Zoeken Contact

Permanente-fraude-educatie? Makkelijk scoren

Geef het onderwerp fraude ruimschoots de ruimte tijdens de komende opleidingsrondes in de zomer en in het najaar. Het is namelijk tijd voor permanente-fraude-educatie.

Permanente- fraude educatie op de agenda

Tijdens een paneldiscussie met de FIOD in de zomer van 2019 poneerde de nu scheidend voorzitter van de NBA, Marco van der Vegte, de volgende stelling ‘De Enron-casus is heel leerzaam en ik gun elke accountant om al vroeg in zijn of haar carrière tegen een fraude aan te lopen.’ [1]

Van der Vegte doelde hiermee ongetwijfeld niet direct op de vele uitdagingen en mogelijke hoofdbrekens die er zijn voor een accountant op het moment dat een fraude wordt geconstateerd bij een controleklant. Hij doelde op de lessen die kunnen worden getrokken uit een fraudecasus en op de positieve invloed die deze lessen kunnen hebben op bijvoorbeeld de professioneel kritische houding van de accountant. Maar is de kennis en ervaring die wordt opgedaan met één fraude dan ‘genoeg’? Betekent dit dat de accountant voldoende inzichten heeft ontwikkeld om in het vervolg vroegtijdig fraude(risico’s) te kunnen herkennen? Uit onderzoek van dr. Inez Verweij RA van Nyenrode Business Universiteit volgt dat in de (beperkte) ervaring die een accountant heeft met fraude bij een controleklant het gevaar schuil gaat van het niet meer openstaan voor ‘andere fraudeoorzaken’. Volgens Verwey geldt hier het adagium ‘je weet dan wel wat je niet hebt gemist maar je weet niet wat je wel hebt gemist’[2].

The devil is in the detail

Kennis hebben van één of twee soorten fraude is daarom niet genoeg. Voor accountants (uit de controle- én de samenstelpraktijk) zou een systeem van ‘permanente-fraude-educatie’ ingericht moeten worden. In dat systeem wordt de controlerend accountant periodiek ‘bijgeschoold’ met nieuwe fraudecases. De fraudecases worden gepresenteerd door forensisch experts. In geanonimiseerde vorm geven zij inzicht in de kleinste details van fraudecases uit de praktijk. Op welke details moet de accountant letten (of had de accountant moeten letten)? Hoe heeft de fraude kunnen plaatsvinden? Zelfs een eenvoudige casus waarbij met vervalste facturen geld is weggesluisd kan interessante inzichten opleveren. Bij fraudecases draait veel om de details (‘the devil is in the detail’) en soms helpt het dan om  voorbeelden vanuit de praktijk te hebben gezien.

Permanente-fraude-educatie op de agenda

Permanente-fraude-educatie betekent ook dat accountantsorganisaties het onderwerp fraude als vast onderdeel op de verschillende opleidingsagenda’s moet hebben staan. Het onderwerp moet frequent een podium krijgen. Met een plenaire sessie van een uur over de elementen van de fraudedriehoek wordt geen invulling gegeven aan de permanente-fraude-educatie. Uiteraard zijn de elementen uit de fraudedriehoek goede leerstof voor instromers. Maar permanente-fraude-educatie voegt waarde toe op het moment dat frequent en met diepgang  de verschillende facetten van een fraudecasus uit de praktijk worden behandeld. Het kan daarbij ook relevant zijn om door de ogen van een onderzoeker naar de verschillende aspecten van een fraude te kijken. Wat zijn de vaste stappen die worden doorlopen tijdens een fraudeonderzoek? Zijn er specifieke details die door een onderzoeker standaard worden meegenomen in een onderzoek?

De hier beschreven permanente-fraude-educatie is een ‘verplicht nummer’ voor accountantsorganisaties die aan de slag willen met de beoogde inzet van forensische expertise gedurende de audit. Gebruik daarom de komende opleidingsperiode in de zomer, waarin weer verschillende ´schools´, ´academies´, ´audit experiences´ en  vergelijkbare programma´s op de agenda staan, voor de start van de permanente-fraude-educatie.

Zet forensisch experts in als opleiders

Door te leren van experts en door een iteratief programma in te richten geven accountantsorganisaties invulling aan de eerste van de drie pijlers voor de inzet van forensische expertise gedurende de audit.

Zie voor meer infomatie ons artikel : drie pijlers voor de inzet vanforensische expertise in het kader van jaarrekeningcontroles.

De forensisch experts van EBBEN Partners hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring in het uitvoeren van fraudeonderzoeken. Zij hebben in de loop der jaren honderden fraudes onderzocht. Van daaruit beschikken zij over inzichten in de details die zo vaak een rol spelen bij het identificeren van fraude(risico’s). Daarnaast zijn zij werkzaam geweest bij  verschillende accountantsorganisaties. Dat maakt dat zij ‘de taal spreken’ en dat zij goed in staat zijn om de praktijk van het fraudeonderzoek te vertalen naar de praktijk van het controleren en samenstellen jaarrekeningen.

Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening neem dan contact op met één van onze specialisten:

Lees meer over forensische accountants bij het ondersteunen van accountantsorganisaties.

Bronnen:

[1] https://www.accountant.nl/nieuws/2019/6/jonge-accountant-moet-tegen-fraude-aanlopen/

[2] https://www.accountant.nl/magazines/accountant/je-weet-niet-wat-je-wel-hebt-gemist/

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

persoonsgericht onderzoek

De man of de bal – aandachtspunten bij persoonsgericht onderzoek

Fraude-risicomanagement

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.