De risico’s van vastgoedprojecten

Ook al wordt niet meer voor ‘de markt’ ontwikkeld, er worden door woningcorporaties nog vele vastgoedprojecten gerealiseerd. Nieuwbouw heeft gaandeweg plaatsgemaakt voor renovatie en verduurzaming. Juist deze projecten kunnen risicovoller zijn dan nieuwbouw in de groene wei. Heeft u inzicht in de risico’s van deze projecten? Eenmalig of wordt hierover periodiek gestructureerd gerapporteerd?

De vier windrichtingen van EBBEN

Risicomanagement betreft niet alleen een periodieke rapportage van de risico’s. Dit is de uitkomst van een proces dat daaraan voorafgaat. Met behulp van het vier-windrichtingenmodel van EBBEN pakt u het risicomanagement integraal op.

De wijsheden uit het Oosten: wat is uw visie, missie en strategie ten aanzien van vastgoedprojecten? En welke risicoacceptatiegraad hanteert u daarbij?

Het warme Zuiden gaat over cultuur en gedrag aangaande risico’s: bestaat er een afrekencultuur of wordt van projectmanagers geacht van fouten te leren? Voorbeeldgedrag en de ‘tone-at-the-top’ spelen hierbij een belangrijke rol.

Processen en procedures komen uit het koele Noorden. Zijn deze adequaat ingericht om risico’s te vermijden?

Tenslotte staat ‘het Westen’ erom bekend resultaten te willen zien. Inzicht in de risico’s van de projectenportefeuille en een vergelijking met de vorige periode. Zijn de risico’s toe- of afgenomen ten opzichte van de verwachting van het management? En wat is hiervan de oorzaak?

Risicomonitor

De risicomonitor geeft u transparant en op eenduidige wijze inzicht in uw vastgoedontwikkelingsrisico’s. De risicomonitor geeft het huidige risicoprofiel weer, maar kijkt ook terug naar de verwachtingen van vorige periode voor de huidige periode. Hiermee verkrijgt u inzicht of de projectontwikkelingsorganisatie ‘in control’ is.

Waarom EBBEN?

EBBEN kent de corporatiesector en heeft op sector toegeschreven tools beschikbaar om direct met u aan de slag te gaan. De passie van de professionals van EBBEN is om de professionaliteit van de organisatie verder te verbeteren, niet naar het blootleggen van tekortkomingen.

Site by Merkelijkheid.nl