Ondersteuning van advocaten

Bijzondere problemen 

Enkele keren per jaar wordt een advocaat geconfronteerd met een bijzonder probleem bij een cliënt, waarbij hij steun van een fraudespecialist nodig heeft die hem of haar kan bijstaan met kennis op gebied van forensische accountancyeDiscovery, data analyticsinvestigative due diligence, asset tracing, of fraud risk assessment.  

Bijzondere expertise 

EBBEN beschikt over kennis, tools en technieken om doeltreffend en efficiënt op te treden in geval van financiële fraude, informatielekken, industriële spionagecorruptiedeloyale medewerkersinternetmisbruikkartelvorming, voorkennis, aansprakelijkheid van vennootschappen en van bestuurders.  

 Het digitale tijdperk kenmerkt zich voor veel organisaties door grote hoeveelheden data, zowel gestructureerd als ongestructureerd. Door middel van analyse en visualisatie maken wij deze data inzichtelijk en transformeren wij deze tot bruikbaar bewijs in een case. 

Complementariteit 

Door hun business achtergrond spreken de professionals van EBBEN dezelfde taal als de advocaat en zijn cliënten. De rollen zijn duidelijk: de advocaat focust op zijn strategie, en EBBEN biedt op een efficiënte en effectieve manier ondersteuning. Wij hebben jaren ervaring met het opereren in litigieuze situaties en weten wat daarvoor nodig is: bewijsvoering, doelgerichtheid en doortastendheid. 

Litigation 

Bij veel geschillen speelt waardering een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij een schadeberekening. EBBEN beschikt over de financiële expertise om advocaten te assisteren bij het onderbouwen van een schadeclaim. Is de schade eenmaal vastgesteld, dan moet deze nog verhaald worden. EBBEN verzorgt de asset tracing naar bezittingen, zowel nationaal als internationaal. 

M&A 

Bij een M&A-traject is informatie cruciaal. EBBEN staat partijen bij, bij het opzetten en in stand houden van een dataroom. Door middel van e-discovery en data analytics wordt informatie inzichtelijk gemaakt die bij kan dragen aan een optimaal resultaat. Ook is vaak behoefte aan achtergrondinformatie over bedrijven en personen met wie men in zee gaat. EBBEN beschikt zowel nationaal als internationaal over een netwerk en een groot aantal bronnen waarmee actoren in kaart kunnen worden gebracht. 

Arbeidsrecht 

Bij wangedrag door medewerkers treedt EBBEN op als intern onderzoeker. Onderzoeksmiddelen worden ingezet om aan te tonen of er sprake is van deloyaal gedrag, lekken van vertrouwelijke informatie, aannemen van steekpenningen, fraude, misbruik van de bedrijfsmiddelen, etc. EBBEN werkt snel, vakkundig en discreet, zodat bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoord worden. 

Strafrecht 

EBBEN ondersteunt advocaten bij (economische) strafzaken op gebied van onder meer fraude, mededinging, corruptie, witwassen, misbruik van voorwetenschap, (bestuurders)aansprakelijkheid. Vaak is dat à decharge, in de vorm van contra-expertise, maar ook aan de andere kant van de arena bij het doen van aangifte en het aanleveren van een panklare zaak bij het openbaar ministerie. 

Faillissement 

Bij veel faillissementen is fraude in het spel. EBBEN voert feitenonderzoek uit naar de vermoedens van onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld paulianeuze transacties of fraude door de beleidsbepalers. Daarbij maakt  EBBEN gebruik van eDiscovery om de digitale data van de failliet inzichtelijk te maken. Daarnaast passen onze fraud auditors gepaste financiële analysetechnieken toe om de curator te assisteren bij het doorgronden van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. 

Meldpunt 

EBBEN kan op korte termijn een veilig en vertrouwelijk meldpunt inrichten ter ondersteuning van geschillen en onderzoeken. Betrokkenen kunnen zo – al dan niet anoniem – informatie delen met de onderzoekers die anders wellicht verborgen zou blijven. 

Bel voor meer informatie met Evert-Jan Lammers, partner bij EBBEN Partners, 06-83377683.

 

 

 

 

 

Site by Merkelijkheid.nl