Zoeken Contact

Succesvol verhaalsonderzoek

Wanneer een bedrijf of een organisatie vastloopt bij het incasseren van complexe vorderingen ontstaat vaak behoefte aan meer informatie over de vermogensbestanddelen van de debiteuren. Welke stappen moet een verhaalsonderzoek doorlopen om een incasso van complexe vorderingen succesvol af te ronden?

Onderzoek naar vermogensbestanddelen

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance. Een van onze diensten is het in kaart brengen van vermogensbestanddelen, ook wel verhaalsonderzoek genoemd. Welke stappen moet een verhaalsonderzoek doorlopen om een incasso van complexe vorderingen succesvol af te ronden?

Professionele hulp bij het incasseren van vorderingen

Wanneer een bedrijf of een organisatie vastloopt bij het incasseren van complexe vorderingen ontstaat vaak behoefte aan meer informatie over de vermogensbestanddelen van de debiteuren. Deze debiteuren bevinden zich veelal in landen waar het moeilijker is om open bronnen te raadplegen. In die omstandigheden stellen bedrijven vast dat ze de expertise niet hebben om informatie over de vermogensbestanddelen te verkrijgen. Evenmin hebben ze toegang tot lokale specialisten.

Fasen van verhaalsonderzoek

Een incasso kan vastlopen wanneer de debiteuren succesvol onder de oppervlakte blijven en eventuele sporen uitwissen. Dit vraagt om een specialistische aanpak, afgestemd op het specifieke geval.

Voor een succesvol verhaalsonderzoek onderscheiden wij vier fasen:

  1. Startinformatie vaststellen;
  2. Open bronnen raadplegen;
  3. Lokaal onderzoek verrichten;
  4. Regionaal vangnet benutten.

Fase 1: startinformatie vaststellen

Aan de hand van de informatie die beschikbaar is aan het begin van het onderzoek bepalen we in overleg met de opdrachtgever de reikwijdte en de omvang van de opdracht.

Fase 2: open bronnen raadplegen

In deze fase leggen we de basis voor het verhaalsonderzoek. We beschikken over ruime economische en juridische expertise, die nodig is om de organisatiestructuur van de debiteur in kaart te brengen en in te schatten waar verhaal succesvol kan zijn. Verder beschikken we over licenties van verschillende online databases, zijn we expert in onderzoek op sociale media, en werken we met verschillende onderzoeks-applicaties. De verkregen informatie vertalen we in een voorstel voor lokaal onderzoek.

Fase 3: lokaal onderzoek verrichten

In de derde fase vullen wij het basisonderzoek aan met gericht lokaal onderzoek. Hiervoor werken wij samen met professionele lokale partners. EBBEN beschikt over een groot internationaal netwerk van partners, ook in landen waar digitaal onderzoek moeilijk kan worden uitgevoerd.

Fase 4: regionaal vangnet benutten

In sommige gevallen is het efficiënter om voor het verhaalsonderzoek geen gebruik te maken van meerdere lokale onderzoekers, maar juist samen te werken met een grotere regionale partij. EBBEN beschikt over een netwerk van regionale partners in verschillende delen van de wereld.

Casus Oost Europa – Zuid-Oost Azië

EBBEN heeft in opdracht van een financiële instelling onderzoek gedaan naar de verhaalsmogelijkheden in het kader van een faillissement. Ons onderzoek wees uit dat betrokkene en zijn echtgenote twee bedrijven (met een aanzienlijke omzet) in Oost-Europa op hun naam hadden staan. Verder konden we aantonen dat de betrokkene grootaandeelhouder was van vier bedrijven in Zuid-Oost Azië. Voorts bleek dat zowel de betrokkene privé als diens ondernemingen verschillende onroerend goed objecten in eigendom hadden. Met deze informatie was de opdrachtgever in staat om haar vordering op de betrokkene met succes te incasseren.

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt organisaties die vastlopen bij het incasseren van vorderingen in het binnen- en buitenland door gebrek aan informatie over de vermogensbestanddelen. Dat kan zich voordoen bij complexe juridische constructies, al dan niet grensoverschrijdend. We brengen de vermogensbestanddelen in kaart, door onze economische en juridische expertise te combineren met onze toegang tot lokale informatie, zowel via open bronnen als via lokale contacten. Zo stellen we onze opdrachtgever in staat om een incasso succesvol af te ronden.

Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening neem dan contact op met één van onze specialisten:

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.