Zoeken Contact

Wat is een organisatie zonder vertrouwen?

Vertrouwen is een belangrijk begrip binnen onze maatschappij. Niet alleen in persoonlijke relaties wordt veel waarde gehecht aan vertrouwen, maar ook je businesspartners en je collega’s moet je kunnen vertrouwen. Een sfeer van vertrouwen zorgt ervoor dat er waardering is voor elkaar, dat initiatieven worden ondersteund en dat men risico’s durft nemen. Daarnaast zorgt vertrouwen er ook voor dat kritiek kan worden uitgesproken en dat men elkaar kan aanspreken op zijn verantwoordelijkheden.

Vertrouwenskwesties

Binnen organisaties kunnen verschillende vertrouwenskwesties spelen. Denk aan het vermoeden van belangenverstrengeling van een collega of persoonlijke omstandigheden die het iemand moeilijk maken om diens werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast komen ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie en pestgedrag, helaas binnen de meest toonaangevende organisaties nog voor. Het aanstellen van een of meerdere vertrouwensperso(o)n(en) kan steun bieden aan bestuurders en medewerkers om het vertrouwen binnen de organisatie te waarborgen en te bevorderen.

Een vertrouwenspersoon is iemand, binnen of buiten de organisatie, waar een medewerker naartoe kan stappen op het moment dat diegene met een vertrouwelijke kwestie rondloopt die gedeeld moet worden.

Vertrouwenspersoon of meldpunt?

De rol van een vertrouwenspersoon wordt vaak verward met die van een meldpunt. Een welgekende misvatting is dat een vertrouwenspersoon fungeert als een eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld als het gaat om ongewenst gedrag en dat er via deze weg een melding gemaakt kan worden. Een medewerker wil echter in alle veiligheid een kwestie met een vertrouwenspersoon kunnen bespreken. De belangrijkste taak van vertrouwenspersoon is het bieden van een luisterend oor, een klankbordfunctie. Daarbij is geheimhouding van essentieel belang. Als de vertrouwenspersoon tevens het meldpunt is, zal de vertrouwenspersoon deze geheimhouding altijd moeten doorbreken.

Concreet houdt dat in dat personen binnen de organisatie opgevangen kunnen worden, het juiste advies krijgen betreffende bepaalde integriteitskwesties en welke vervolgstappen eventueel gezet kunnen worden. In de vervolgstappen zelf heeft een vertrouwenspersoon verder geen rol.

Voor bedrijven is er geen verplichting om daadwerkelijk actie te ondernemen op dit gebied. Toch is de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon geen overbodige luxe. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan namelijk de sfeer op de werkvloer aanzienlijk kan verbeteren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon binnen uw organisatie? Kijk dan op de website van EBBEN. Of neem contact op met één van onze specialisten:

 

Wilt u meer weten neem contact op met Maarten, hij helpt u graag verder.

Bel met Maarten Mail met Maarten

Lees hier meer over audit & risk en het versterken van de integriteit.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

persoonsgericht onderzoek

De man of de bal – aandachtspunten bij persoonsgericht onderzoek

Fraude

De bestuurder en zijn mat

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.