Zoeken Contact

UBO-register: voor wie geldt de UBO registratie?

Bent u voorbereid op de introductie van het UBO-register? De verwachting is dat de registratieplicht in het voorjaar van 2020 ingaat. Maar wat houdt dit in en welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?

Bent u voorbereid op de introductie van het UBO-register? De verwachting is dat de registratieplicht in het voorjaar van 2020 ingaat. Maar wat houdt dit in en welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie? In dit artikel leggen we uit wat een UBO is, voor welke organisaties het UBO-register van toepassing zal zijn en welke gegevens openbaar zullen worden.

Het UBO-register: wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Hiermee worden de natuurlijke personen achter organisaties bedoeld. Mensen die:

 • Meer dan 25% aandelen van de organisatie bezitten
 • Meer dan 25% van de stemrechten binnen de organisatie hebben
 • Feitelijke zeggenschap hebben over de organisatie

Deze personen worden gezien als degene die uiteindelijk de touwtjes in handen hebben binnen de organisatie. De registratie van deze personen is door de EU verplicht gesteld. Het doel is te voorkomen dat de anonimiteit van verschillende juridische entiteiten misbruikt wordt voor financieel-economische criminaliteit. De transparantie over de uiteindelijke belanghebbenden moet fraude, corruptie, witwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme tegengaan.

Is het UBO-register op toepassing van mijn organisatie?

De UBO-registratieplicht geldt in Nederland nog niet, zodra deze wel gaat gelden hebben organisaties anderhalf jaar de tijd om aan de registratieplicht te voldoen. Wanneer de wet in werking treedt zal deze alleen gelden voor organisaties die in Nederland opgericht zijn. De registratieplicht zal dan gelden voor de volgende organisaties:

 • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s
 • Stichtingen
 • UBO-plichtige verenigingen: verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben
 • Kerkgenootschappen

De registratie geldt niet voor de volgende organisaties:

 • Beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • Eenmanszaken
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Verenigingen van eigenaars
 • Enkel historische rechtspersonen, zoals gilden en hofjes

Is uw organisatie niet in Nederland opgericht? Dan geldt de Nederlandse registratieplicht niet en moet u zich houden aan de regels van het betreffende land. Is dit een land binnen de EU? Dan zal UBO-registratie alsnog verplicht zijn of worden.

Is het UBO-register openbaar?

Het UBO-register gaat onderdeel uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en verwerkt worden conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Een deel van de informatie zal openbaar zijn en tegen een bepaald tarief voor iedereen inzichtelijk zijn. Personen die het UBO-register willen raadplegen moeten zich eerst online registreren en identificeren.

De volgende gegevens zullen openbaar zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortemaand en geboortejaar
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • Aard en omvang van het economisch belang van de UBO

Het UBO-register zal door bevoegde autoriteiten gebruikt worden om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen. De volgende gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid:

 • BSN en buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
 • Geboortedag
 • Geboorteland en geboorteplaats
 • Woonadres
 • Identiteitsdocument
 • Document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt
Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Greenwashing

Greenwashing in het Fraude Champions programma

Advocaten

Onderzoeken voor advocaten bij de Ondernemingskamer

Risicomanagement

Meerwaarde verklaring omtrent risicobeheersing

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid en risicobeheer in de praktijk

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.