Een kijkje op praktijkoplossingen voor compliance beheersing in de corporatiesector

Zo is er een overzicht gemaakt van alle ruim 130 wettelijke kaders waaraan corporaties moeten voldoen met een top 90 ranking. De lijst wordt nu bestendigd door een Aedes-werkgroep. Die wettelijke kaders, dat is feitelijk waar het bij compliance om gaat. Daarnaast is een compliance matrix gemaakt; simpel gezegd: wie doet wat wanneer?

Wanneer ben je ‘in control’?

Hoe weet je of je als corporatie ‘in control’ bent? Die vraag komt voortdurend terug. Er zijn er verschillende softwarepakketten op de markt zijn die corporaties kunnen helpen om daarin de vinger aan de pols te houden en te sturen. Het derde hulpmiddel dat het netwerk heeft gerealiseerd, is daarom een lijst met criteria die corporaties kunnen helpen om tussen al die aanbieders de beste keuze te maken, passend bij de eigen corporatie.

Compliance-beleid

Tot slot heeft het netwerk een voorzet gedaan om corporaties op weg te helpen om tot compliance-beleid te komen en alle losse puzzelstukjes bij elkaar te brengen.

Netwerk Compliance van De Vernieuwde Stad

Het netwerk Compliance is heel breed qua samenstelling. Daar zit mijns inziens ook de kracht. Er zitten niet alleen mensen in die vanuit de juridische invalshoek met compliance bezig zijn, maar ook auditors, een bestuurssecretaris en een manager van juridische zaken. Daardoor leeft het onderwerp breder in de organisaties. Bovendien stelt het netwerk de hulpmiddelen die ze ontwikkelt ook buiten het eigen DVS-netwerk beschikbaar, aan Aedes en externe partijen die risk/compliance management-oplossingen leveren. ‘Die combinatie zorgt ervoor dat 1 + 1 bij ons 3 is’. ‘Daar zijn we als netwerk het meest trots op.’

Deze praktijkoplossingen worden ingezet in de compliance dienstverlening vanuit EBBEN, bij een compliance volwassenheidsscan of een compacter advies om compliance beheersing te versterken; de juridische risico’s in grip en in control!

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten, neem dan contact met ons op.

Lees hier meer over de compliance uitdaging en de EBBEN aanpak.

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.