Zoeken Contact

Aandeelhoudersgeschillen oplossen

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van waardering, geschiloplossing en herstructurering. EBBEN staat partijen bij als een onafhankelijk adviseur, onder andere bij het oplossen van aandeelhoudersgeschillen. Wat zijn de mogelijkheden bij een dispuut tussen aandeelhouders? En hoe voorkom je als aandeelhouder een kostbare en tijdrovende procedure door efficiënt te schakelen?  

Professionele hulp

Wanneer een bedrijf of een organisatie vastloopt door een geschil tussen de aandeelhouders, komen de partijen er soms onderling niet uit. Dan is professionele hulp noodzakelijk om escalatie te voorkomen. Bij verdere escalatie kunnen de consequenties zo ingrijpend zijn dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar wordt gebracht. De aandeelhouderswaarde daalt, de banen van de medewerkers komen op de tocht te staan en de aandeelhouder is de hele dag bezig met het geschil. Wij stellen vast dat vaak de kennis en de hulpmiddelen ontbreken om het geschil doortastend op te lossen. Wij helpen de aandeelhouders om het geschil zonder escalatie te beëindigen. 

Oorzaken  

De oorzaken van een aandeelhoudersgeschil kunnen zeer divers zijn. Men is het bijvoorbeeld oneens over de strategie of men wordt geconfronteerd met onwenselijk gedrag, wanprestatie of fraude. Wat de oorzaken ook zijn, in de praktijk komt een aantal thema’s geregeld terug: de financiën, de leiderschapsstijl, de visie, de macht en (het gebrek aan) de onderlinge communicatie. Een aandeelhoudersgeschil met verregaande gevolgen vraagt om een specialistische aanpak, doortastend en afgestemd op het specifieke geval. 

Casus financiële dienstverlener

EBBEN heeft in opdracht van de aandeelhouders van een financiële dienstverlener de aandeelhouderswaarde gewaardeerd. De casus betrof een bedrijf dat was uitgegroeid tot een jaaromzet van bijna € 10 miljoen en een personeelsbestand van 30 vaste medewerkers. De twee grootaandeelhouders, die het bedrijf samen hadden opgericht, groeiden steeds verder uit elkaar. Hoewel hun zakelijke competenties duidelijk waren afgebakend, had dit geschil fatale gevolgen kunnen hebben. Gelukkig stonden de beide aandeelhouders ervoor open om in goed overleg door één onafhankelijke adviseur geholpen te worden. EBBEN bracht de wensen van de beide aandeelhouders zorgvuldig in kaart. Zo wilde één van de aandeelhouders graag zijn belang overdragen aan de andere aandeelhouder. Het bleek een hele klus te zijn om de aandeelhouderswaarde objectief vast te stellen en hiervoor een akkoord te krijgen. Verder heeft EBBEN geadviseerd over een gunstige vorm van uitkoopfinanciering. De aandeelhouder die het belang wilde kopen was daar door de inzet van EBBEN uiteindelijk ook toe in staat. Na de oplossing van het geschil, de waardering en de uitkoop kon de onderneming succesvol door gaan.  

Casus handelsonderneming

In een andere casus bleek één aanpak voor twee grootaandeelhouders binnen een handelsonderneming niet mogelijk te zijn. Op het moment dat EBBEN werd ingeschakeld was het aandeelhoudersgeschil al zo geëscaleerd dat een procedure bij de Ondernemingskamer in zicht was. De onderneming was opgericht door twee ervaren handelsondernemers die elk een aantal belangrijke vermogensbestanddelen hadden ingebracht. De ene had zijn cliëntenkring, kennis en ervaring ingebracht. De andere had zijn voorraad, bedrijfsruimte en gereedschappen ingebracht. Het bedrijf draaide op beide partijen. Wat een vruchtbare samenwerking had moeten worden werd voor de beide aandeelhouders een zwaar geschil. Gebrekkige communicatie, verschil van inzicht en bovenal verschil van visie zorgden ervoor dat het geschil snel was geëscaleerd. Aanvankelijk waren er geen scenario’s opgesteld over wat er moest gebeuren bij een impasse of bij een geschil. Hierdoor belandden de beide aandeelhouders in een grijze ruimte. EBBEN heeft één van de aandeelhouders begeleid bij zijn onderhandelingen. Door overzicht te creëren in de risico’s en in de mogelijkheden is een gerechtelijke procedure op het laatste moment afgewend. De onderlinge afspraken met betrekking tot het voortzetten van de onderneming, de financiële afwikkeling en het terugnemen van de vermogensbestanddelen werden vastgelegd in een heldere overeenkomst die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Het resultaat is dat de onderneming weer draait.  

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die vastlopen bij het oplossen van aandeelhoudersgeschillen. Die kunnen zich voordoen bij grootaandeelhouders onderling, maar ook bij het in- of uittreden van aandeelhouders. We brengen de belangen in kaart en staan partijen bij als een onafhankelijke adviseur. Tevens treden wij op als deskundige of bindend adviseur voor commissies en rechtbanken. Hierbij combineren wij onze expertise op het gebied van waardering, geschiloplossing en herstructurering. Zo helpen we onze opdrachtgever om een aandeelhoudersgeschil met mogelijk fatale gevolgen, zorgvuldig en doortastend op te lossen.  

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact op met een van onze specialisten: 

Lees hier meer over onze diensverlening.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.