Zoeken Contact

Forensische accountancy

EBBEN zet haar kennis, technieken en tools in om advocaten efficiënt en doeltreffend te ondersteunen op diverse onderzoeksgebieden zoals financiën, informatie, personeel en techniek. Door onze jaren aan ervaring in litigieuze situaties weten wij wat daarvoor nodig is: bewijsvoering, doelgerichtheid en doortastendheid.

EBBEN treedt op als intern of extern onderzoeker en ondersteunt de advocaat in bewijsvoering. Wij beschikken over een breed palet aan expertises, zoals forensische accountancy, forensic technology, corporate culture en deskundigheid op gebied van waarderingsvraagstukken. EBBEN ondersteunt advocaten met forensisch fraudeonderzoek, corruptieonderzoek, assettracing en het verrichten van due diligence onderzoeken.

EBBEN treedt op als intern of extern onderzoeker en ondersteunt de advocaat in bewijsvoering. Wij beschikken over een breed palet aan expertises, zoals forensische accountancy, forensic technology, corporate culture en deskundigheid op gebied van waarderingsvraagstukken. EBBEN ondersteunt advocaten met forensisch fraudeonderzoek, corruptieonderzoek, assettracing en het verrichten van due diligence onderzoeken.

EBBEN staat curatoren bij (gecompliceerde) financiële vraagstukken bij met feitenonderzoek als er sprake of vermoeden is van onregelmatigheden. Bij een groot deel van de faillissementen is er sprake van fraude. De laatste cijfers spreken van een toename en meer dan 30% fraudegevallen bij faillissementen (bron WODC). Te denken valt aan onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld frauduleuze onttrekkingen (paulianeus handelen / bedrieglijke bankbreuk) in de periode vlak voor het faillissement. Ook het beoordelen of er voldaan is aan de boekhoudplicht is een dienst die onder onze ondersteuning valt. EBBEN maakt gebruik van tools zoals e-discovery en fraud-analytics om de digitale data van de failliet inzichtelijk te maken. Daarnaast passen onze fraud auditors financiële analysetechnieken toe om de curator te assisteren bij het doorgronden van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Curatoren staan sterker met EBBEN als het gaat om het aantonen van bestuurdersaansprakelijkheid of andere onregelmatigheden bij faillissementen.

 

EBBEN ondersteunt advocaten bij (economische) strafzaken op gebied van onder meer fraude, mededinging, corruptie, witwassen, misbruik van voorwetenschap en (bestuurders)aansprakelijkheid. Vaak is dat à decharge, in de vorm van contra-expertise, maar ook aan de andere kant van de arena bij het doen van aangifte en het aanle­veren van een panklare zaak bij het openbaar ministerie.

Forensic technology

Het digitale tijdperk kenmerkt zich voor veel organisaties door grote hoeveelheden data, zowel gestructureerd als ongestructureerd. EBBEN zet al jaren in op forensic technology en ondersteunt advocaten met diverse tools en platforms.

E-discovery staat voor Electronic Discovery, een technologie die zich toespitst op het intelligent zoeken in digitale bedrijfssystemen met ongestructureerde data, zoals email. Door middel van krachtige analyse en toepassing van artificial intelligence is EBBEN in staat voor advocaten in grote hoeveelheden data de juiste antwoorden te vinden. Dit middel dient uiteraard proportioneel te worden ingezet, met oog voor wet- en regelgeving, zoals de AVG.

Fraud analytics bestaat uit het onderzoeken van gestructureerde data. Waar digitale E-discovery vooral zich toespitst op ongestructureerde data, gaat fraud analytics vooral in op gestructureerde data. Fraud analytics vergelijkt en analyseert verschillende bestaande interne en externe datasilo’s om vragen te beantwoorden over fraude  en andere onrechtmatigheden in de bedrijfsvoering.. Maar ook het verrijken van interne data met externe data kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren. Wij adviseren advocaten ook hoe verschillende data silo’s kunnen worden gecombineerd om de juiste antwoorden te vinden.

Digitaal forensisch onderzoek is sporenonderzoek, vaak op computers, telefoons of andere datadragers. Waar E-discovery of fraud-analytics ingaat op het zoeken binnen gestructureerde of ongestructureerde data gaat het hier vaak om het onderzoek naar bepaalde gedragspatronen. Het betreft dan bijvoorbeeld onderzoek naar locatie van personen op bepaalde momenten, bewust verbergen van gegevens of het onrechtmatig gebruiken en distribueren van bedrijfsgegevens. Ook wordt digitaal forensisch onderzoek ingezet als middel om contra-expertise (bewijs) te leveren. Met digitaal forensisch onderzoek kan bijvoorbeeld heel nauwkeurig een time-line worden opgebouwd die in juridische conflictsituaties kan helpen als bewijsmiddel. EBBEN helpt advocaten met deze manier van diepgaand (sporen)onderzoek om snel uitsluitsel te geven en schade te beperken.

Google is voor iedereen toegankelijk en is de bekendste (open source) bron van informatie. Ondanks het feit dat Google alle data wereldwijd toegankelijk wil maken, staat slechts een heel klein deel openbaar, geschat wordt één of enkele procenten. EBBEN beschikt over de expertise om bronnen en databases die niet altijd vindbaar en/of geïndexeerd zijn te raadplegen. Deze zijn wel toegankelijk (soms tegen betaling) maar zijn niet bij iedereen bekend of worden weinig ingezet. Door open-source informatie te analyseren, maar vooral door deze te combineren, zijn wij in staat om voor advocaten meer boven water te halen, zodat zij weten hoe het zit. Omdat informatie en het verkrijgen van informatie niet beperkt wordt door landsgrenzen zetten wij regelmatig ons internationale netwerk in.

EBBEN kan op korte termijn een veilig en vertrouwelijk meldpunt inrichten ter ondersteuning van advocaten in geschillen en onderzoeken. Het platform dat wij daarvoor gebruiken, voldoet aan de meest actuele wet- en regelgeving en de hoogste beveiligingsstandaarden. Betrokkenen kunnen zo – al dan niet anoniem – informatie delen die anders wellicht verborgen zou blijven.

Bij veel geschillen speelt waardering een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij een schadeberekening. EBBEN beschikt over de financiële expertise om advocaten te assisteren bij het onderbouwen van een schadeclaim. Is de schade eenmaal vastgesteld, dan moet deze nog verhaald worden. Tevens verzorgt EBBEN de asset tracing van bezittingen, zowel nationaal als internationaal.

In een M&A-traject is informatie cruciaal. EBBEN ondersteunt partijen met het opzetten en in stand houden van een dataroom. Door middel van e-Discovery en data analytics maken wij informatie inzichtelijk die bij kan dragen aan een optimaal resultaat. Daarnaast is er vaak behoefte aan achtergrond­informatie over bedrijven en personen met wie men in zee gaat. EBBEN beschikt zowel nationaal als internationaal over een netwerk en een groot aantal bronnen waarmee deze actoren kunnen worden opgespoord en in kaart gebracht.

Wanneer de cliënt van een advocaat wordt getroffen door een aanval via het internet, kan EBBEN deze aanval onderzoeken. Denk hierbij aan ransomware, diefstal van bedrijfsgeheimen, sabotage, CEO-fraude, etc. Op basis van zo’n onderzoek kan de schade worden beperkt, kan onderzoek worden gedaan en aangifte worden voorbereid.

Bij wangedrag door medewerkers treedt EBBEN op als intern onderzoeker. We kunnen verschillende onderzoeksmiddelen inzetten om aan te tonen of sprake is van lekken van vertrouwelijke informatie, omkoping, fraude, misbruik van bedrijfsmiddelen, etc. EBBEN werkt snel, vakkundig en discreet, zodat de dagelijkse bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoord worden.

Heeft u vragen over onze ondersteuning aan advocaten?

Neem contact op met Evert-Jan, hij helpt u graag verder.

 

Bel met Evert-Jan Mail met Evert-Jan

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Onafhankelijk onderzoek

Verschillende onderzoeksmethoden bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Onderzoeksaanpak en fasering bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Opdrachtvorming bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Wet- en regelgeving over onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Toegevoegde waarde van onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Regelmatig een update ontvangen over de laatste ontwikkelingen en EBBEN inzichten? Laat uw e-mailadres achter, dan ontvangt u ieder kwartaal onze nieuwsbrief.

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.