Zoeken Contact

Integriteit en morele oordeelsvorming in een veilige werkomgeving

Dilemma’s kunnen veelal niet worden opgelost met beleid en procedures. Een besluit moet toch worden genomen. Welke stappen kunnen worden ondernomen en op welke wijze wordt de organisatie hierin getraind?

Leveren zonnepanelen een bedrage aan een duurzame samenleving?

De duurzaamheidsambities zijn hoog bij corporaties. Velen hebben inmiddels het woningbezit gemiddeld op label B. Talrijke no regret maatregelen zijn genomen, hoewel afgevraagd kan worden of men nog steeds geen spijt heeft van de investering van soms 70 of 80.000 euro wanneer deze woningen vóór 2050 gesloopt worden. Dat zal in de komende decennia blijken.

Een andere maatregel om CO2 te besparen is het plaatsen van zonnepanelen. Hoewel in Nederland de zon minder schijnt dan in vele andere landen in de wereld, is de kwaliteit van de zonnepanelen inmiddels goed genoeg om ook in Nederland fors te kunnen besparen op energie uit fossiele brandstoffen. Hiermee kan een stukje ingevuld worden van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Dilemma

Naast het nemen van verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu ziet een duurzame samenleving ook op andere thema’s zoals het nemen van verantwoordelijkheid op het gebied van mens en maatschappij. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers bijvoorbeeld. Of het zorgen voor een veilige werkomgeving waarin geen ruimte is voor ongewenst gedrag. Ook voor leveranciers dragen we een verantwoordelijkheid. Je wilt niet dat medewerkers van een asbestsaneringsbedrijf onbeschermd aan het werk zijn bij de sloop van asbesthoudend materiaal.
En dan kunnen er dilemma’s ontstaan zoals bijvoorbeeld bij de plaatsing van de zonnepanelen. Op het gebied van het milieu enorme winst. Maar wat weegt zwaarder op het moment dat die zonnepanelen blijken te zijn gefabriceerd door Oeigoerse dwangarbeiders? Dan botst de verantwoordelijkheid voor het milieu met de verantwoordelijkheid voor de mens. Een ethisch dilemma.

Morele oordeelsvorming

Het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met dilemma’s gebeurt niet met beleid van beperkende regels en procedures, maar door een modern stimulerend integriteitsbeleid. Een van de belangrijkste elementen is een zogenaamde dilemmatraining of training in ethische besluitvorming. Het doel van zo een training is tweeledig. Het primaire doel is het aanscherpen van het morele oordeelsvermogen van de deelnemers. Door het bespreken van concrete casussen, doorgaans ethische dilemma’s, in sterk interactieve sessies wordt de vaardigheid geoefend om met integriteitsvraagstukken om te gaan. Daarnaast kan het ook een belangrijk instrument voor cultuurverandering zijn. Immers, wanneer collega’s samen discussiëren over concrete integriteitsproblemen uit hun dagelijkse praktijk helpt dit om opvattingen te verduidelijken, aannames aan de orde te stellen en een open sfeer te creëren die een transparante en effectieve behandeling van problemen in de toekomst bevordert.

Een stappenplan voor het bespreken van dilemma’s is als volgt:

  1. Breng het probleem terug tot een tweesprongprobleem;
  2. Laat eerst ieder voor zich een keuze maken en noteer de argumenten;
  3. Stel gezamenlijk vast of alle argumenten op tafel liggen en bespreek de doorslaggevende factoren;
  4. Laat iedereen met gelijktijdig omdraaien van papiertjes zijn keuze en argumenten daarvoor kenbaar maken;
  5. Neem een beslissing volgens de gebruikelijke weg: meerderheid van stemmen, de leider beslist of varianten daarop;
  6. Communiceer vertraagd over de beslissing: slaap er nog een nachtje over, benoem de lastige keuze en de doorslaggevende argumenten.

Gedragsbeïnvloeding

Naast het oplossen van het dilemma wordt een veilige werkomgeving gecreëerd. Een werkomgeving waarin geen plaats is voor (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Deze werkomgeving kan gestimuleerd worden door voorbeeldgedrag te tonen, zaken bespreekbaar te maken, transparant te zijn over projecten, besluiten en de strategie. Maar ook door betrokkenheid van medewerkers te stimuleren en aanspreekbaar te zijn op fouten en incidenten. Voor het oefenen met deze soft controls heeft EBBEN het Soft Control Game ontwikkeld.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, neem dan contact op met  Cosmo Schuurmans of Evert Jan Lammers.

 

Lees hier meer over de soft controls en het EBBEN Soft Control Game.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

persoonsgericht onderzoek

De man of de bal – aandachtspunten bij persoonsgericht onderzoek

Fraude-risicomanagement

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.