Zoeken Contact

Strategieën voor bedrijven in nood

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance. Een van de diensten van EBBEN is de ondersteuning bij bedrijfseconomische crisissituaties en herstructurering. In onze vorige bijdrage deelden wij een recent voorbeeld uit onze praktijk. In deze bijdrage delen wij een aantal voorbeelden van strategieën die in de praktijk kunnen worden toegepast om het risico op een faillissement te verkleinen.

Professionele hulp voor bedrijven in nood

Wanneer de problemen van een bedrijf zo groot worden dat het dagelijks ondernemen steeds moeizamer wordt dan is dringend ingrijpen door de ondernemer noodzakelijk. Hoogstwaarschijnlijk op een schaal die nog niet eerder aan de orde is geweest. Er zullen zaken moeten worden geregeld die nooit eerder zijn gedaan. Soms tegen het gevoel in.

Strategieën voor bedrijven in nood

De problemen waar wij over spreken, overstijgen daarom het dagelijkse. Het zijn problemen die om een andere strategie vragen; een crisis-strategie. Voor (offensieve) gebruikelijke strategieën is geen tijd en geld beschikbaar. Enkele voorbeelden van crisis-strategieën die dan kunnen worden toegepast zijn de koude sanering, de verkoop van bedrijfsonderdelen, het herinrichten van de kapitaalpositie en (in het uiterste geval) liquidatie.

Koude sanering

Een crisis-strategie is de koude sanering. Verkeert een bedrijf in nood dan is het veelal het geval dat zij zo snel mogelijk één of meerdere sleutelkwaliteiten moet verbeteren. De aanleiding kan zijn dat het bedrijf niet meer voldoet aan de voorwaarden die door de stakeholders worden gesteld. Een voorbeeld is het bankconvenant waarin de voorwaarden staan die de bank heeft gesteld. Voor de toepassing van de koude sanering zijn verschillende methoden waaronder: het verhogen van de cashflow (sturen in het cliëntenbestand en het assortiment), het toepassen van een balansverkorting (bijvoorbeeld door te leasen in plaats van te kopen) en het verlagen van de kosten.

Verkoop van bedrijfsonderdelen

Naast de koude sanering wordt een hele andere crisis-strategie gevormd door de verkoop van één of meerdere bedrijfsonderdelen, ook wel Asset stripping genoemd. Het kan gaan om de verkoop van een succesvol onderdeel van het bedrijf, of juist een verlieslatend onderdeel. Deze strategie wordt veelal toegepast wanneer de koude sanering te weinig oplevert, bijvoorbeeld als er al jarenlang is gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Het doel is om boekwinst op de onderdelen te behalen. Het kan gaan om de verkoop van deelnemingen in andere bedrijven. Maar het kan ook gaan om de verkoop van andere soorten activa.

Herinrichten van de kapitaalpositie

Een derde crisis-strategie is het herinrichten van het kapitaal van het bedrijf, beter omschreven als herkapitalisatie. Een herkapitalisatie is een financiële ingreep die vaak een belangrijk onderdeel vormt van het reddingsplan voor een bedrijf in nood. Enkele mogelijkheden om een herkapitalisatie toe te passen zijn het aantrekken van hybride kapitaal, het aangaan van een achtergestelde lening of het omzetten van een schuld in aandelenkapitaal. Door één of meerdere van deze mogelijkheden al dan niet tegelijkertijd te benutten kan een bedrijf op korte termijn de financiële ruimte creëren die noodzakelijk is om te kunnen blijven bestaan. Een akkoord met schuldeisers middels een WHOA-procedure is hiervoor sinds 1 januari 2021 ook een oplossing.

Liquidatie

Als de turnaround met de gekozen crisis-strategie(ën) toch niet slaagt, dan blijft in de meeste gevallen de mogelijkheid van een liquidatie over. Een liquidatie is het geheel of in delen verkopen van een bedrijf. Dit is een gedwongen verkoop, als de andere crisis-strategieën onmogelijk zijn of te risicovol worden geacht. Door een liquidatie worden de activa van het bedrijf omgezet in liquide middelen. Zo kan een faillissement, al dan niet door middel van een liquidatieakkoord, vaak nog op het allerlaatste moment worden afgewend.

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die door acute problemen in financieel zwaar weer zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld door de coronacrisis, het wegvallen van belangrijke klanten dan wel leveranciers of een samenloop van verschillende omstandigheden. Als ondernemers ons in crisissituaties om ondersteuning vragen, kunnen wij naast hen gaan staan om overzicht en rust te brengen. Wij minimaliseren de risico’s voor de ondernemer, het bedrijf en de stakeholders. En de ondernemer maakt zijn handen vrij om het bedrijf weer in veilig vaarwater te loodsen.

Bedrijf toch in moeilijkheden?

Regelmatig treedt EBBEN op voor bedrijven in moeilijkheden – richting de bank, de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers – om tot oplossingen te komen.
Ons team bestaat uit accountants, juristen, register valuators en consultants die uw vraagstukken zorgvuldig oppakken.

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN. Of neem contact op met één van onze specialisten:

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.