Zoeken Contact

De vier windrichtingen van EBBEN

Risicomanagement betreft niet alleen een periodieke rapportage van de risico’s. Dit is de uitkomst van een proces dat daaraan voorafgaat. Met behulp van het vier-windrichtingenmodel van EBBEN pakt u het risicomanagement integraal op.

De wijsheden uit het Oosten: wat is uw visie, missie en strategie ten aanzien van vastgoedprojecten? En welke risicoacceptatiegraad hanteert u daarbij?

Het warme Zuiden gaat over cultuur en gedrag aangaande risico’s: bestaat er een afrekencultuur of wordt van projectmanagers geacht van fouten te leren? Voorbeeldgedrag en de ‘tone-at-the-top’ spelen hierbij een belangrijke rol.

Processen en procedures komen uit het koele Noorden. Zijn deze adequaat ingericht om risico’s te vermijden?

Tenslotte staat ‘het Westen’ erom bekend resultaten te willen zien. Inzicht in de risico’s van de projectenportefeuille en een vergelijking met de vorige periode. Zijn de risico’s toe- of afgenomen ten opzichte van de verwachting van het management? En wat is hiervan de oorzaak?

Risicomonitor

De risicomonitor geeft u transparant en op eenduidige wijze inzicht in uw vastgoedontwikkelingsrisico’s. De risicomonitor geeft het huidige risicoprofiel weer, maar kijkt ook terug naar de verwachtingen van vorige periode voor de huidige periode. Hiermee verkrijgt u inzicht of de projectontwikkelingsorganisatie ‘in control’ is.

 

 

Wilt u ook beter beheersing van uw risicomanagement of informatie over de Risicomonitor? Neem contact op met Cosmo, hij gaat graag met u in gesprek.

Bel met Cosmo Mail met Cosmo

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.