Zoeken Contact

Het belang van een gedegen waarderingsrapport

Wanneer een bedrijf of een organisatie voor een belangrijke strategische beslissing staat kan de behoefte ontstaan aan meer informatie over de waarde van ondernemingen, belangen, onderdelen of activiteiten van ondernemingen. Wanneer is een gedegen waarderingsrapport belangrijk? En welke vraagstukken zijn van belang bij een waardering?

Waardering van bedrijven

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance. Een van onze diensten is het waarderen van ondernemingen en het ondersteunen bij juridische geschillen. Wanneer is een gedegen waarderingsrapport belangrijk? En welke vraagstukken zijn van belang bij een waardering?

Professionele hulp bij waarderingen

Nu de continuïteit van ondernemingen vol in de schijnwerpers staat, ontstaat behoefte aan gedegen waarderingsrapporten. Zo kunnen strategische beslissingen vragen om de kennis en expertise van een onafhankelijke waarderingsspecialist. Bijvoorbeeld voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden of het kopen of verkopen van ondernemingen dan wel activiteiten van ondernemingen. Of het nu gaat om een specialist die optreedt als een bindend adviseur, of werkt aan een second opinion. EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties op het gebied van waarderingen.

Waarderingsvraagstukken

Voor een waardering van ondernemingen, belangen, onderdelen of activiteiten van ondernemingen zijn de toekomstige vrije geldstromen van belang. Net als de daarmee samenhangende ondernemingsrisico’s. Andere vraagstukken die bij een waardering een rol spelen zijn:
1. De mate waarin de onderneming afhankelijk is van haar management;
2. De mate waarin de onderneming afhankelijk is van haar afnemers en haar leveranciers;
3. De merknaam en de reputatie van de onderneming;
4. De mate waarin de onderneming haar activiteiten heeft gespreid;
5. Eventuele barrières om de markt van de onderneming te kunnen betreden;
6. Het bewijs van geleverde financiële prestaties (track record);
7. De grootte van de onderneming;
8. De impact van omgevings- sociale-en regelgeving factoren.

Belang van een gedegen waarderingsrapport

Het waarderingsrapport maakt de organisatie transparant op de volgende punten: de verwachte financiële performance, de waardestuwers, de marktomgeving waarin de onderneming opereert, de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen (SWOT-analyse), het risicoprofiel, de waardeberekening en de uitgangspunten. Mits goed onderbouwd toont dit de economische waarde van een onderneming en welke factoren deze waarde het meest beïnvloeden. Deze onderbouwing geeft goede argumenten die u kunt inzetten tijdens onderhandelingen.

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan een gedegen waarderingsrapport. Dat kan zich voordoen voorafgaand of tijdens belangrijke strategische beslissingen, die al dan niet op korte termijn moeten worden genomen.

We brengen alle relevante vraagstukken in beeld, door onze kennis en ervaring op het gebied van bedrijfswaarderingen. Hierdoor kunt u beschikken over alle benodigde informatie, onder andere bij:

  • Valuemanagement;
  • Verkoop (van onderdelen van een) onderneming;
  • Aankoop (van onderdelen van een) onderneming;
  • Werknemersparticipatie;
  • Aandeelhoudersconflict;
  • Echtscheiding;
  • Economische schade.

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Lees hier meer over waardering en geschiloplossing.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.