Zoeken Contact

Symptomen van bedrijven in nood en ondernemersgedrag

In welke fase van de levenscyclus een bedrijf zich ook bevindt, EBBEN kan direct ingrijpen als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. In deze bijdrage hebben wij de symptomen van ondernemingen in nood en het bijbehorende gedrag van de ondernemer voor u op een rij gezet.

Ondersteuning bij bedrijfseconomische crisissituaties en herstructurering

Een van onze diensten is het ondersteunen van de ondernemer in bedrijfseconomische crisissituaties en bij herstructurering. In welke fase van de levenscyclus een bedrijf zich ook bevindt, EBBEN kan direct ingrijpen als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. In deze bijdrage hebben wij de symptomen van ondernemingen in nood en het bijbehorende gedrag van de ondernemer voor u op een rij gezet.

Vele bedrijven zijn of komen binnen afzienbare tijd door de coronacrisis in financiële nood. Door overheidssteun, subsidies, uitstel van (belasting-)betaling en andere maatregelen blijven vele bedrijven vooralsnog bestaan. Het is niet ondenkbaar dat zodra de (overheids-)steun wegvalt en/of de crisis langer duurt, het aantal dreigende faillissementen en het aantal herstructureringen drastisch zullen toenemen.

Symptomen van bedrijven in nood

Symptomen van bedrijven in nood en het bijbehorende gedrag van de ondernemer zijn telkens herkenbaar, vanuit een herstructureringsdeskundige rol. Zwaar weer symptomen komen nooit alleen maar met een veelheid aan zichtbare en onzichtbare verschijnselen en bijbehorend ondernemersgedrag. In onze praktijk zien wij dat ondernemers zich niet altijd volledig bewust zijn van hun situatie of zelf in staat zijn om uit de crisis te komen.

Bij een onderneming in nood is een snelle en grondige diagnose noodzakelijk middels een analyse van de symptomen. Alleen dan de herstructureringsdeskundigen vaststellen welke herstructureringsmaatregelen moeten volgen. Ook voor bedrijven die ogenschijnlijk nog niet in een recessie zitten geldt hoe eerder de diagnose wordt gesteld, des te beter de weg naar herstel kan verlopen.
Het is overigens evident − en met respect − te veronderstellen, dat bijvoorbeeld een horeca-ondernemer zonder zicht op heropening van de zaak door de coronamaatregelen, met teruglopende eigen reserves en die liquiditeitswijs “aan de grond” zit, zich wel degelijk bewust is van de situatie. Kan zo’n onderneming nog worden gered?

Een aantal symptomen van bedrijven in nood komen in onze praktijk regelmatig voorbij: aanhoudende en/of toenemende verliezen, een negatieve druk op de vrije kasstroom, afname van innovatie of investeringen en veelal inadequate management-informatie en administratie. Deze symptomen zijn te clusteren op een aantal hoofdpunten, te weten:
• Branche vooruitzicht en winstgevendheid
• Werkkapitaal en liquiditeit
• Financiering
• Werknemers
• Organisatie
• Externe factoren

Met name in de fase waarin er nog geen ‘heftige zaken’ als bijvoorbeeld een fiscaal bodembeslag, een opzegging van de bancaire kredietfaciliteiten, rekening-courant blokkades of overheveling van het account naar bijzonder beheer heeft plaatsgevonden, zien we vaak ontwijkend gedrag. De ondernemer ontkent de problematiek en handelt daardoor niet adequaat.
En als de ‘heftige zaken’ wel aan de orde zijn is het óf te laat óf er moet heel veel inspanning worden geleverd om de onderneming te kunnen stabiliseren en te laten overleven. Ingrijpen met de hulp van een externe herstructureringsdeskundige en een stringente begeleiding onder volledig mandaat is dan veelal nog de enige weg om aan een faillissement of een liquidatie te ontsnappen.

Gedrag van ondernemers in nood

Naast de genoemde symptomen van ondernemingen in nood, hebben wij bij herstructureringsopdrachten oog voor het gedrag van de ondernemer. Met de gedragsmatrix van bewustzijn en bekwaamheid (zie hierna) waarin ondernemers kunnen worden ingedeeld kun je afleiden welke gedragsverandering er nodig is om uit de crisissituatie te raken.

Gedrag org- DGA -Mngt

 

 

 

 

Op hoofdlijnen vertoont een ondernemer het volgende gedrag:
1. Out-of-control: korte termijn focus, geen overzicht of;
2. Struisvogelpolitiek: ontkenning en uitstellen of;
3. Onderschatting: ontoereikend ingrijpen, doch wel hulp- en begeleiding bereid of;
4. Vechtmodus: alles-op-alles en 100% medewerking.

Het is de kunst om tijdens het kennismakingsgesprek te achterhalen in welk gedragskwadrant de ondernemer zit en hiernaar te handelen, om in het belang van de ondernemer tot bewust-bekwaam gedrag te komen. Vanzelfsprekend binnen het reële en haalbare.

De coronacrisis heeft de situatie voor bedrijven in zwaar weer extra bemoeilijkt: door de verschillende vorm van financiële (overheids-)steun wordt het reële beeld en de bijbehorende hulpvraag van de ondernemer wellicht gemakkelijk vertroebeld.

De aard van een – al dan niet onder begeleiding uitgevoerde – herstructurering van een onderneming, wordt bepaald door het moment van starten van de herstructurering, wat op dat moment de aandeelhouderswaarde is en hoe de ondernemer zich gedraagt. Dit vraagt om uitgebreide kennis en ervaring van de herstructureringsdeskundige.

Het ultieme doel van een herstructurering is het verhogen van de aandeelhouderswaarde door het voorkomen van een liquiditeitscrisis of een faillissement. Indien noodzakelijk en gewenst kan men een koude doorstart maken. Vaak moet daarvoor eerst de acute liquiditeitscrisis worden opgelost, gevolgd door het ombuigen van het negatief rendement naar winstgevendheid en uiteindelijk het creëren van lange termijn waarde voor alle stakeholders.

Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe beter de weg naar herstel verloopt.

Wij treden regelmatig op voor bedrijven in moeilijkheden − richting de bank, de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers − om tot oplossingen te komen.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor een bedrijf of een organisatie kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN. Of neem contact op met één van onze specialisten:

Lees hier meer over onze diensverlening.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.