Structurele borging

Bij een aantal grotere corporaties vervult een compliance-officer de aanjaag-rol om het organisatiebewustzijn van compliance te vergroten. Bij kleine tot middelgrote corporaties zijn deze verantwoordelijkheden vaak nog niet in rollen belegd. Een goede en structurele borging binnen alle corporaties is echter essentieel. Aedes heeft samen met onze collega Carl de Wannemaeker en expert Roland Notermans een tweedaagse leergang opgezet die je in staat stelt om bij jouw corporatie de ontwikkeling van compliance te versterken.

Reputatie, integriteit en betrouwbaarheid

Compliance (=het naleven) is een veel omvattend begrip. Het gaat enerzijds om de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, brancheregelingen, en (prestatie-)afspraken met overheden en andere stakeholders. Anderzijds gaat het net zozeer over de naleving van interne (governance-)regelingen en -besluiten om de reputatie, integriteit en betrouwbaarheid van de corporatie te waarborgen. Compliance gaat over de vraag HOE de doelen moeten worden bereikt.

Compliance raakt het werk van bestuurssecretarissen, controllers, bedrijfsjuristen, HR-managers, communicatiedeskundigen, IT-managers, auditors, kwaliteitsmanagers, ja eigenlijk elke functie. Hoe is de onderlinge relatie? Hoe beleg en organiseer je compliance-taken bij een woningcorporatie? Hoe pak je dat het beste aan, zonder al het werk naar je toe te trekken? Hoe krijg je anderen het slimst in beweging? Wat werkt wel en vooral niet in de praktijk? En wat kunnen we leren van andere corporaties die al (veel) verder zijn?

In de leergang Compliance krijgen deelnemers handvatten aangereikt om vorm te geven aan de vele uitdagingen op dit gebied. De leergang gaat bovendien in op misschien wel de meest gestelde vraag: ‘Hoe pakken we dit pragmatisch aan?’

Doelstelling en leergang

De doelstelling van de leergang is inzicht bieden in:

  • De definitie, de reikwijdte en het functioneren van compliance bij een woningcorporatie.
  • De onderlinge relatie en verhouding met het werk van de bestuurssecretaris, de controller, HR-manager, communicatiedeskundigen, bedrijfsjurist, risicomanagers en algemeen management/toezichthouders.
  • De beheersing van compliance- en integriteitsrisico’s en verstandige aanpakken van actuele compliance- vraagstukken, gebaseerd op ervaringen van andere corporaties.
  • De behandeling van compliance-vraagstukken en de introductie van een pragmatisch plan van aanpak met zeven concrete stappen.

Na afloop van de leergang kan de deelnemer de compliance bij de corporatie beter organiseren en collega’s adviseren over compliance-onderwerpen.

Doelgroep

De leergang is bestemd voor bestuurssecretarissen, controllers, HR-managers, bedrijfsadviseurs, bedrijfsjuristen en communicatiedeskundigen die verantwoordelijk zijn of betrokken zijn bij het organiseren van compliance. Door te werken in groepen van maximaal 20 personen is er voldoende ruimte om je eigen leerdoelen nadrukkelijk naar voren te brengen.

Locatie en data

De leergang is bij corporaties in huis. In eerste instantie bieden we dit najaar slechts één leergang aan. Afhankelijk van het animo bekijken we of extra leergangen ook in andere regio’s aangeboden kunnen worden. De eerste twee bijeenkomsten zijn op de volgende data en locatie:

  • maandag 27 september en maandag 11 oktober 2021
  • (waarschijnlijk bij Vidomes te Delft of omgeving)

Inschrijven

Ben je enthousiast geworden en wil je jezelf inschrijven voor deze leergang, dat kan door jouw gegevens te sturen naar nuxcompliance@kpnmail.nl.

Bij 18 à 20 deelnemers zit een bijeenkomst vol dus schrijf je snel in.

Nadere info

Klik hier voor meer informatie op de site van AEDES.  Of mail met Roland Notermans van De Compliance Academie via nuxcompliance@kpnmail.nl of neem contact op met Carl de Wannemaeker.

Heeft u vragen over Compliance of de EBBEN-aanpak? Neem contact op met Carl, hij gaat graag met u in gesprek.

Bel met Carl Mail met Carl

Lees hier meer over onze de compliance uitdaging en de EBBEN aanpak.

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.