturingsinformatie wordt opgeleverd. Niet alleen kunnen bedrijven en organisaties geen overzicht houden zonder deze informatie. De herstructureringsdeskundige kan bijvoorbeeld ook niet helpen als hij of zij niet weet waar de organisatie op dit moment staat of waar zij in juridisch of financieel opzicht naartoe groeit.

In de tweede plaats is het van belang om overzicht te houden in alle lopende contracten en verplichtingen. Voldoet de organisatie op dit moment aan alle lopende verplichtingen? Is de verwachting dat zij op de korte en op de lange termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen? Of dient er actie te worden ondernomen bijvoorbeeld richting de bank of de leveranciers? Door continu aandacht te besteden aan de lopende contracten en verplichtingen voorkom je dat de tijd en de omstandigheden de organisatie dwingen om direct in actie te komen. Een open en onderbouwde communicatie naar de stakeholders stelt de organisatie in staat om (kostbare) geschillen zoveel als mogelijk te voorkomen.

Verder is orde in de interne organisatie van belang om te kunnen vaststellen of de organisatie een “gezond” verdienmodel hanteert. Dient de organisatie bijvoorbeeld in actie te komen om te snijden in de kosten? Of dienen nieuwe kansen te worden aangegrepen om ervoor te zorgen dat de gedane investeringen per saldo geen verlies opleveren? Ook deze vragen zijn mede van belang voor de rol van de herstructureringsdeskundige. Het actieplan kan enkel goed worden toegepast indien de herstructureringsdeskundige op basis van de juiste informatie in kaart kan brengen welke problemen eerst opgelost dienen te worden.

Wat vergt orde in de interne organisatie?

Behalve het belang van orde in de interne organisatie, kunnen wij op basis van onze kennis en ervaring enkele tips geven om te voorkomen dat de focus op orde in de interne organisatie niet uit het oog raakt.

De eerste tip:

Plan periodiek controles op de juridische en de financiële huishouding van de organisatie. Houd bijvoorbeeld elk half jaar alle lopende contracten tegen het daglicht en controleer of er nieuwe risico’s in beeld komen. En schakel bij twijfel een gespecialiseerde jurist in. Zijn er problemen in de interne administratieve processen? Grijp dan direct in en voorkom dat deze problemen de organisatie in gevaar kunnen brengen.

De tweede tip:

Bekijk regelmatig de gestelde ondernemingsdoelen naast de financiële resultaten die de organisatie heeft behaald. In hoeverre is de organisatie erin geslaagd om de gestelde doelen te verwezenlijken? En waar liggen de kansen die de organisatie kan aangrijpen om strategisch voortgang te kunnen maken? Voor de impact van de gestelde doelen wordt vaak verwezen naar het geschreven ondernemingsplan. Door regelmatig de ondernemingsdoelen in beeld te brengen voorkom je dat de organisatie alle tijd en capaciteit moet gaan besteden aan de dagelijkse bedrijfsvoering.

In het algemeen geldt:

Hoe meer aandacht aan de interne organisatie wordt besteed in goede tijden, des te meer mogelijkheden voor ondernemingen in financiële nood in tijden waarin het minder gaat.

Contact

Wilt u meer weten over onze aanpak voor bedrijven en organisaties in financiële nood? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Lees hier meer over de Herstructureringsaanpak van EBBEN.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

persoonsgericht onderzoek

De man of de bal – aandachtspunten bij persoonsgericht onderzoek

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.