Zoeken Contact

Advocaten en forensisch onderzoekers: een ijzersterke combinatie

In de jarenlange samenwerking met advocaten heeft EBBEN een ruime ervaring opgebouwd als de teamgenoot die altijd in de basis staat door onze oplossingen en de tools om doeltreffend en efficiënt op te treden.

De beste teams bestaan uit spelers die over drie eigenschappen beschikken. Ten eerste moet hij/zij een team player zijn, die weet dat een topprestatie alleen kan worden neergezet door samenwerking met andere disciplines. Voorts moet hij/zij die andere disciplines de ruimte geven om hun rol te spelen. Ten slotte dient hij/zij zelf een topspeler te zijn, met de juiste individuele kwaliteiten. In de jarenlange samenwerking met advocaten heeft EBBEN een ruime ervaring opgebouwd als de teamgenoot die altijd in de basis staat.

Bijzondere problemen 

Enkele keren per jaar wordt een advocaat geconfronteerd met een bijzonder probleem bij een cliënt, waarbij hij de steun van een fraudespecialist nodig heeft. Een specialist die ondersteuning kan bieden op gebied van forensische accountancy, e-Discovery, data analytics, investigative due diligence, asset tracing, of fraud risk assessment.

Bijzondere expertise 

EBBEN heeft de oplossingen en de tools om doeltreffend en efficiënt op te treden. Denk hierbij aan financiële fraude, corruptie, cybercrime, witwassen, spionage, kartelvorming, voorkennis en aansprakelijkheid van vennootschappen en van bestuurders.

Complementariteit

Door hun business achtergrond spreken de professionals van EBBEN dezelfde taal als de advocaat en zijn cliënten. De rollen zijn duidelijk: de advocaat focust op zijn strategie, en EBBEN biedt op een efficiënte en effectieve manier ondersteuning. Onze experts treden regelmatig op als deskundige in een rechtbank, of bij toezichthouders. Door onze ervaring weten we wat er nodig is in litigieuze omstandigheden: bewijsvoering, doelgerichtheid en doortastendheid.

EBBEN ondersteunt advocatenkantoren vooral op de volgende gebieden:

  • Forensic technology
  • Litigation
  • M&A
  • Cybercrime
  • Arbeidsrecht
  • Strafrecht
  • Faillissement
  • Meldpunt

Forensic technology

Het digitale tijdperk betekent voor organisaties dat ze met grote hoeveelheden data werken, zowel gestructureerd als ongestructureerd. Door middel van analyse en visualisatie geven de specialisten van EBBEN deze data op een begrijpelijke manier weer. Zo wordt het bruikbaar bewijs in een case.

Litigation

Bij veel geschillen speelt waardering een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij een schadeberekening. EBBEN beschikt over de financiële expertise om advocaten te assisteren bij het onderbouwen van een schadeclaim. Is de schade eenmaal vastgesteld, dan moet deze nog verhaald worden. Tevens verzorgt EBBEN de asset tracing van bezittingen, zowel nationaal als internationaal.

M&A

In een M&A-traject is informatie cruciaal. EBBEN ondersteunt partijen met het opzetten en in stand houden van een dataroom. Door middel van e-Discovery en data analytics maken wij informatie inzichtelijk die bij kan dragen aan een optimaal resultaat. Daarnaast is er vaak behoefte aan achtergrond­informatie over bedrijven en personen met wie men in zee gaat. EBBEN beschikt zowel nationaal als internationaal over een netwerk en een groot aantal bronnen waarmee deze actoren kunnen worden opgespoord en in kaart gebracht.

Cybercrime 

Wanneer de cliënt van een advocaat wordt getroffen door een aanval via het internet, kan EBBEN deze aanval onderzoeken. Denk hierbij aan ransomware, diefstal van bedrijfsgeheimen, sabotage, CEO-fraude, etc. Op basis van zo’n onderzoek kan de schade worden beperkt, kan onderzoek worden gedaan en aangifte worden voorbereid.

Arbeidsrecht 

Bij wangedrag door medewerkers treedt EBBEN op als intern onderzoeker. We kunnen verschillende onderzoeksmiddelen inzetten om aan te tonen of sprake is van lekken van vertrouwelijke informatie, omkoping, fraude, misbruik van bedrijfsmiddelen, etc. EBBEN werkt snel, vakkundig en discreet, zodat de dagelijkse bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoord worden.

Strafrecht 

EBBEN ondersteunt advocaten bij strafzaken op gebied van financiële fraude, mededinging, corruptie, witwassen, misbruik van voorwetenschap, (bestuurders)aansprakelijkheid, etc. Vaak is dat à decharge, in de vorm van contra-expertise. Maar het kan ook aan de andere kant van de arena zijn, bij het doen van aangifte of het aanleveren van een panklare zaak bij het openbaar ministerie.

Dagelijkse praktijk

Wanneer een directielid of een medewerker van een organisatie wordt verdacht van onregelmatigheden, voert EBBEN onafhankelijk onderzoek uit. We stellen de digitale data veilig en maken deze doorzoekbaar. Vervolgens doen we daarop e-Discovery en data-analyse. We screenen organisaties en personen en we verifiëren de informatie voordat we rapporteren. We nemen interviews af. En onze bevindingen rapporteren we in een helder verslag. Dit verslag verdedigen we voor de opdrachtgever, de toezichthouder en zo nodig in de rechtbank. In geval van schade brengen we in kaart waar er beslag kan worden gelegd. EBBEN beschikt over de nodige vergunningen en ons onderzoeksprotocol en onze tools zijn state-of-the-art. EBBEN heeft een internationaal netwerk.

Faillissement 

Bij veel faillissementen is fraude in het spel. EBBEN voert feitenonderzoek uit naar de vermoedens van onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld paulianeuze transacties of fraude door de beleidsbepalers. Daarbij maakt  EBBEN gebruik van e-Discovery om de digitale data van de failliet inzichtelijk te maken. Daarnaast passen onze forensische accountants financiële analysetechnieken toe om de curator te ondersteunen bij het doorgronden van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

Meldpunt 

EBBEN kan op korte termijn een veilig en vertrouwelijk meldpunt inrichten ter ondersteuning van geschillen en onderzoeken. Hier kunnen betrokkenen anoniem informatie delen met de onderzoekers – informatie die anders wellicht verborgen zou blijven. EBBEN stelt ook reguliere klokkenluiders meldpunten beschikbaar aan middelgrote en grote organisaties.

Wilt u meer weten neem contact op met Evert-Jan, hij helpt u graag verder.

Bel met Evert-Jan Mail met Evert-Jan
Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.