Zoeken Contact

Mama, vertel nog eens het verhaal dat je de fraude ontdekte en zo de wereld redde?

Als er fraude in een organisatie ontdekt wordt, is dat meestal dankzij oplettend management, de interne auditor of een interne melding. Zelden dankzij de controlerend accountant. Onder historisch hoge maatschappelijke druk gaan accountants in Nederland nu forensische expertise inzetten tijdens de controle. Om beter frauderisico’s te signaleren en meer fraudes te ontdekken. De kantoren gaan er serieus tijd en geld voor vrijmaken en hun cliënten gaan daar uiteraard aan meebetalen.

Focus

Deze extra middelen moeten weloverwogen ingezet worden. Want de samenleving zit niet te wachten op een verdubbeling van het aantal veroordeelde boekhouders die geld van de baas gepikt hebben. Het gaat de samenleving om die fraudes die de samenleving bedreigen of ontwrichten. Fraudes die organisaties te gronde kunnen richten. Fraudes die toezichthouders bezighouden. Waar internationale en supranationale instituten voor zijn opgericht. Daar moeten die extra middelen heen.

Bewustzijn

Witwassen, terrorismefinanciering, omkoping, corruptie, cybercrime, belastingfraude, sociale verzekerings­fraude, systeemfraude en misleiding van beleggers: fraudes waar management te weinig tegen optreedt of zich nog onvoldoende bewust is van de dreiging.

Bijscholing

De Nederlandse fraudetrainingen voor accountants moeten op de schop. Nu wordt er te veel tijd besteed aan de fraudedriehoek van Cressey (uit de jaren 1950) en allerlei petty frauds uit de fraud tree van Wells (jaren 1990). Er zijn gescheiden trainingen voor witwassen en voor corruptie, terwijl deze fenomenen samenhangen. Hoe kun je een evaluatie maken van frauderisico’s als je niet alle fenomenen uit de vorige alinea doorgrondt en in hun samenhang ziet? We zitten nog in de fase van bewustzijn en bijscholing.

Inbedding

Het buitenland kijkt mee hoe de Nederlandse accountancy dit oppakt. Nederland gidsland? De NBA en de kantoren zullen de beloofde verandering geloofwaardig moeten aansturen. Naast de cruciale vergroting van fraudebewustzijn en expertise gaat het om de al even cruciale inbedding daarvan. Voorlopig weten veel accountants nog niet hoe terrorismefinanciering, corruptie of systeemfraude eruit kunnen zien. Laat staan dat deze expertise is ingebed in vaktechniek, risicobeheer en compliance. Wanneer dat zover is, geeft de mama uit de titel wellicht als antwoord: “Nou jongen, ik deed gewoon mijn werk als accountant”.

Ondersteuning door EBBEN

Wanneer u signalen van onregelmatigheden heeft, wilt u dat dit gedegen en juridisch houdbaar wordt onderzocht. EBBEN Partners zet ervaring en deskundigheid voor opdrachtgevers in bij signalen van onregelmatigheden of niet-integer gedrag. Denk aan belangenverstrengeling, fraude, corruptie en witwassen.

Met onze gestructureerde aanpak, methoden en state-of-the-art tools halen wij de feiten boven water en bieden wij een rustige onderzoeksomgeving. Onze werkzaamheden leiden tot een helder rapport, met een zorgvuldige onderbouwing van de bevindingen. Onderzoek kan ook preventief worden ingezet, zoals bij een due diligence of een screening.

Evert Jan Lammers is forensisch accountant bij EBBEN Partners. Hij helpt organisaties en accountants op het gebied van fraudeonderzoek en frauderisicomanagement.

Deze column is eerder verschenen in het AV-magazine van september 2021.

Op 15 oktober is bovenstaande column gepubliceerd op de site van  AccountancyVanmorgen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening neem dan contact op met een van onze specialisten:

Lees hier meer over onze dienstverlening voor de accountantsorganisaties en hier meer over onze fraudeonderzoeken.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

persoonsgericht onderzoek

De man of de bal – aandachtspunten bij persoonsgericht onderzoek

Fraude-risicomanagement

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.