Zoeken Contact

Eerste hulp voor accountants bij fraudevraagstukken

EHBO gaat gemakkelijk als er een ervaren arts-specialist bij betrokken is, die symptomen herkent en een diagnose kan stellen. Die weet welke medicatie je moet toedienen en wat eventuele bijwerkingen daarvan zijn. Die ook weet hoe een wond moet worden behandeld en die de vervolgbehandeling kan inschatten. Eerste hulp bij fraudegevallen is gemakkelijk als er een ervaren forensisch specialist bij betrokken is, die vaststelt of sprake is van fraude, die de signalen herkent, of er ook sprake is van corruptie, witwassen en non-compliance, wat de aard en omvang is, of het crisismanagement op orde is, et cetera. Daarnaast brengt de forensisch specialist overzicht en rust.

Fraudepanel

Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op het gebied van fraude en continuïteit in accountantsverklaringen zou elke accountantsorganisatie over een eigen ‘eerste hulp’ moeten beschikken. Deze wordt ook wel aangeduid met de term Fraudepanel. Net als een EHBO-tent is een Fraudepanel snel op te zetten. En net als de EHBO-functie moet deze 24/7 beschikbaar zijn, dus ook in het weekend en tijdens vakanties. Ten slotte moet er voldoende capaciteit zijn en er moeten ervaren specialisten in zitten. Bij afwezigheid van een eigen forensisch specialist kan deze worden ingevlogen.

Laagdrempelig

Van alle forensische ondersteuning aan de controlepraktijk is dit de laagdrempeligste. Op korte termijn op te zetten en is op afroep beschikbaar. Het Fraudepanel kan daarnaast op andere wijze worden benut. Zo kan de forensisch specialist, die een vertrouwenspersoon van de accountant wordt, meekijken op risicovolle dossiers, fraude-ambassadeurs binnen de accountantsorganisatie opleiden en voortgezette educatie bieden aan de overige accountants. Zo wordt forensische expertise op natuurlijke wijze ingebracht in de controlepraktijk.

Fraude-ambassadeurs

Na enkele jaren heeft het Fraudepanel de kennis en ervaring overgedragen aan de fraude-ambassadeurs en de overige accountants. Slechts concrete gevallen van fraude worden nog onderzocht door de forensisch specialist, met forensische methoden en technieken. De fraude-ambassadeurs van de accountantsorganisatie stellen dagelijks zelf fraudediagnoses en bepalen vervolgstappen.

IT Audit

Kan de accountant deze expertise echt verwerven en in de toekomst zelfstandig en op niveau toepassen? Zal dit voldoen aan de verwachtingen? De ervaringen met IT Audit kunnen als voorbeeld dienen. Dit vakgebied kwam tot bloei toen bedrijven merkbaar meer IT-exposure kregen en de accountancy-opleiding tekortschoot om de gewenste assurance te bieden. Er is een IT Audit sector ontstaan die jaarlijks zelfstandig en op het vereiste niveau een beoordeling van de IT-risico´s doet, leidend tot een zelfstandige rapportage aan de accountant en diens klant. Er is een volwaardige beroepsgroep en opleiding voor IT Auditors ontstaan.

Forensic Audit

Vervang IT Audit door Forensic Audit en je hebt een volwaardige oplossing voor de toenemende exposure van bedrijven aan fraude, corruptie, witwassen en cybercrime. Een oplossing die beter aansluit bij de problematiek. De Forensic Auditor beoordeelt dan het frauderisicoprofiel van het bedrijf en schat in of de getroffen beheersmaatregelen voor deze frauderisico’s volstaan. Hij brengt daarover een zelfstandig rapport uit aan de accountant en diens klant. Accountantsorganisaties kunnen zich laten ondersteunen door IT Auditors en Forensic Auditors als de omstandigheden daarom vragen. Bij voorbeeld als de belangen groot zijn en als de risico’s hoog zijn.

Langetermijnoplossing

De langetermijnoplossing biedt een structurele verkleining van de verwachtingskloof. Er is dus een gemakkelijke kortetermijnoplossing, om de eerste nood te lenigen, en een langetermijnoplossing die een structurele verbetering kan brengen. Dit laatste is internationaal nog onuitgegeven. Het buitenland kijkt goed hoe de Nederlandse accountancy de verwachtingskloof probeert te dichten. De kortetermijnoplossing wordt al zichtbaar en de stakeholders zullen zich wel gaan uitspreken over de noodzaak en wenselijkheid van een structurele langetermijnoplossing. De forensische accountancy sector zelf zou ook van zich kunnen laten horen.

Lakmoesproef

Binnenkort publiceert de NBA de Maatregelen frauderisicobeheersing voor bestuurders en toezichthouders. De beoordeling van deze general fraud controls bij de controleklanten wordt een eerste lakmoesproef van de kortetermijnoplossing.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:  

Lees meer over de diensten van EBBEN binnen accountantsorganisaties.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Fraude-risicomanagement

Het belang van een frauderisicoanalyse in de publieke sector

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.